Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu

Sağlık Hakkı Dergisi , no.1, pp.20-27, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment of Medical Students' Attitudes Towards Employmentand Profession in the Health Sector

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.25

Investigation of Physicians’ Attitudes on Health Sector Employment

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.27

The Regulatory Role of Education and Experience in the Impact of Personality Traits on Resilience

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 02 May 2023, pp.146

Can Primary Health Care Services Deliver Remotely? An In-depth Interview With Family Physicians

2023 First International Symposium on Medical Decision Science (ISMDS 2023), Ulaanbaatar, Mongolia, 29 August 2023, pp.28-29

A Scale Development Study to Determine Awareness and Readiness for Remote Health Service Use

202 3 7 th International Conference on Medical and Health Informatics, Kyoto, Japan, 12 May 2023, pp.73-74

Acil Servis Çalışanlarının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022, pp.497-498

Kadın İstihdam Göstergeleriyle Bebek Ölümlerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.468-469

Investigation of Covid-19 Deaths in Developed Countries by Panel Data Analysis

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.86 Sustainable Development

HEALTH EMPLOYEES IN TERMS MEDICAL TOURISM AWARENESS AND AWARENESS SAMSUN PROVINCE EXAMPLE

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

Health Policies for the Disabled and Their Reflection on the Field

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

THE EFFECT OF THE COVİD19 PANDEMİC PROCESS ON THE FİNANCİAL STRUCTURE OF A PRİVATE HOSPİTAL RESEARCH PROJECT

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

A Field Study to Determine Community Attitude Towards Covid-19 Vaccine

2022 5th International Conference on Healthcare Service Management (IC HSM 202 2, Kyoto, Japan, 13 May 2022, vol.1, pp.133-135 Sustainable Development

Examination of COVID-19 Deaths in OECD Countries with Panel Data Analysis

2022 5th International Conference on Healthcare Service Management (IC HSM 202 2 Theme:, Kyoto, Japan, 13 May 2022, vol.1, pp.137-138

COVİD-19 AŞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

4. ULUSLARARASI 14. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 October 2021 Sustainable Development

The Effect Of The Covıd-19 Pandemıc On Socıety And Hospıtal Functıons

Beykent 3th International Health Sciences Research Days Congress, İstanbul, Turkey, 22 September 2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARI

4. ULUSLARARASI 14. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 October 2021 Sustainable Development

Fear of Managing

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021

Research on Society's Organ Donation Perspective

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021

Financial Structure of Private Hospitals and a Sample Private Hospital Analysis

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021

Hastanelerde Kriz Koşullarında Karar Yapma

I. ULUSAL HEMŞİRELİK YÖNETİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 May 2021

TREATMENT APPROACHES IN COVID-19 DISEASE IN TURKEY

4th International Conference on Healthcare Service Management (ICHSM 2021), Kyoto, Japan, 14 - 16 May 2021 Sustainable Development

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIA ON PHYSICIANS' ANXIETY LEVELS IN TURKEY

4th International Conference on Healthcare Service Management (ICHSM 2021 ), Kyoto, Japan, 14 - 16 May 2021 Sustainable Development

SOCIAL ATTITUDE AND OPINIONS AGAINST COVID-19 PANDEMIC

5. International Health Sciences and Management Conference, 9 - 11 July 2020 Sustainable Development

THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON SYRIAN REFUGEES IN TURKEY:THE CASE OF KİLİS

5. International Health Sciences and Management Conference, 9 - 11 July 2020 Sustainable Development

THE EFFECT OF COVİD-19 PANDEMİC TO THE PRACTİSES OF CARDİOLOGY CLİNİCS

5. International Health Sciences and Management Conference, 9 - 11 July 2020 Sustainable Development

ORGANIZATION OF DISASTER INTERVENTION TEAMS: THE CASE OF THE VAN EARTHQUAKE

International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

LOGISTICS MANAGEMENT IN DISASTERS: CASE OF CANAKKALE EARTHQUAKE DISCUSSIONS IN AFETZED

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

THE FACTORS AFFECTING THE PATIENT’xxS TRUST IN THE PHYSICIAN

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

How Medical Destination Affects The Health Tourists’ Well-Being?

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

Hastanelerde Dijitalleşmenin Sağlık Hizmetleri ve Çalışanları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Sağlıkta bilişim ve Bilgi güvenliği kongresi, 14 - 17 November 2018

TRAFİK RİSK ANALİZİ: GÜMÜŞHANEÖRNEĞİ

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 22 January 2019 - 24 October 2018

AFETLERDE LOJİSTİK HİZMETLERİNKABULUNDA KÜLTÜREL ETKİLER

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi Kongre, 22 - 24 January 2018

A Research on Awareness and Level of Use of Healthcare Managers’xx Strategic Management Tools

3rd International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 October 2018

Logistics Management In Disasters: Canakkale Earthquake Sample

3rd International Health Sciences and Management Conference, 3 October - 06 March 2018

Hospital Infection Risk Analysis Of Gumushane State Hospital

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofija, Bulgaria, 3 - 06 October 2018

Rısk Perceptıon Of Gümüşhane State Hospıtal Staff

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

Hasta Mahremiyetinin Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi

IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017

RESEARCH OF SATISFACTION OF MEDICAL SERVICES OF FOREIGN PATIENTS

International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL İTİBAR VE İMAJIN HASTA BAĞLILIĞINA ETKİSİ

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

Van Depremzedelerinin Afetle Baş Etme Strtaejileri

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi, 13 - 15 October 2017

Hekimlik Stilleri Ve Performansa Etkisi Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim Trabzon, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.25-26

Risk Analysıs In Student Pensions

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Effectıveness Of Corporate Reputatıon And Image On Patient Loyalty In The Health Sector

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Difference in Professional View on Hospital Management: Physicians and Other Administrators

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Earthslide Risk Analysis: The Case Of Gümüşhane

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Factors Effecting Patients’ Preferences For Hospital: Black Sea Example

1st International 11th Conference of Health and HospitalAdministrationHilton Garden INN, Trabzon, Türkiye, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.102-103

Sağlık Programlarının Toplum Üzerindeki Etkisi Trabzon Örneği

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

YABANCI HASTALARIN MEDİKAL HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

International West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017

What are the Administrative Problems of Hospitals?

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Patient Rights

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Patient Rights Board Decisions in Turkey

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Disaster Management within the Scope of Building Management in Hospitals: Elazığ Province Case

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisturum), 7 - 09 April 2017

Investigation of Public Hospitality Efficiency Levels after the Public Hospitals Association Construction

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Evaluation of Knowledge and Attitudes of Health Institutions’ Managers on Crisis Management Kahramanmaraş City Centre Example

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

A SWOT Analysis Example for Fighting Earthquake in a Region that Earthquake Risk Exists Çanakkale

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

The Effect of Patient Nutrition on Patient Satisfaction

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Selanik, Greece, 7 - 09 April 2017

Do Occupations of Employees and Working Years Affect Level of Occupational Health and Safety Knowledge and Attitude?

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Evaluation of Knowledge and Attitudes of Health Institutions’ Managers on Crisis Management Kahramanmaraş City Centre Example

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 7 - 09 April 2017

Future Perspective in Health Will Hospitals be There in 2030

International Congress on Health Informatics and Information Scurity, 19 - 22 October 2016

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMIŞ OLDUKLARIBİRİMDEKİ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

1. Uluslarası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 6 May - 07 June 2016

Stress Management Resources and Effects on Health Workers in Health Institutions

2. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 26 - 27 March 2016

A Disaster Risk Analaysis Trial For Flood Hazard Gümüshane City Example

2. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 26 - 27 March 2016 Sustainable Development

Benefits of Internship Activities for The Students of University Department of Health Administration

2. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 26 - 27 March 2016

The Satisfaction Level of Outpatients

2. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), 26 - 27 March 2016

Example of Lean Management in The Health Sector E Prescription Application

International Journal of Health Administration and Education Congress, 28 - 29 March 2015

Conflict Management An Aplication Example In Health Sector

International conference on The Changing World and Social Research 1, 25 - 28 August 2015

2005 2015 Hasta Beklentilerinin Karşılaştırılması

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

Dünyada Hasta Haklarının Gelişimi Etik ve Yasal Düzenlemeler

Internotional Healthcare Management Conference (IHMC), 15 - 17 June 2015

Sağlık kurumu Yöneticilerinin Zamöan Yönetimi Yaklaşımları Araştırması

Internotional Healthcare Management Conference (IHMC), 15 - 17 June 2015

Sağlık Çalışanları Açısından Medikal Turizmin Bilinirliği ve Farkındalığı

Internotional Healthcare Management Conference (IHMC), 15 - 17 June 2015

Dış Kaynak Kullanımı İş Modelinin Hastanelerde Kullanımına ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Trabzon, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.466-477

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.211-221

Tıbbi Sekreterlerin İş Hayatındaki Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma

7.Ulusal Büro Yönetimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.37-50

Hastane İşletmelerinde Müşteri Hasta Beklentileri Araştırması

2. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

Books & Book Chapters

Sağlık Hizmetleriyle İlgili Temel Göstergeler ve Analizi

in: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Erdem Ramazan, Bostan Sedat, Özata Musa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.359-382, 2022

Sağlık Kurumlarında Değişim Yönetimi

in: Sağlık Kurumları Yönetimi-2 Güncel Konular, Özata Musa, Erdem Ramazan, Bostan Sedat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.397-410, 2022

Sağlık Sigortası

in: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Erdem Ramazan, Bostan Sedat, Özata Musa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.249-266, 2022

Sağlıkta Dönüşüm Programı

in: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Erdem Ramazan, Bostan Sedat, Özata Musa, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.75-98, 2022

Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Sistemi

in: Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Genel Konular, Bostan Sedat, Özata Musa, Erdem Ramazan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.19-42, 2022

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

in: Sağlık Kurumları Yönetimi-2 Güncel konular, Özata Musa, Erdem Ramazan, bostan Sedat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.359-380, 2022

Sağlık Yönetimi Alanı İle İlgili Kongreler

in: Türkiye'de Sağlık Yönetimi, Erdem Ramazan, Yılmaz Necla, Erdem İzzet, Alkan Ahmet, Kaya Elif, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.203-217, 2022

Hasta ve Çevresi

in: Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Genel Konular, Bostan Sedat, Özata Musa, Erdem Ramazan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.43-66, 2022

Yönetme korkusu

in: Yönetim Hastalıkları, Ramazan Erdem, Muazez Yelsiz, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.61-76, 2021

Tayvan Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Dilaver Tengilimoğlu, Zekai Öztürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.724-728, 2021

Sağlık Yönetim

in: Covid-19 Pandemisinde Temel ve Klinik Yaklaşımlar, Ahmet Kaya, Kaptanıderya Tayfur, Ali Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.1-14, 2021 Sustainable Development

Yönetim Oyunları

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020

Hasta Şikayetleri Yönetimi

in: Sağlık Kurumlarında İletişim, Ramazan Erdem, Ali Yılmaz, Sedat Bostan, Editor, Nobel, pp.125-146, 2020

Göçmenler ve Hasta Hakları

in: Göç ve Sağlık, Prof. Dr. Yıldız Pekşan, Prof. Dr. Murat Topbaş, Doç. Dr. Fatih Kara, Editor, TC. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1147, Ankara, pp.63-68, 2019 Sustainable Development

Sağlık Poltikalarında Uluslarası Çevre ve Kuruluşların Etkisi

in: Sağlık Politikası, Dilaver Tengilimlioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.247-261, 2018

Metrics

Publication

227

Citation (WoS)

134

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

174

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

12

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

33

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

10

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals