Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Sektöründe Pazarlama Kısıtlamalarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2121-2123

Evaluation of Health Literacy in Patients Who Take Clinical Health Care

Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.779-780

Evaluatİon Of Healthy Lİfestyle Behavİours: A Research On Hospİtalİzed Patİents

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.53-54