Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Shear bond strengths of aged and non-aged CAD/CAM materials after different surface treatments

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.12, no.5, pp.273-282, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Optical properties of currently used zirconia-based esthetic restorations fabricated with different techniques

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.32, no.1, pp.26-33, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of UV aging on translucency of currently used esthetic CAD-CAM materials

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.31, no.2, pp.147-152, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Color relationships of natural anterior teeth: An <i>In vivo</i> study.

Nigerian journal of clinical practice, vol.21, pp.925-931, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Storing Tooth Segments for Optimal Esthetics

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.40, no.2, pp.113-117, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of surface treatments on the bond strength of veneering ceramic to zirconia

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.13, no.1, pp.17-27, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Do SURFACE TREATMENTS AFFECT THE OPTICAL PROPERTIES OF CERAMIC VENEERS?

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.112, no.3, pp.618-624, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Ultraviolet Aging on Translucency of Resin-Cemented Ceramic Veneers: An In Vitro Study

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.23, no.1, pp.39-44, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Alternative Interim Treatment for Single-Tooth Loss and Diastema: Two Clinical Reports

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, vol.79, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of resin cement and ceramic thickness on final color of laminate veneers: an in vitro study.

The Journal of prosthetic dentistry, vol.109, no.3, pp.179-86, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Discoloration of Provisional Restorations after Oral Rinses

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.10, no.11, pp.1503-1509, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Color stability of laminate veneers: An in vitro study

JOURNAL OF DENTISTRY, vol.39, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of chlorhexidine gluconate mouthrinse-induced staining using a digital colorimeter: an in vivo study.

Quintessence international (Berlin, Germany : 1985), vol.42, no.3, pp.213-23, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Farklı Dayanak Materyallerinin İmplant Destekli Tam Seramik Restorasyonların Final Rengine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.426-433, 2020 (Other Refereed National Journals)

Farklı kalınlıktaki yeni nesil yüksek translusent monolitik zirkonyanın renk özelliklerinin UV yaşlandırma işlemi ile birlikte değerlendirilmesi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.41, no.1, pp.39-45, 2020 (National Refreed University Journal)

ZİRKONYUM OKSİT ALTYAPILAR ÜZERİNE VENEER SERAMİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ: DERLEME

TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.13, no.13, pp.75-78, 2019 (Other Refereed National Journals)

Güncel nanoseramik ve hibrit Cad/Cam Matreyalleri:Derleme

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.592-598, 2018 (Other Refereed National Journals)

Protez Cila Materyallerinin Farklı Kaide Maddelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.433-438, 2016 (Other Refereed National Journals)

CAD/CAM teknolojisi ile estetik diş hekimliğİ

Turkiye Klinikleri, vol.1, no.1, pp.8-12, 2015 (Other Refereed National Journals)

Farklı Kaide Materyallerine Mikrobiyal Tutunmanın Değerlendirilmesi

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, vol.17, no.2, pp.151-158, 2014 (National Refreed University Journal)

Çeşitli yüzey işlemlerinin akrilik kaide rezinin transvers dayanımı üzerine etkisi.

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Science, vol.20, no.2, pp.93-99, 2014 (Other Refereed National Journals)

Lazer uygulamalarının protez kaide tamirinin dayanımına etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.74-80, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bruksizm Vakalarında DEntal İmplant Uygulamaları

Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi, no.137, pp.72-76, 2013 (Other Refereed National Journals)

Subgingival komplike kron kırığının multidispliner tedavisi

Dental Klinik Dergisi, vol.2, no.4, pp.44-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Antibakteriyel içeren geleneksel yapıştırıcı simanların su emilimi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.11-19, 2013 (National Refreed University Journal)

Subgingival Komplike Kron Kırığının Multidisipliner Tedavisi

Dental Klinik Dergisi, vol.1, pp.44-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Diş Hekimliğinde Renk ve Renk Ölçüm Yöntemleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, pp.65-75, 2012 (National Refreed University Journal)

Restoratif materyallerin translusensi özelliklerinin değerlendirilmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.2-5, 2012 (National Refreed University Journal)

Comparison of the heat generation of light curing units.

The journal of contemporary dental practice, vol.9, pp.65-72, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Porselen yüzeylerde Farklı Bitirme Tekniklerinin Değerlendirilmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.1, pp.25-31, 2007 (National Refreed University Journal)

Sabit Geçici restorasyonlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.42-49, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüzey işlemleri ve termal yaşlandırma sonrası rezin-nanoseramiklerin bağlanma dayanımı.

TPID Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2020, pp.1-3

Dişsiz boşluk mesafeleri yetersiz olan hastaların sabit protetik tedavi ile rehabilitasyonu.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2020, pp.1-3

Zirkonyanın optik özelliklerinin farklı yüzey bitirme işlemleri ile değerlendirilmesi.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2020, pp.1-3

Ağıziçi uygulanabilen farklı yüzey işlemlerinin ve yaşlandırma işleminin estetik veneer materyallerinin rengine etkisi.

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2020, pp.1-3

Effect of microwave postpolymerization on the colour stability of acrylic resin denture teeth.

. 19 th Congrees of the Balkan Stomatologıcal Society (BASS), Serbia And Montenegro, pp.190

Effect of acrylamide on the bond strength between denture base and reline materials.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Turkey, pp.130

Effects of post-polymerization methods on the color stability of polymethyl mathacrylate resins.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Turkey, pp.132

Repair Bond Strength of Resin-nanoceramics after Surface Treatments and Themal-aging

24th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF TURKISH PROSTHODONTICS and IMPLANTOLOGY ASSOCIATION, Muğla, Turkey, 31 October - 02 November 2019

Konjenital lateral kesici eksikliğinde kanin dişinin lateral diş formu ile rehabilitasyonu.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.1-3

Translusent zirkonyanın kroma özelliklerinin farklı kalınlıklarda değerlendirilmesi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi,, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.1-3

Efficiacy of currently used fabrication techniques on translucency of zirconia-based restorations

B 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1-3

Translucency Parameters of Currently Used Esthetic CAD-CAM Materials

42. ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION AND EPA-SEPES JOINT MEETING, 13 - 15 September 2018

Akrilamid ilavesi ve protez temizleyicilerinin akrilik rezin protez kaide materyallerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 12 - 15 November 2015

Anterior dişlerin renk değerleri arasındaki ilişkiler

TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, 12 - 15 November 2015

Üst çene lateral keici dişin fiberle güçlendirilmiş kompozitle tek seansta restorasyonu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.102-103

Hassasiyet giderici macunların kompozit rezin materyallerinin renk stabilitesi üzerine etkisinin in-vitro olarak incelenmesi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, pp.63

Prosthetic rehabilitation of edentulous space with the natural tooth and fiber reinforced composite

38th Annual Congress EPA European Prosthodontic Association, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.76

Akrilamid ilavesi ve protez temizyicilerinin akrilik rezin protez kaide materyallerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi,, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.96-97

Prosthetic rehabilitation of a maxillary defect A case report

38th ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION, 25 - 27 September 2014

Effect of laser treatment on the bond strength of resin cement to titanium.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.153

Effect of acrylamide on the bond strength between denture base and reline materials.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.130

Effects of post-polymerization methods on the color stability of polymethyl mathacrylate resins.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.132

Prosthetic rehabilitation of edentulous space with the natural tooth and fiber reinforced composite.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.190

Effect of smoking on colour and roughness of denture teeth

46TH MEETING OF THE CONTINENTAL EUROPEAN DIVISION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH, 4 - 07 September 2013

Effect of microwave postpolymerization on the colour stability of acrylic resin denture teeth.

. 19 th Congrees of the Balkan Stomatologıcal Society (BASS), Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 - 27 April 2014, pp.190

Termal siklusun akrilik rezin yapay dişlerin sertliğine etkisi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.190

. Subgingival komplike kron kırığının multidisipliner tedavisi.

. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.158

Effect of laser on the repair strength of denture base

46th MEETING OF THE CONTINENTAL EUROPEAN DIVISION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH, 4 - 07 September 2013

How will surface treatments affect the translucency of porcelain laminate veneers?

15th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontics (ICP), Torino, Italy, 18 - 21 September 2013, pp.147

Books & Book Chapters

Adeziv simanların renk ve estetik üzerine etkisi

in: Dental Adezyon ve Adeziv DişHekimliği, DR. SERDAR ÇÖTERT, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, İstanbul, pp.105-111, 2021

Tam dişsizlikte implant destekli overdenture protezler: Güncelleme.

in: Protetik Uygulamalarda Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, , Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.42-47, 2019