Assoc. Prof. VİLDAN ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Nöroloji


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Neurology, Health Sciences

Email: vildancakmak@ktu.edu.tr
Office Phone: +90 461 377 1124
Office Phone: +90 461 377 1095
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//vildancakmak
Office: Farabi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

319

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

324

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

44

H-Index (Scholar)

2

Project

5

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Expertise In Medicine

Karadeniz Technical University, Dahili Tıp, Nöroloji, Turkey

1990 - 1997

1990 - 1997

Undergraduate

Marmara University, School Of Medicine, Turkey

Dissertations

2004

2004

Expertise In Medicine

İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 AKTİVİTESİNİN BİR RİSK VE PROGNOSTİK FAKTÖR OLARAK ÖNEMİ

Karadeniz Technical University, Dahii Tıp Bilimleri, Nöroloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2006

2006

Uyku Tıbbı Eğitimi

Health&Medicine

Pratik Eğitim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Neurology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

2006 - 2007

2006 - 2007

Doktor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

2004 - 2005

2004 - 2005

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2003 - 2003

2003 - 2003

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI

1999 - 2000

1999 - 2000

Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kas Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Uyku Bozuklukları

Undergraduate

Undergraduate

Demans

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Spontan ve travmatik servikal arter diseksiyonlarında klinik özellikler.

BOZ M., GAZİOĞLU S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ALİOĞLU Z.

Uluslararası Katılımlı 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 15 - 21 November 2019

2016

2016

Wernicke ensefalopatisi: olgu sunumu

GÜRSOY M., AKPINAR R., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C., GAZİOĞLU S.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2016

2016

2016

T1-T2 radikülopatiye bağlı horner sendromu olgusu

ŞENER S., ÖZTÜRK S., GAZİOĞLU S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2016

2016

2016

İntrakranial hipertansiyon ve dev Araknoid granülasyon

ŞEKER D., GAZİOĞLU S., ERTUĞRUL M., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

2016

2016

Acil Servise Başağrısı ile Başvuran Hastalarda Nötrofil Lenfosit Değerinin Migren ve Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısındaki Rolü.

ERYİĞİT U., TÜREDİ S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ŞAHİN A., KARACA Y., TATLI Ö., et al.

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Turkey, 19 - 22 May 2016

2016

2016

Spontan Subaraknoid ve İntraserebral Kanama Hastalarında Pentraksin 3 Tanısal Değeri

ARGIN C. E., GÜNDÜZ A., AYGÜN A., ERYİĞİT U., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GAZİOĞLU G., et al.

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

2015

2015

Restless legs syndrome presenting as acute form in a patient with Guillain Barre Syndrome

ÖZMENOĞLU M., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., Can Usta N., GAZİOĞLU S.

XXI World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders, Milan, Italy, 6 - 09 December 2015, vol.22, pp.132-133

2015

2015

Serebrovasküler olayla prezente olan fibromüsküler displazi vakası

ŞENER S., ÖZTÜRK S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GAZİOĞLU S.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

Serebrovasküler olay kliniği ile gelen listeria meningoensefaliti olgusu

ÖZTÜRK S., ŞENER S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GAZİOĞLU S.

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

Duygusal travma sonucu gelişen refleks sempatik distrofi vakası

AĞIR E. S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

2015

2015

Lack of association between pulse steroid therapy and bone mineral density in patients with multiple sclerosis

KARAHAN S. C., BOZ C., USTA N. C., KILIC S., Ozmenoglu M., Altunayoglu V., et al.

31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, Spain, 7 - 10 October 2015, vol.21, pp.773 identifier

2015

2015

SUBARAKNOİD KANAMA İLE KARIŞTIRILAN SİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU

ARGIN C. E., ÖZER V., AKPINAR R., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GÜNDÜZ A.

11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ ANTALYA, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.1

2015

2015

Radiological investigation of brain volume changes inmigraine disease

PALANCI Ö., KALAYCIOĞLU A., EYÜBOĞLU İ., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ACER N.

XXIV International Symposium onMorphological Sciences, İstanbul, Turkey, 2 - 06 September 2015, vol.9, pp.75-248

2014

2014

Headache due to anticoagulant-related bilateral subdural hematoma: A case report.

ÖZMENOĞLU M., GAZİOĞLU S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., HOROZOĞLU H., ERTUĞRUL MUT S.

56.th Scientific Meeting American Headache Society, Los Angeles, United States Of America, 26 - 29 June 2014, pp.1432-1433

2014

2014

Congenital bilateral perislyvian syndrome

GAZİOĞLU S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., EYÜBOĞLU İ., AKPINAR R., VELİOĞLU S.

The joint Congress of European Neurology, İstanbul, Turkey, 31 May - 03 June 2014, pp.1

2013

2013

Tekrarlayan ataklar ile seyreden ataksisiz, arefleksisiz oftalmopleji vakası

AĞIR E. S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., KARA F.

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.133

2013

2013

Akut eksternal oftalmoplejili hastaların klinik ve demografik özellikleri

KARA F., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., AĞIR E. S.

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.132-133

2012

2012

Guillain Barre Sendromlu hastada akut gelişen huzursuz bacaklar sendromu

CAN USTA N., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 22 November 2012

2011

2011

Multiple sklerozda huzursuz bacaklar sendromu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., CANATAN S., GAZİOĞLU S., BOZ C.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.68

2011

2011

Multiple skleroz hastalarında uykusuzluk ve özellikleri

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., CANATAN S., GAZİOĞLU S., BOZ C.

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.67

2009

2009

Spinal ve serebral yerleşimli multiple kavernoma olgusu

KILIÇ S., SOLMAZ D., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 15 November 2009

2009

2009

Spinal ve serebral yerlesimli multiple kavernoma olgusu

KILIÇ S., ŞEKER D., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, pp.153

2006

2006

Leuprolid asetat kullanan hastada hipofiz hemorajisi

CANATAN S., KILIÇ S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ÖZMENOĞLU M.

42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 17 November 2006, pp.170

2006

2006

Bilateral talamik infaktlarda klinik ve radyolojik bulgular

GAZİOĞLU S., BOZ C., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 17 November 2006, pp.169

2005

2005

Nöroboreliosisde periferik sinir tutulumu: Iki Vaka Sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ÖZMENOĞLU M., ÖZGÜR S., GAZİOĞLU S.

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 10 December 2005, pp.219

2004

2004

Multipl sklerozlu hastada viral enfeksiyonların kanıtları

ACAR Ö., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C., ÖZMENOĞLU M., ALİOĞLU Z., VELİOĞLU S.

40. Ulusal Nöroloji Kongresi,, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2004, pp.203

2004

2004

Akut talamik infarkt ile ortaya çıkan hemidistoni vakası

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ALİOĞLU Z., GAZİOĞLU S., ÖZMENOĞLU M.

40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2004, pp.239

2003

2003

Ulseratif kolitle ilişkili hemorajik infarkt vaka sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C., ÖZGÜR S., ÖZMENOĞLU M.

39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 26 October 2003

2003

2003

Ulseratif kolitle iliskili hemorajik infarkt vaka sunumu

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C., ÖZGÜR S., ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2003, pp.336-337

2003

2003

Status epileptikus: Morbidite ve mortalite

ÖZGÜR S., VELİOĞLU S., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2003, pp.392-393

2003

2003

Agırlık kaldırma egsersizi sonrası gelisen spinal aksesöri sinir hasarı

ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., BOZ C., ÖZMENOĞLU M.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2003, pp.369

2003

2003

Lokal soğuk uygulamasının sempatetik deri yanıtı toparlanma eğrisine etkisi

BOZ C., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GAZİOĞLU S., ÖZMENOĞLU M.

20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 31 May 2003

2003

2003

Lokal soguk uygulamasının sempatetik deri yanıtı toparlanma egrisine etkisi

BOZ C., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., GAZİOĞLU S., ÖZMENOĞLU M.

20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 - 31 May 2003, pp.29

2002

2002

El ve vücut ölçeklerinin karpal tünel sendromu ile iliskisi

BOZ C., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., VELİOĞLU S., ÖZMENOĞLU M., TAN M.

19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Turkey, 08 June 2002 - 13 June 2003, pp.206

2002

2002

Karpal tünel sendromunda ısının sinir ileti parametrelerine etkisi

BOZ C., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V., ÖZMENOĞLU M., TAN M.

19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 13 June 2002, pp.205

Books & Book Chapters

2011

2011

Migren ve İnme

ÖZMENOĞLU M., ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK V.

in: SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN DAMARSAL HASTALIKLARI, EMRE KUMRAL, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.709-714, 2011

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Member

2001 - Continues

2001 - Continues

Türk Nöroloji Derneği

Member

Scientific Refereeing

November 2013

November 2013

GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI,

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

51. Ulusal Nöroloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

31st International Epilepsy Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Joint Congress of European Neurology

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 320

h-index (WOS): 7