Doç.Dr.

VİLDAN ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Nöroloji

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Tıpta Uzmanlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji , Türkiye

1990 - 1997

1990 - 1997

Lisans

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Tıpta Uzmanlık

İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 AKTİVİTESİNİN BİR RİSK VE PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK ÖNEMİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dahii Tıp Bilimleri, Nöroloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2006

2006

Uyku Tıbbı Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Pratik Eğitim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kas Hastalıkları

Lisans

Lisans

Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım

Lisans

Lisans

Uyku Bozuklukları

Lisans

Lisans

Demans

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Endovascular treatment of cerebral venous sinus thrombosis: A case series

GAZİOĞLU S. , OĞUZ Ş. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , Ozturk M. H. , ALİOĞLU Z. , DİNÇ H. , et al.

NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, cilt.35, sa.1, ss.34-40, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Ischemia-modified albumin levels in cerebrovascular accidents

GÜNDÜZ A. , TÜREDİ S. , MENTEŞE A. , Altunayoglu V. , Turan I., KARAHAN S. C. , et al.

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.26, sa.8, ss.874-878, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Voriconazole-induced neuropathy

AKSOY F. , AKDOGAN E., AYDIN K., YILMAZ M. , ALTUNAYOGLU V. , SOZEN E. E. , et al.

CHEMOTHERAPY, cilt.54, sa.3, ss.224-227, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Cerebral Venous Thrombosis and Hepatic Venous Thrombosis During Pregnancy

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , TÜREDİ S. , GÜNDÜZ A. , KARACA Y. , AKDOĞAN R. A.

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.33, ss.78-82, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Central nervous system involvement in autoimmune polyglandular syndrome

Boz C. , Velioglu S. , Altunayoglu V. , Ozmenoglu M. , Erem C.

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.105, sa.2, ss.102-104, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Migren ve inme

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M.

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology Special Topics, cilt.7, sa.4, ss.120-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A Case Report

GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , EYÜBOĞLU İ. , AKPINAR R. , VELİOĞLU S.

EPILEPSI, cilt.20, sa.3, ss.134-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Migren ve İnme

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M.

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology Special Topics, cilt.7, sa.4, ss.120-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A Case Report

GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , EYÜBOĞLU İ. , AKPINAR R. , VELİOĞLU S.

EPILEPSI, cilt.20, sa.3, ss.134-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A Case Report

GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , EYÜBOĞLU İ. , AKPINAR R. , VELİOĞLU S.

EPILEPSI, cilt.20, sa.3, ss.134-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Konjenital bilateral perisilviyan sendrom: Olgu sunumu.

GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , EYÜBOĞLU İ. , AKPINAR R. , VELİOĞLU S.

EPILEPSI, sa.20, ss.134-138, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Bilinç Bozukluguna Yol Açan Mekanizmalar

ÖZMENOĞLU M. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.4-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Gebelik ve loğusalıkta akut strok olayları

ALİOĞLU Z. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , ÖZMENOĞLU M.

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.63-66, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fatal brainstem infarction after apheresis donation.

BOZ C. , VELİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ALİOĞLU Z. , ÖZMENOĞLU M.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.19, sa.3, ss.1-9, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fatal brainstem infarction after apheresis donation

BOZ C. , VELIOGLU S. , Altunayoğlu Çakmak V. , ALİOĞLU Z. , OZMENOGLU M.

e-Journal of Neurological Sciences - Turkish, cilt.19, sa.3, ss.35-50, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Spontan ve travmatik servikal arter diseksiyonlarında klinik özellikler.

BOZ M. , GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ALİOĞLU Z.

Uluslararası Katılımlı 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2019

2018

2018

EPİLEPTİK NÖBET İLİŞKİLİ BAŞ AĞRISI: BİR VAKA SUNUMU

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , VELİOĞLU S. , GAZİOĞLU S. , KORUCUK M.

ULUSLARARASI KATILIMLI 15.ULUSAL AĞRI KONGRESİ, 15 - 18 Kasım 2018

2018

2018

Convulsive Status Epilepticus After Stroke.

GAZİOĞLU S. , ÖZTÜRK S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ALİOĞLU Z. , VELİOĞLU S.

4th European Stroke Organisation Conference, 16 - 18 Mayıs 2018

2016

2016

Wernicke ensefalopatisi: olgu sunumu

GÜRSOY M. , AKPINAR R. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , GAZİOĞLU S.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

2016

2016

T1-T2 radikülopatiye bağlı horner sendromu olgusu

ŞENER S. , ÖZTÜRK S. , GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

2016

2016

İntrakranial hipertansiyon ve dev Araknoid granülasyon

ŞEKER D., GAZİOĞLU S. , ERTUĞRUL M. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

2016

2016

Acil Servise Başağrısı ile Başvuran Hastalarda Nötrofil Lenfosit Değerinin Migren ve Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısındaki Rolü.

ERYİĞİT U. , TÜREDİ S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ŞAHİN A. , KARACA Y. , TATLI Ö. , et al.

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

2016

2016

Spontan Subaraknoid ve İntraserebral Kanama Hastalarında Pentraksin 3 Tanısal Değeri

ARGIN C. E. , GÜNDÜZ A. , AYGÜN A., ERYİĞİT U. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU G. , et al.

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

2015

2015

Restless legs syndrome presenting as acute form in a patient with Guillain Barre Syndrome

ÖZMENOĞLU M. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , Can Usta N., GAZİOĞLU S.

XXI World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders, Milan, İtalya, 6 - 09 Aralık 2015, cilt.22, ss.132-133

2015

2015

Serebrovasküler olayla prezente olan fibromüsküler displazi vakası

ŞENER S. , ÖZTÜRK S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU S.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

Serebrovasküler olay kliniği ile gelen listeria meningoensefaliti olgusu

ÖZTÜRK S. , ŞENER S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU S.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

Duygusal travma sonucu gelişen refleks sempatik distrofi vakası

AĞIR E. S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

2015

2015

Lack of association between pulse steroid therapy and bone mineral density in patients with multiple sclerosis

KARAHAN S. C. , BOZ C. , USTA N. C. , KILIC S. , Ozmenoglu M. , Altunayoglu V. , et al.

31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Ekim 2015, cilt.21, ss.773 identifier

2015

2015

SUBARAKNOİD KANAMA İLE KARIŞTIRILAN SİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU

ARGIN C. E. , ÖZER V. , AKPINAR R. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GÜNDÜZ A.

11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ ANTALYA, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.1

2015

2015

Radiological investigation of brain volume changes inmigraine disease

PALANCI Ö., KALAYCIOĞLU A. , EYÜBOĞLU İ. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ACER N.

XXIV International Symposium onMorphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, ss.75-248

2014

2014

Posterior reversibl ensefalopati sendromunda beyin sapı tutulumu

GAZİOĞLU S. , ALTIPARMAK D., ŞENER S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M.

50. Ulusal Nöroloji Kongresi,, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014, ss.261

2014

2014

Headache due to anticoagulant-related bilateral subdural hematoma: A case report.

ÖZMENOĞLU M. , GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , HOROZOĞLU H., ERTUĞRUL MUT S.

56.th Scientific Meeting American Headache Society, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 29 Haziran 2014, ss.1432-1433

2014

2014

Congenital bilateral perislyvian syndrome

GAZİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , EYÜBOĞLU İ. , AKPINAR R. , VELİOĞLU S.

The joint Congress of European Neurology, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, ss.1

2013

2013

Tekrarlayan ataklar ile seyreden ataksisiz, arefleksisiz oftalmopleji vakası

AĞIR E. S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , KARA F.

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013, ss.133

2013

2013

Akut eksternal oftalmoplejili hastaların klinik ve demografik özellikleri

KARA F. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , AĞIR E. S.

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2013, ss.132-133

2012

2012

Guillain Barre Sendromlu hastada akut gelişen huzursuz bacaklar sendromu

CAN USTA N., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16 - 22 Kasım 2012

2011

2011

Multiple sklerozda huzursuz bacaklar sendromu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , CANATAN S., GAZİOĞLU S. , BOZ C.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011, ss.68

2011

2011

Serebral sinüs trombozu mekanik tromboliz ve antitrombotik tedavi: Bir Vaka Sunumu.

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU S. , DİNÇ H. , ÖZTÜRK M. H. , KOC B.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011, ss.192

2011

2011

Multiple skleroz hastalarında uykusuzluk ve özellikleri

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , CANATAN S., GAZİOĞLU S. , BOZ C.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2011, ss.67

2009

2009

Spinal ve serebral yerleşimli multiple kavernoma olgusu

KILIÇ S., SOLMAZ D., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2009

2009

2009

Spinal ve serebral yerlesimli multiple kavernoma olgusu

KILIÇ S., ŞEKER D. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2009, ss.153

2006

2006

Leuprolid asetat kullanan hastada hipofiz hemorajisi

CANATAN S., KILIÇ S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M.

42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 17 Kasım 2006, ss.170

2006

2006

Bilateral talamik infaktlarda klinik ve radyolojik bulgular

GAZİOĞLU S. , BOZ C. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 17 Kasım 2006, ss.169

2005

2005

Nöroboreliosisde periferik sinir tutulumu İki Vaka Sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M. , ÖZGÜR S., GAZİOĞLU S.

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 5 - 10 Aralık 2005

2005

2005

Nöroboreliosisde periferik sinir tutulumu: Iki Vaka Sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M. , ÖZGÜR S., GAZİOĞLU S.

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 10 Aralık 2005, ss.219

2004

2004

Multipl sklerozlu hastada viral enfeksiyonların kanıtları

ACAR Ö., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , ÖZMENOĞLU M. , ALİOĞLU Z. , VELİOĞLU S.

40. Ulusal Nöroloji Kongresi,, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2004, ss.203

2004

2004

Akut talamik infarkt ile ortaya çıkan hemidistoni vakası

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ALİOĞLU Z. , GAZİOĞLU S. , ÖZMENOĞLU M.

40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2004, ss.239

2003

2003

Ulseratif kolitle ilişkili hemorajik infarkt vaka sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , ÖZGÜR S., ÖZMENOĞLU M.

39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003

2003

2003

Ulseratif kolitle iliskili hemorajik infarkt vaka sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , ÖZGÜR S., ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003, ss.336-337

2003

2003

Status epileptikus: Morbidite ve mortalite

ÖZGÜR S., VELİOĞLU S. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003, ss.392-393

2003

2003

Agırlık kaldırma egsersizi sonrası gelisen spinal aksesöri sinir hasarı

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , BOZ C. , ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003, ss.369

2003

2003

Lokal soğuk uygulamasının sempatetik deri yanıtı toparlanma eğrisine etkisi

BOZ C. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU S. , ÖZMENOĞLU M.

20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2003

2003

2003

Lokal soguk uygulamasının sempatetik deri yanıtı toparlanma egrisine etkisi

BOZ C. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , GAZİOĞLU S. , ÖZMENOĞLU M.

20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2003, ss.29

2002

2002

El ve vücut ölçeklerinin karpal tünel sendromu ile iliskisi

BOZ C. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , VELİOĞLU S. , ÖZMENOĞLU M. , TAN M.

19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Türkiye, 08 Haziran 2002 - 13 Haziran 2003, ss.206

2002

2002

Karpal tünel sendromunda ısının sinir ileti parametrelerine etkisi

BOZ C. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V. , ÖZMENOĞLU M. , TAN M.

19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Türkiye, 8 - 13 Haziran 2002, ss.205

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Migren ve İnme

ÖZMENOĞLU M. , ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN DAMARSAL HASTALIKLARI, EMRE KUMRAL, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.709-714, 2011

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Türk Nöroloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2013

Kasım 2013

GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI,

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

51. Ulusal Nöroloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

31st International Epilepsy Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Joint Congress of European Neurology

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 261

h-indeksi (WOS): 6