Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An aesthetic approach to planting design in urban parks and greenspaces

LANDSCAPE RESEARCH, cilt.43, ss.965-983, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of spatial differences on visitor perceptions at zoo exhibits

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.2327-2340, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prospect and refuge as the predictors of preferences for seating areas

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.1223-1233, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KENT KİMLİĞİNE SİMGESEL PEYZAJIN ETKİLERİ

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

With nature in mind: ‘Green metaphors’ as an approach to reflect environmental concerns and awareness in landscape design

A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, cilt.16, ss.131-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Monument Usage in Landscape Architecture: Example of Trabzon City

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.553-564, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Design As A Conversation With Lines: ‘Sketching And Free-Hand’ Course Experiences

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, no.1, ss.31-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyzaj Mimarlığında Heykel Kullanımı: Trabzon Kenti Örneği

JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, no.1, ss.553-564, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

GENÇLERİN PSİKOSOSYAL YAPILARINA UYGUN AÇIK MEKANLAR YARATMA

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), cilt.4, ss.383-392, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFFORDANCES URBAN OPEN SPACES PROVIDE TO DIFFERENT AGE GROUPS

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part B: Art, Humanities, Design and Planning, cilt.5, no.3, ss.1-12, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Examining the Academic Success of the Students in Drawing TechniquesCourse: The Case of Freshmen in Landscape Architecture

European Online Journal of Natural and Social Sciences, cilt.6, no.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.1392-1399, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

SED Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.57-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

SED Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.57-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

SED Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.57-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

SED Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.57-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ AÇIK MEKÂNLARININ GENÇLER TARAFINDAN KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ DETERMINING THE USAGE PURPOSES OF UNIVERSITY CAMPUS OPEN SPACES BY YOUTH

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, ss.766-772, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Mekanlardaki Oturma Donatılarının ve Yerlerinin Tasarımına İlişkin Faktörler”

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREMZEDELERE YÖNELİK PEYZAJ TASARIMI: İZMİT YUVACIK DEPREM KONUTLARI ÇEVRESİ

ASOS JOURNAL The Journal of Academic and Social Science, ss.237-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPREMZEDELERE YÖNELİK PEYZAJ TASARIMI: İZMİT YUVACIK DEPREM KONUTLARI ÇEVRESİ

ASOS JOURNAL The Journal of Academic and Social Science, ss.237-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"DEPREMZEDELERE YÖNELİK PEYZAJ TASARIMI: İZMİT YUVACIK DEPREM KONUTLARI ÇEVRESİ

The Journal of Academic and Social Science, ss.237-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİMGESEL PEYZAJ TASARIMI ARACILIĞIYLA KİMLİĞİN SERGİLENMESİ

Journal of the International Scientific Researches, cilt.2, ss.142-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Açık Mekânlarda Kadınlar Cinsiyet Rollerinin Kamusal Alanlarda Gözlemlenmesi

Mimarlık ve Yaşam, cilt.1, no.1, ss.37-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Unity Concept in Design on Student Works A Case Study of Architectural Design Course

Inonu University Journal of Art and Design, cilt.6, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CASE STUDY ON HOW ACTIVITIES DIFFER BETWEEN WOMEN AND MEN IN AN URBAN OUTDOOR SPACE

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, ss.529-540, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Film Ormanları Üzerinden İnsan-Çevre İlişkisine Dair Tespitler: Hayao Miyazaki Filmleri

Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, no.4, ss.75-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Assessing Urban Green Areas in Terms of User Satisfaction Case Study of Trabzon City

Journal of Balkan Ecology, cilt.19, ss.275-290, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE USAGE TYPES OF ROOFGARDENS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE: TRABZON SAMPLE

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, cilt.2, ss.129-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE USAGE TYPES OF ROOFGARDENS IN LANDSCAPE ARCHİTECTURE: TRABZON SAMPLE

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, cilt.2, ss.129-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Historical Change of Continuity of Urban Open Green Areas: Trabzon City Center

Journal of Balkan Ecology, no.3, ss.266-276, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HISTORICAL CHANGE OF CONTINUITY OF URBAN OPEN GREEN AREAS: TRABZON CITY CENTER

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, no.3, ss.266-276, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇLERİN İHTİYAÇLARINA BAĞLI OLARAK KAMPUS AÇIK MEKAN TASARIMI

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.121-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Water Reflections on the Social Dimension of Place Different Waterscapes and Related Activity Patterns

SDU Faculty of Forestry Journal, cilt.15, ss.148-157, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik Yaklaşımlar Doğrultusunda Cevresel Tercih Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.143-151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AÇIK MEKÂNLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ALGISAL, FİZİKSEL VE SOSYAL FAKTÖRLER

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

Mekânsal Davranışta Etkin Olan Psikososyal Faktörlerin Kentsel Açık Mekânlarda

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.562-568

TASARIMDA DENEYİMİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM STÜDYOLARI

International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.57-69

Urban Streets from the Perspetive of the Youth

International Conference on Science and Education (IConSE 2018), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.184-191

Açık Mekânlarda Sosyal Davranış Konumları: Üçüncü Yerler ve Dördüncü Yerler

International 3 rd European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’2018, Gazimakosa, Kıbrıs (Kktc), 12 Ekim - 14 Kasım 2018, ss.245

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Farklı Bir Anlatım Tekniği: Soyut Maketler

International 3 rd European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’2018, Gazimakosa, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2018, ss.234

Peyzaj Tasarımının Konut Yerleşmelerinde Sunulan Yaşam Tarzının Oluşumundaki Rolü

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 Eylül - 30 Aralık 2018, ss.761-770

ÇEVRESEL PSİKOLOJİDE EKOLOJİ BİLİMİNİN İZLERİ: İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, Budapeşte, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.200-213

PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM

2.International Rating Academy Congress on HOPE, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.95

APPROACHES TO RESIDENTIAL OPEN SPACE DESIGN IN SEARCH OF SOLUTIONS TO PROBLEMS OF URBAN LIFE

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Yunanistan, 11 - 15 Nisan 2018, ss.43

EVOLUATIONS OF THE VISITORS AFTER A NATURALISTIC ZOO VISIT: THE DETERMINANTS OF REVISIT INTENTIONS

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Yunanistan, 11 - 15 Nisan 2018, ss.44

Constructing seating equipment design in landscape architecture education

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu ISAS 2018, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.112

WITH NATURE IN MIND: “GREEN METAPHORS” AS AN APPROACH TO REFLECT ENVIRONMENTAL CONCERNS AND AWARENESS IN LANDSCAPE DESIGN

INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25 Haziran - 27 Mayıs 2017, ss.118

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2017, ss.738-739

PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 Nisan 2017, ss.243

Design as a conversation with lines: Sketching and Freehand Course Experiences

World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, Budapeşte, Macaristan, 27 - 29 Ekim 2016, ss.42

Türk Evinden Türk Bahçesine

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı Türk Bahçeleri, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, ss.256-274

The Landscape of Miyazaki; Environmental Characteristics and messages

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 4 - 06 Kasım 2010

Social Construction of Gender in an Open Public Space

LIVENARCH 4th International Congress, (Re/De) Constructions in Architecture,, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.II, ss.717-728

The Functions and Usage Types of Roof Gardens in Trabzon, Turkey

4th International Conference on the Ecological Protection of the Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues in the Blacksea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008

Transformation and Evaluation of Urban Waterfronts in Trabzon, Turkey

4th International Conference on the Ecological Protection of the Planet Earth: Environment, Maritime Policies & Energy Issues in the Blacksea, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2008

A Model For Perceptual Illusıon Usage In Envıromental Desıgn

LIVENARCH 3rd International Congress, 5 - 07 Temmuz 2007, ss.661-672

The Factors Influencing the Feeling of Safety in Urban Open Spaces

3 rd International Congress Livable Enviroments Architecture, 5 - 07 Temmuz 2007

Fiziksel Faktörlere Bağlı Olarak Açık Yeşil Alanların Gösterdiği Farklılıkların Belirlenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneğinde

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, cilt.2, ss.492-506

Kitap & Kitap Bölümleri

Application of Gestalt Principles in Planting Design

Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.400-413, 2018

Examining Sources of Inspiration in the Conceptual Design of Landscape Architecture

Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.30-43, 2018

Urban Green Areas and Design Principles

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R.,Cürebal İ.,Gad A., Tóth B., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, ss.100-118, 2016

Seating Furniture in Open Spaces and Their Contribution to the Social Life

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.169-187, 2016

Urban Green Areas and Design Principles

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R.,Cürebal İ.,Gad A., Tóth B, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.100-118, 2016

Seating Furniture in Open Spaces and Their Contribution to the Social Life

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.169-187, 2016