Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Faaliyet Kiralamasının Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2020, vol.11, pp.73-78

Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından Konkordato İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2020, vol.11, pp.79-83

Muhasebenin Temel Varsayımlarından İşletmenin Sürekliliğine Tarihsel Bir Bakış

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 17 December 2017, pp.99-100

Examination of Environmental Accounting Applications in the Context of TAS TFRS

10th Spanish Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR), Sevilla, Spain, 17 - 18 September 2015

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.201-229

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, no.28, pp.100-121

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, pp.201-231

Türkiye de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2009

Usul-u Defteri: An Accounting Teaching Book Published in the Early Years of the 20th Century in the Ottomans

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 27 - 31 July 2008, vol.2, pp.1853-1871

Remembering Thirty-five Years of Social Accounting: A Review of the Literature and the Practice

The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting And Auditing, 8 - 09 March 2007

Books & Book Chapters

İnsan Kaynakları Muhasebesi

in: Davranışsal Muhasebe , Fevzi Serkan Özdemir ve Duygu Kızıldağ, Editor, Siyasal Kitapevi , Ankara, pp.69-94, 2021

TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE ÜYE İŞLETMELER AÇISINDAN KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Serdar ÖGE, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.203-220, 2021

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, pp.61-94, 2019

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance - Volume I, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp.31-50, 2019

The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Earnings Managament In Terms of Accounting Information Quality

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance - Volume I, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp.51-68, 2019

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi - Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Cengiz Toraman - İbrahim Aksu - Fatih Bayramoğlu - Muhsin Aslan, Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.61-94, 2019

Corporate Environmental Reporting in Turkey: Status and Challenge

in: Sustainability and Management An International Perspective, Çalıyurt K.,Yüksel Ü., Editor, Routledge, Londrina, pp.83-99, 2017

Taşıyıcı Bitki Olarak Fındık Ağaçlarına İlişkin Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

in: Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Çalıyurt K., Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.112-135, 2016

Demiryolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen Y., Editor, Umuttepe Yayinlari, İstanbul, pp.406-528, 2015

İnsan Kaynakları Muhasebesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013

Metrics

Publication

61

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals