Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1998 - 2006 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1984 - 1998 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

Courses

 • Undergraduate Organic Chem III

 • Doctorate Nükleofilik saldırı ile halkalanma reaksiyonları

 • Doctorate Doktora tezi

 • Postgraduate Fotokimya

 • Doctorate Delokalizasyon konjugasyon ve konjuge katılmalar

 • Undergraduate Biyoaktif Organik Bileşikler

 • Postgraduate Biyoaktif kaynaşmış heterosiklikler

 • Postgraduate Hidrazitlerle yapılan Heterosiklik Sent.

 • Postgraduate Antitümör heterosiklikler

 • Undergraduate Org Kimya Lab. I

 • Undergraduate Biyoaktif Org. Bileşikler

Advising Theses