Res. Asst.

ŞAFAK KIRAN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Sakarya University, Busıness Instıtute, Sağlık Yönetimi, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Sağlık Kurumları Finansal Tablo Analizlerinde Kullanılabilecek Anahtar Finansal Oranların Belirlenmesi: Bir Performans Endeksi Önerisi

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

ERP Finans Uygulamaları

Finance

Bilge Adam

Research Areas

Social Politics and Social Security, Management and Organization, Health Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2015 - 2018

2015 - 2018

Research Assistant

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Availability of Health Resources: A Comparison of Turkey and Selected OECD Countries

Kıran Ş. , Akbolat M.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.3, pp.603-618, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi: Klinik Sağlık Hizmeti Alan Hastalar Üzerine Bir Araştırma

Sungur C., Kar A., Kıran Ş. , Macit M.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.15, pp.43-52, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Avrupa’da Ve Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Sungur C., Saylavcı E., Kıran Ş.

Socıal Sciences Studies Journal (SSS journal), vol.3, no.7, pp.276-289, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye ve Seçili OECD Ülkelerinde Halk Sağlığı Politika Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Kronik Hastalıklarla Mücadele Kapsamında Bir Analiz

Kıran Ş. , Akbolat M., Yılmaz G.

3. uluslararası 13. ulusal sağlık ve hastane idares kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2162-2164 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Yılmaz G., Kobya Bulut H. , Kıran Ş.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September - 13 October 2019, pp.2218-2220 Creative Commons License

2019

2019

Sağlık Sektöründe Pazarlama Kısıtlamalarının Belirlenmesi

Sarıkaya N., Amarat M., Unal C., Kıran Ş.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2159-2161 Creative Commons License

2018

2018

Klinik Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Sungur C., Kar A., Macit M., Kıran Ş.

Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.897-901 Creative Commons License

2018

2018

Evaluatİon Of Healthy Lİfestyle Behavİours: A Research On Hospİtalİzed Patİents

SUNGUR C., KAR A., KIRAN Ş. , MACİT M.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.53-54 Sustainable Development

2017

2017

Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Erişilebilirliğinin Uluslararası Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye veOECD Örneği

Kıran Ş. , Akbolat M.

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.156-157 Creative Commons License

2017

2017

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Hastaların Sağlık Hizmetlerine erişimde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Soysal A. , Kıran Ş., Coşkun M.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.189-190 Creative Commons License

2017

2017

Examınıng The Level of Awareness of the Executıve Staff Towards Strategıc Plannıng: A Hospıtal Example

Soysal A. , Kıran Ş.

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.802-807 Creative Commons License

Awards

October 2021

October 2021

Prof. Dr. Ahmet Akgün Sözlü Bildiri Ödülü

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi

October 2017

October 2017

"Prof. Dr. Adil ARTUKOĞLU En İyi Bildiri Ödülü"

1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi KongresiEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

2017

2017

Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

Attendee

Kahramanmaraş-Turkey

2017

2017

1.Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

2017

2017

Al- Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

2017

2017

GİAK-2017 (Global İşletme Araştırmaları Kongresi)

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

10. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2016

2016

III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey