Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Advantages and Disadvantages of Environmental and Social Reporting Diversification in Turkey; A Research on Borsa Istanbul (BIST)

6. Social and Environmental Accounting Conference, Parma, İtalya, 30 Haziran - 01 Temmuz 2016, ss.15

Examination of Environmental Accounting Applications in the Context of TAS/TFRS

10th Spanish Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR), Sevilla, İspanya, 17 - 18 Eylül 2015, ss.24

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2010, ss.1-18

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2010, ss.1-18

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009, ss.201-229

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2009, ss.201-231

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2009, no.28, ss.100-121

Usul-u Defteri: An Accounting Teaching Book Published in the Early Years of the 20th Century in the Ottomans

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Temmuz 2008, cilt.2, ss.1853-1871

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, ss.61-94, 2019

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I, Caliyurt, Kiymet Tunca, Editör, Springer, İsviçre, ss.31-50, 2019

Corporate Environmental Reporting in Turkey: Status and Challenges

Sustainability and Management: An International Perspective, Çalıyurt K.,Yüksel Ü., Editör, Routledge, London/New York , Londra, 2016

Taşıyıcı Bitki Olarak Fındık Ağaçlarına İlişkin Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Çalıyurt K., Editör, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, ss.112-135, 2016

Demiryolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen Y., Editör, Umuttepe Yayinlari, İstanbul, ss.406-528, 2015

İnsan Kaynakları Muhasebesi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2013