Res. Asst. ŞAFAK KIRAN


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği


Research Areas: Management and Organization, Health Management

Metrics

Publication

29

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Sakarya University, Busıness Instıtute, Sağlık Yönetimi, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

Sağlık Kurumları Finansal Tablo Analizlerinde Kullanılabilecek Anahtar Finansal Oranların Belirlenmesi: Bir Performans Endeksi Önerisi

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

ERP Finans Uygulamaları

Finance

Bilge Adam

Research Areas

Management and Organization

Health Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

2015 - 2018

2015 - 2018

Research Assistant

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

The Profession of Medicine and Its Roles from a Physician's Perspective

Bostan S., Kıran Ş., Kutluata Y.

3. Sağlık Sosyolojisi Çalıştayı, Isparta, Turkey, 21 - 22 September 2022

2022

2022

Kadın İstihdam Göstergeleriyle Bebek Ölümlerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Şenol O., Sevim F., Kıran Ş., Yeşildağ A. Y., Bostan S.

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.468-469

2022

2022

Investigation of Covid-19 Deaths in Developed Countries by Panel Data Analysis

Şenol O., Sevim F., Kıran Ş., Bostan S.

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.86 Sustainable Development

2022

2022

Predicting the Actuarial Balance of the Social Security System in terms of Financial Sustainability with the ARIMA Model

SEVİM F., ŞENOL O., KIRAN Ş., YILMAZ G.

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.78

2022

2022

Examining the Decisions of the Ministry of Health’s Coronavirus Scientific Committee Guiding the Policies for Combating the COVID-19 Pandemic

Kıran Ş., Bostan S.

TÜSEB TÜSPE Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2022, pp.34-35 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

A Systematıc Review for Reported Mental Health Outcomes of Refugees, Asylum Seekers, and Migrants During The Covid-19 Pandemic

Sevim F., Kıran Ş., Yeşildağ A. Y., Yılmaz G.

4nd International 14th National Congress on Health and Hospital, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.441-442 Sustainable Development

2019

2019

Sağlık Sektöründe Pazarlama Kısıtlamalarının Belirlenmesi

Sarıkaya N., Amarat M., Unal C., Kıran Ş.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2159-2161 Creative Commons License

2019

2019

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Yılmaz G., Kobya Bulut H., Kıran Ş.

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 September - 13 October 2019, pp.2218-2220 Creative Commons License

2018

2018

Klinik Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Sungur C., Kar A., Macit M., Kıran Ş.

Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.897-901 Creative Commons License

2018

2018

Evaluatİon Of Healthy Lİfestyle Behavİours: A Research On Hospİtalİzed Patİents

SUNGUR C., KAR A., KIRAN Ş., MACİT M.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.53-54 Sustainable Development

2017

2017

Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Erişilebilirliğinin Uluslararası Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye veOECD Örneği

Kıran Ş., Akbolat M.

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.156-157 Creative Commons License

2017

2017

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Hastaların Sağlık Hizmetlerine erişimde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Soysal A., Kıran Ş., Coşkun M.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.189-190 Creative Commons License

2017

2017

Examınıng The Level of Awareness of the Executıve Staff Towards Strategıc Plannıng: A Hospıtal Example

Soysal A., Kıran Ş.

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2017, vol.3, pp.802-807 Creative Commons License

2017

2017

Avrupa ve Türkiye'de Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

SUNGUR C., Saylavcı E., KIRAN Ş.

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.445-446

Books & Book Chapters

2022

2022

Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

KIRAN Ş., YILMAZ G., SU S., KARAGÜZEL K.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler III, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.309-322, 2022

2022

2022

Vekalet Teorisi Bağlamında Sağlık Sektöründe Yaşanan Gelişmelerin İncelenmesi

KIRAN Ş., SEZER C.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler III, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.297-307, 2022

2022

2022

Health System Financial Sustainability: The 2030 Projection For 23 OECD Countries

KIRAN Ş., SEVİM F., YILMAZ G.

in: International Research in Health Science V, Assist. Prof. Dr. İsmet Rezani Toptancı, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.77-97, 2022

2022

2022

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

ALTINDİŞ S., KIRAN Ş.

in: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Teoriden Pratiğe, Prof. Dr. Selma ALTINDİŞ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.299-333, 2022

2022

2022

Sağlık İşgücü ve Sürdürülebilirlik

AKBOLAT M., KIRAN Ş., SEVİM F.

in: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Güncel Konular ve Tartışmalar, Dr. Metin SAYGILI, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.477-504, 2022

Supported Projects

Awards

October 2021

October 2021

Prof. Dr. Ahmet Akgün Sözlü Bildiri Ödülü

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi

October 2017

October 2017

"Prof. Dr. Adil ARTUKOĞLU En İyi Bildiri Ödülü"

1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi KongresiCongress and Symposium Activities

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

1.Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi

Attendee

Kahramanmaraş-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Al- Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

GİAK-2017 (Global İşletme Araştırmaları Kongresi)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

10. Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey