Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

House from the Standpoint of Children

European Journal of Scientific Research , vol.97, no.1, pp.123-137, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ekolojik Mimarlık: Doğu Karadeniz Kırsal Konutu

Mimarlık Dergisi , vol.., no.367, pp.56-60, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Trabzon Gülbahar Hatun ve Emir Mehmet Türbeleri

VAKIFLAR DERGİSİ , vol.., no.35, pp.215-233, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YERİNDE YAŞLANMA VE KONUTLARDA YAŞAMA MEKANLARININ TASARIMI

11. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ , Erzurum, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.17

Hierarchy of Territories in the Context of Safety Need in the Mass Hausing Settlements: Sample of Trabzon Kaşüstü

2nd International Journal of Contemporary Urban Affairs Arcitecture and Urbanism, 9 - 10 May 2019

KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KIRSAL MEDRESELER: TRABZON YÖRESİKIRSAL MEDRESELERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.38-63

ÇOCUKLARDA RENK ALGISI VE TERCİHLER: İLK KADEMEEĞİTİM YAPISI DERSLİK ÖRNEĞİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.644-661

TRABZON-SÜRMENE AKSU KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININKORUNMASI VE TURİZM ODAKLI YENİDEN KULLANIMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.841-865

İLK KADEME EĞİTİM YAPILARI DERSLİKLERİNDE FİZİKSEL KONFOR: RİZE İLİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.321-346

MÜZE SERGİLEME MEKÂNLARINDA AYDINLATMATASARIMI

II. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 6 - 07 December 2018

Trabzon-Sürmene Aksu Köyü Kırsal Mimari Mirasının Korunması ve Turizm Odaklı Yeniden Kullanımı

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.841-865

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

", İÇMEK-İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölye “Kuram ve Uygulama Birlikteliği, İstanbul, Turkey, 7 - 05 November 2016, pp.179-190

Ergonomide Kullanıcı Faktörü Yaşlılar İçin Konut Tasarımı

22.Ulusal Ergonomi Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.649-660

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.-

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Tasarımında Kullanıcı Faktörü Ve Ergonomi: Yaşlılar İçin Konut

1. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.., pp.109-121

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.179-190

İLK YIL TASARIM STÜDYOLARINDA FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: SÜPERMATİZM

1. ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.369-377

İlköğretim Dersliklerinde Renk Ergonomisi

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2011, vol.., pp.220-233

İlköğretim Dersliklerinde Ergonomik Açıdan Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2011, vol.., pp.234-250

İlköğretim Dersliklerinde Renk Ergonomisi: Trabzon Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.220-233 Creative Commons License

Günümüz Müstakil Konut Sitelerinde Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Örneği

Tasarımda Genç Bakışlar Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2010, vol.., pp.137-153

Konut İç Mekân Örgütlenmesinde Kültürel Boyut

2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, vol.., pp.214-236

Conservation Approaches In Urban Structure: Trabzon Historical City Center

International Congress On Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, vol.., pp.313-325

Conservation Approaches in Urban Structure: Trabzon Historical City Center

1st. International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.313-325

Kültürel Süreklilik Bağlamında Muvakkithaneler: Trabzon Örneği

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 21 - 22 May 2010, vol.., pp.269-283

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Koruma Kavramının Gelişimi

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-II, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.99-108

A Dıscussıon On Wooden Structure Detaıls In Restoratıon: Artvin Arhavı Central Mosque Restoratıon Sample

Uluslararası katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009, vol.., pp.835-858

Kullanıcı Gereksinmeleri Bağlamında Mutfak Mekanı Tasarımı Ve Ergonomi

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, vol.., pp.86-94

Trabzon Merkez Yeni Cuma Cami Restorasyonunda Yapılan İmalatlar, Onarım Teknikleri ve Uygulama

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2007, vol.., pp.69-85

Doğu Karadeniz Bölgesi Ahşap Camilerinde Restorasyon

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-I, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2007, pp.87-104

Hatuniye (Gülbahar Hatun) Camii ve Türbesi Restorasyonu

Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2007, vol.., pp.55-67

Kent Kimliği-Kimliksizliği ve Tasarımcının Rolü

VIII. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 16 - 21 April 1996, vol.., pp.169-182

Books & Book Chapters

Eğitim - Mekân İlişkisi

in: Mimarlık, Planlama, Tasarım: Teori ve Uygulamada Yaşanan Gelişmeler, Saadet GÜNDOĞDU, Editor, YAZ yayınları, Afyonkarahisar, pp.51-69, 2023 Creative Commons License

Yaşlılık ve Yaşam Çevresinin Tasarımı

in: YAŞLILIK Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel, Ankara, pp.411-435, 2019

GELENEKSEL SÜRMENE AKSU EVLERİ

in: KIRSAL MİMARİ MİRASIN KORUNMASI: Geleneksel Sürmene - Aksu Evleri, Tülay Zorlu, Editor, Gece Akademi, Ankara/New York, pp.29-122, 2019

Geronteknoloji: Yaşlılık ve Teknoloji

in: Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler-2, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.509-540, 2016

SOYUTLAMA KAVRAMI VE MİMARLIKTA GÖRSEL EĞİTİM

in: Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları Resimden Mekana: Kandinsky, ., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.55-67, 2013

Çocuk Mekanları

YEM Yapı Endüstri Merkezi Tasarım Yayınları, İstanbul, 2002

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals