Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mechanical, durability and microstructure properties of concrete containing natural zeolite

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.22, ss.449-459, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Durability properties of concrete containing metakaolin

ADVANCES IN CONCRETE CONSTRUCTION, cilt.6, ss.159-175, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of mineral additives in mitigating alkali-silica reaction in mortar

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.20, ss.705-710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permeation properties of concretes incorporating fly ash and silica fume

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.19, ss.357-363, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of cement composition on the early age flexural strength of heat-treated mortar prisms

CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, cilt.27, ss.818-822, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum heat treatment cycle for cements of different type and composition

CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, cilt.28, ss.1595-1604, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değiştirilmiş sıcak su yöntemi ile beton basınç dayanımının tahmini

Teknik Dergi, cilt.15, ss.3145-3153, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonun performansına sağladıkları etkinlik açısından kimyasal ve mineral katkı maddeleri

Türkiye Mühendislik Haberleri, cilt.48, ss.115-120, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beton Basınç Dayanımının Tahmininde Kullanılan Sıcak Su Yönteminin Geliştirilmesi

TEKNIK DERGI, cilt.12, ss.2517-2536, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tipte ve Bileşimde Çimentolar İçin Optimum Isıl İşlem Çevrimi

TEKNIK DERGI, cilt.9, ss.1673-1685, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Hızlandırılmış Kür Uygulaması

TEKNIK DERGI, cilt.5, ss.825-832, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the Compressive Strength of Concrete by means of Cores Taken from Different Casting Direction

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-10

Investigation on Strength and Durability Properties of Concrete Containing Zeolite

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Investigation on Strength and Durability Properties of Concrete with Metakaolin

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Investigation Of Some Mechanical And Durability Properties Of Fly Ash Concrete Subjected To Different Curing Conditions

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.107

Ultrasonic Pulse Velocity Evaluation Of Concrete Containing Silica Fume Exposed To High Temperatures

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.108

Çimento-Katkı Uyumu Açısından Silis Dumanı ve Süperakışkanlaştırıcı Katkıların Bileşik Etkisi

Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar 5. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.19-32

Akışkanlaştıerıcı Katkı Maddelerinin Cüruflu Çimento ile Uyumunun Araştırılması

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.233-247

Mineral katkılı betonların bazı mekanik ve kılcal geçirimlilik özellikleri

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.419-431

Assessment of some physical and mechanical properties of styrene-butadiene rubber latex modified concrete

aspic 2017 7. Asian Symposium on Polymers in Concrete, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.255-262

Silis dumanının katkılı çimento ile kullanımı

4.Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 1996, ss.257-265

Application of Accelerated Curing to Ordinary and High Strength Concretes

The fourth İnternational Conference on Concrete Technology for Developing Countries, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Eylül 1996, ss.242-250

Heat Treatment of Pozzolanic Cement Concretes

The second international conference on concrete technology for developing countries, Tarabulus, Libya, 2 - 05 Ekim 1986, ss.7152-7161