Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMPROVING OF DIESEL COMBUSTION-POLLUTION-FUEL ECOMONY AND PERFORMANCE BY ETHANOL FUMIGATION

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.36, ss.69-82, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improving of diesel combustion-pollution-fuel economy and performance by gasoline fumigation

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.76, ss.620-633, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical and experimental investigation of heat balance in DI diesel engines for neat diesel fuel and gasoline fumigation

INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, cilt.52, ss.119-132, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-zone combustion modeling for the prediction of diesel engine cycles and engine performance parameters

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.28, ss.2245-2256, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Theoretical investigation of effects of light fuel fumigation on diesel engine performance and emissions

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.48, ss.1952-1964, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of diesel-ethanol blends on diesel engine performance

ENERGY SOURCES, cilt.24, ss.431-440, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thermodynamic Diesel Engine Cycle Modeling and Prediction of Engine Performance Parameters

Gemi ve Deniz Teknolojisi (GMO Journal of Ship and Marine Tecnology), cilt.-, ss.14-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURBOŞARJLI ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUNDA ETANOL FUMİGASYONUNUN DENEYSEL İNCELENMESİ

Tubav Bilim Dergisi, cilt.2, ss.446-461, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Heat release analysis of gasoline fumigation in a diesel engine

International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies (CONECT), Riga, Letonya, 16 - 18 Mayıs 2018, cilt.147, ss.322-328 identifier identifier

Experimental investigation of gasoline fumigation for different compression ratios in a diesel engine

International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies (CONECT), Riga, Letonya, 16 - 18 Mayıs 2018, cilt.147, ss.268-276 identifier identifier

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF N-BUTANOL FUMIGATION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A TURBOCHARGED DI DIESEL ENGINE

International Conference on Advanced Engineering Technology, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.1-10

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF N-BUTANOL FUMIGATION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A TURBOCHARGED DI DIESEL ENGINE

International Conference on Advanced Engineering Technology, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.1-10

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF WATER ADDING TO THE INTAKE AIR ON ENGINE PERFORMANCE AND HEAT RELEASE ANALYSIS

8th International Exergy, Energy and Environment Sym., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2016, cilt.-, ss.730-736

Experimental Investigation of n-Butanol/Diesel Fuel Blends and n-Butanol Fumigation-Evaluation of Engine Performance, Exhaust Emissions and Heat Release

The Seventh International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES7), Valenciennes, Fransa, 26 - 30 Nisan 2015, cilt.-

Experimental Investigation of Ethanol Fumigation in a Turbocharged IDI Diesel Engine

11. Uluslararası Yanma Sempozyumun, Sayaybosna, Bosna-Hersek, 24 - 27 Haziran 2010, cilt.-, ss.1-10

Dizel Motorları İçin Klasik ve Alternatif Yakıtlar ve Kullanım Yöntemleri

17. Uslusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009, cilt.-, ss.891-898

Numerical Investigation of the Effects of Injection Parameters on Performance and Exhaust Emissions in a DI Diesel Engine

Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sarjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 23 Nisan 2009, cilt.-, ss.1-10

“Experimental and Theoretical Investigation of Cycle, Heat Balance and Performance Parameters of an Indirect Injection Diesel Engine

Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 23 Nisan 2009, cilt.-, ss.1-10

Dizel Motorlarında Isı Dengesinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, cilt.-, ss.457-464

Theoretical Investigation of Heat Balance in Diesel Engines

Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007, cilt.-, ss.1-6

Experimental Investigation of Ethanol Fumigation in a Single Cylinder Diesel Engine

The 2nd International Green Energy Conference, Ontario, Kanada, 25 - 29 Haziran 2007, cilt.-, ss.202-211

Her Hangi Bir Benzin Motorunun Optimum Özelliklerinin ve Çalışma Parametrelerinin Bir Pratik Çevrim Programı ile Belirlenmesi

9. Uluslararası Yanma Sempozyumu (9th Int. Combustion Symposium),, Kırıkkale, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, cilt.-, ss.292-304

Bir Dizel Motorunda Benzin Fumigasyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’06), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2006, cilt.-, ss.51-56

Dizel Motorlarında Isı Dengesinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2006, cilt.-, ss.457-464

Dizel Motorlarında Etanol-Dizel Yakıtı Karışımlarının Kullanılmasının Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

ULIBTK’01 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005, cilt.2, ss.273-282

Theoretical Investigation of Light Fuel Fumigation and Probable Developments in Diesel Engines

14th Internotional Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO),, Budapeşte, Macaristan, 22 - 24 Haziran 2005, cilt.-, ss.1-10

Dizel Motorlarında Benzin Fumigasyonunun Motor Karakteristikleri Üzerindeki Etkileri

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’04), Bursa, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2004, cilt.-, ss.75-83

Dizel Motoru Çevrimlerinin Çok Bölgeli Termodinamik Esaslı Modellemesi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’04), Bursa, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2004, cilt.-, ss.85-92

Dizel Motorlarında Yanma Olayı ve Püskürtülen Yakıt Demeti Karakteristiklerinin İncelenmesi

TMMOB Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2003, cilt.-, ss.159-166

Dizel Motorlarında Etanol Fumigasyonunun Motor Karakteristiklerine Etkisinin Teorik İncelenmesi

TMMOB Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2003, cilt.-, ss.91-103

Dizel Motorlarında Alternatif Yakıtların Kullanılması ve Fumigasyon Yöntemi

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, cilt.-, ss.290-296

Diesel Yakıtına TBME Katılmasının Motor Performansına Etkisi

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’01), Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2001, ss.141-146

The Effects of the Using of Bycosin 1030 as an Additive to Diesel Fuel on the Engine Performance

11th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO’09, Budapeşte, Macaristan, 22 - 24 Haziran 1999, cilt.-, ss.267-272

The effects of the using of bycosin 1030 as an additive to diesel fuel on the engine performance

THERMO: international conference on thermal engineering and thermogrammetry, Budapeşte, Macaristan, 16 - 18 Haziran 1999, ss.267-272

Direkt Püskürtmeli Dizel Motorları Çevrimlerinin Termodinamik Modelleri”

Tanklara Gelecekte Yönelik Yeni Tehditler ve 2000’li Yılların Tankları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mart 1999, cilt.1, ss.124-133

Thermodynamic Computer Modelling of Spark Ignition Engine Cycles

10th Internotional Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), Budapeşte, Macaristan, 16 - 18 Haziran 1997, cilt.-, ss.226-231

An Iterative Solution Method for Calculation of the Combustion Products Composition”

Poceedings of the First Trabzon Internotional Energy and Environment Semposium (TIEES-96),, Trabzon, Türkiye, 29 - 31 Temmuz 1996, cilt.2, ss.781-788

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 4.4: An Experimental Study on the Effects of Inlet Water Injection of Diesel Engine Heat Release Rate, Fuel Consumption, Opacity, and NOx Emissions

Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, ibrahim Dincer, C. Ozgur Colpan and Onder Kizilkan , Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Abd, ss.981-996, 2018