Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of soil liquefaction potential with a holistic approach: a case study from Arakli (Trabzon, Turkey)

BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA, vol.62, no.1, pp.173-198, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Betonarme Yapılarda Gerilmenin Neden Olduğu Deformasyonların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.40, no.1, pp.92-109, 2019 (Other Refereed National Journals) identifier

Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler ile Doğu Karadeniz (Trabzon, Türkiye) Kıyı Şeridinde Deniz Suyu Girişiminin Çevreye Olan Etkisinin Araştırılması

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.39, no.2, pp.141-154, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kayaçlarda Farklı Ölçüm Teknikleri ile Belirlenen Boyuna Dalga Hızlarının Değerlendirilmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, no.2, pp.129-139, 2017 (National Refreed University Journal)

Investigation of Probable Princes’s Graves and Wall Remains In Alacahöyük Archaeological Site with Ground Penetrating Radar Method

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, no.1, pp.71-86, 2017 (Other Refereed National Journals)

Saraftepe (Trabzon) Tefrit Silinin Jeolojik ve Jeomekanik ÖzelliklerininAraştırılması

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.38, no.1, pp.39-50, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAŞÜSTÜ BELDESİNİN (YOMRA, TRABZON) ZEMİN KARAKTERİNİNSİSMİK VE MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ İLE GENELDEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Preliminary results of Integrated Geophysical Surveying in an active landslide in Işıklar-Trabzon, Turkey

10th Congress of the Balkan Geophysical Society, Albena Resort, Bulgaria, Bulgaria, 18 - 22 September 2019 identifier

Evaluation of Soil Liquefaction Potential by Using Microtremor Measurements In Trabzon, Turkey

New Trends in Geophysics and Engineering 2018, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1-4

Determination of Rock Mass Quality Using The Amplitude Attenuation Tomography: A Case Study From The Trabzon, Turkey

New Trends in Geophysics and Engineering 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, Trabzon, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.222

Arazide ve laboratuvarda yapılan sismik ölçümlerle kayaç sökülebilirliğinin belirlenmesi: Trabzon ili örneği

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE,, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.134-137

Investigation of the sea water intrusion by using slingram and 2D resistivity imaging methods

24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Porto, Portugal, 9 - 13 September 2018 identifier

Investigation of historical buildings soil-structure interaction and resonance risk - A case study of Trabzon

24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Porto, Portugal, 9 - 13 September 2018 identifier

Improved First Arrival Picking of Noisy Ultrasonic Signal

9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.1-5

Investigation of Geothermal Sources by Using Gravity and Electric Resistivity Methods

9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.1-5

Determination of concrete quality wit non destructive geophysical measurements

International conference on research in education and science (ICRES), 18 - 21 May 2017

EXPLORATION OF IRON ORE DEPOSIT IN ELBISTAN OFSOUTHERN TURKEY, USING MAGNETIC DATA

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 18 - 21 May 2017, pp.334-337

HASARSIZ JEOFİZİK ÖLÇÜLERLE BETONYAPISININ ARAŞTIRILMASI

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Trabzon, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.689-699

Investigation of Subsurface Archaeological Remains of Kalecik Castle Using GPR Method (Arakli, Trabzon, Turkey)

23nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Malmö, Sweden, 4 - 08 September 2017, pp.10-15

Exploration of Iron Ore Deposit in Elbistan of Southern Turkey, Using Magnetic Data

International Conference on Research in Education and Science, 18 - 21 May 2017, pp.334-337

TRABZON İLİ KIRMIZI KİLLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.988-998

IMAGING OF NEAR SURFACE BURIED STRUCTURES USINGMAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC METHODS

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), May 19-22, 2016, Bodrum, Turkey, 19 - 22 May 2016

The Investigation of Seawater Intrusions with Electric and Electromagnetic Methods A Case Study from Eastern Black Sea

Near Surface Geoscience 2016 - 22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Barcelona, Spain, Spain, 4 - 08 September 2016 identifier

Determining the Relationship between Predominant Frequency and Damping Ratio by Using Single Station Microtremor Recordings

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.7

BETON KALİTESİNİN ULTRASONİK HIZ VE SCHMIDT ÇEKİCİYÖNTEMİNDEN BELİRLENMESİ

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.564-568

Refraction and amplitude tomography based methodologies on evaluation of engineering properties of rocks - A case study

8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Chania, Greece, 5 - 08 October 2015, vol.26502, pp.1-5

GPR Images of Structure s Foundation at Hagios Thedoros Church Old Gumushane Turkey

Near Surface Geoscience 2015 - 21st European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Turin, Italy, 7 - 10 September 2015, pp.1-5

Beton ve Çakıllı Yüzeylerde Farklı Jeofon Tablalarının Kullanılması

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.385-394

GPR Investigation of Structure's Bases at Hagios Georgios Church, Old Gumushane, Turkey

8th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar (IWAGPR), Firenze, Italy, 7 - 10 July 2015 identifier identifier

Determination of Geologic and Seismic Rock Mass Properties of Eastern Pontide Eocene-Neocene Volcanic Rocks

6th Congress of the Balkan Geophysical Society, Budapest, Hungary, 3 - 06 October 2011, pp.1-5

The Investigation of Building Structure Quality with the Method of Ultrasonic Velocity and Schmidt Hammer

4th EAGE St.Petersburg International Conference and Exhibition on Geosciences - New Discoveries through Integration of Geosciences, Saint Petersburg, Russia, Russia, 5 - 08 April 2010, pp.1-5 identifier

Landslides in the Region of Trabzon and Investigation with Geophysical Methods

4th EAGE St.Petersburg International Conference and Exhibition on Geosciences - New Discoveries through Integration of Geosciences, St Petersburg, Russia, 5 - 08 April 2010, pp.1-5

Ultrasonik ölçümlerle kayaçların jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi

Türkiye 18. uluslararası yerbilimleri kongre ve sergisi, 14 - 17 October 2008