Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Human Amniotic Fluid on Fracture Healing in Rat Tibia

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, vol.152, no.2, pp.281-287, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Synovial chondromatosis of the subtalar joint - A case report and review of the literature

JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION, vol.98, no.4, pp.318-321, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Bilateral non-traumatic acetabular and femoral neck fractures due to pregnancy-associated osteoporosis

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, vol.128, no.3, pp.313-316, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anterior cruciate ligament reconstruction with the peroneus longus tendon

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.42, no.1, pp.38-43, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The treatment of osteochondral defects with autologous osteochondral and apophyseal grafts in animal models

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.19, no.3, pp.119-126, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Osteoid osteoma with a multicentric nidus: a case report and review of the literature

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, vol.127, no.10, pp.863-866, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Synovial chondromatosis: An evaluation of 13 cases

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.18, no.3, pp.121-125, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Stress hormones during the wake-up test in scoliosis surgery

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, vol.15, no.1, pp.15-18, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bilateral isolated olecranon fractures after trauma report of two cases

Journal of Experimental and Clinical Medicine, vol.31, no.2, pp.107-110, 2014 (Other Refereed National Journals)

Synovial chondromatosis of the subscapular bursa

Eur J Gen Med, vol.7, pp.94-97, 2010 (Other Refereed National Journals)

SEIZURE-INDUCED THORACİC AND LUMBAR VERTEBRAE FRACTURES

THE JOURNAL OF TURKISH SPİNAL SURGERY, vol.18, pp.23-26, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzole lumber beş burst kırıkları

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BULUŞMASI 2004, Antalya, Turkey, pp.86

Kalça anterolateralinde dev epidermoid kist:vaka raporu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.254

Tendon kılıfı kaynaklı yumuşak doku kondromu: vaka raporu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.254

Travmatik izole bilateral olekranon kırığı: iki vakanın raporu.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, pp.329

Kronik kuadriseps tendon rüptürünün peroneus longus tendon grefti kullanılarak tedavisi:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.34

Talus osteokondritis dissekansının tendon otogrefti kullanılarak tedavisi

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.35

Osteoid osteoma eksizyonunda klinik deneyimlerimiz

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, pp.18-19

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, pp.64

Osteokondral defektlerde osteokondral otogreft, apofiz ve fizis uygulaması

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 10 - 14 October 2006, pp.60

Varus gonartrozu tedavisinde dome osteotomisi sonuçlarımız

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 10 - 14 October 2006, pp.62-63

Bucket-Handle Tear of Medial Plica

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.128-129

Wood as a graft in ostheochondral defect of the knee joint (an experimental study in sheep)

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.52-54

Multifokal osteoid osteoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 September 2004, pp.43

Sinovial kondromatozisli vakalarımız

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 September 2004, pp.35

Okronotik artropati için total kalça artroplastisi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 29 April 2004, pp.113-115

Varus gonartrozunda yüksek tibial osteotomi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 29 April 2004, pp.110

İzole bilateral rektus femoris kontraktürü.

17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2001, pp.637

Doğuştan çıkık ve displazik kalçalarda total kalça artroplastisi

XVII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2001, pp.480

Bilateral extension contracture of the wrist

Congress of the international federation of societies for surgery of the hand (IFSSH), İstanbul, Turkey, 10 - 14 June 2001, pp.126

Humerus cisim kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 11 February 2000, pp.82

Olekranon kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 9 - 11 February 2000, pp.44