Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Public Art on Urban Open Spaces

Internatıonal Journal of Landscape Architecture Research (IJLAR), 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Waterscapes – Water Games and their Perceptual Descriptions inPre-School Children Paintings

Online Journal of Art and Design, cilt.7, sa.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Symbolic Landscapes in the Context of SustainableCulture

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODULAR SYSTEM APPROACH IN DESIGN EDUCATION

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, cilt.7, sa.3, ss.357-363, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FLEXIBLE DESIGN IN URBAN FURNITURE

Yıldız Journal of Art and Design, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE OTURMA DONATISI TASARIMI: KTU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, sa.4, ss.126-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ ÖRNEĞİNDE ŞEHİRDIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE AİDİYETİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyzaj Tasarım Eğitiminde Bir Biçim Arama Yöntemi: Doğadan Esinlenme

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Studios on Learning in Design Education

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.2, ss.191-204, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Form Creating Method in Landscape Design Education: Inspiration from Nature

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, sa.2, ss.376-389, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Etkileşim Yeri Olarak Mahallenin Sosyal Hayattaki İşlevleri: Tamzara Mahallesi Örneği

The Journal of Kesit Academy, cilt.3, sa.12, ss.427-437, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Açık Mekan Çevresel Özelliklerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: Trabzon Yüzüncü Yıl Parkı Örneği

Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, cilt.9, sa.36, ss.330-339, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMUSAL MEKAN IN DÖNÜŞÜMÜ

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.56, ss.545-554, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE “KAMUSAL MEKÂN” IN DÖNÜŞÜMÜ

Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.56, ss.545-554, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFFORDANCES URBAN OPEN SPACES PROVIDE TO DIFFERENT AGE GROUPS

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part B: Art, Humanities, Design and Planning, cilt.5, ss.1-12, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECTS OF URBAN FORM ON ACCESS TO COASTLINE: THE EXAMPLEOF KARSIYAKA AND MAVISEHIR

Journal of The International Sciencitific Research, cilt.2, sa.2, ss.196-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ1

Journal of The International Sciencitific Research, cilt.2, sa.2, ss.196-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visitors Experiences in Different Zoo Exhibits

Current World Environment- An International Research Journal of Environmental Science, cilt.1, ss.17-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining The Affordances Provided by Urban Open Spaces to DifferentAge Groups

Gazi UniversityJournal of SciencePART B: ART, HUMANITIES, DESIGN AND PLANNING, cilt.5, sa.3, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS ON THE COASTAL AREAS OF NEOLIERAL URBANIZATION IN TURKEY

International Journal of Agriculture and Environmental Research, cilt.2, sa.6, ss.1873-1890, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL YÖNETİM BAĞLAMINDA TÜRKİYEDE YEREL YÖNETİMLERİN YASAL OLANAKLARI VE 2014 SONRASINDAKİ DEĞİŞİMİ

Turan Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.32, ss.247-253, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS ON THE COASTAL AREAS OF NEOLIBERAL URBANIZATION IN TURKEY

International Journal of Agriculture and Environmental Research, cilt.2, sa.6, ss.1873-1890, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The İmpact of Public Art On Urban Open Spaces

2nd INTERNATİONAL CONGRESS ON LANDSCAPE ARCHİTECTURE RESEARCH ICLAR 2019, 23 - 24 Ağustos 2019

KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE TASARIM ÇÖZÜMLERİNİN ÖNEMİ

3rd INTERNATIONALCONFERENCE ON URBAN STUDIES, Strazburg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.81-100

ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYE’ SİNDE KAMUSAL YEŞİL ALAN’IN ÜRETİMİ”

IV. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ21-23 Aralık 2018 - MARDİN, 21 - 23 Aralık 2018

Osmanlı İstanbul unda Yeşil Alan Kullanım Pratiğinin Değişimi

4. uluslararası kültür ve medeniyet kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.365-370

AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ÇEVRE YÖNETİMİ VİZYONU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.519-530

KENTSEL RANTIN OLUŞUMU VE BÖLÜŞÜMÜ SÜRECİNDE KENT PİYASASININ ROLÜ

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.14-19

TÜRKİYEDE PEYZAJ PLANLARINDA YEŞİL ALT YAPI ENTEGRASYONUNSORGULANMASI

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.2956-2962

What Attracts People to Visit Urban Green Spaces? A Case Study of the Sera Lake in Trabzon

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES: PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER, İstanbul, Türkiye, 28 Ekim - 30 Kasım 2018, ss.63-70

The Importance of Sustainable Planning and Design Solutions in Urban Design Projects

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES, Starzbourg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018

LOCAL ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAM ANDAPPLICATIONS IN TURKEY

ISMSIT 2018, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.444-448

Chicago Okulu ve Chicago Kent Peyzajına Etkileri

ISASOR2018, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.11-20

PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM SÜRECİNDE MODÜLER YAKLAŞIM

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018

PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİR TASARIM YÖNTEMİ: ESKİZ

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyum, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018

HAYVANAT BAHÇESI SERGI ALANLARI İÇIN BIR TASARIM YAKLAŞIMI

II. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 - 22 Haziran 2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Maket Yapımının Öğrenme Sürecine Etkileri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 Nisan 2018

PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM

2.International Rating Academy Congress on HOPE, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.95

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN TRABZON İLİ ÖRNEĞİNDE ÖLÇÜLMESİ

ıı. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018

Constructing seating equipment design in landscape architecture education

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu ISAS 2018, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.112

SON DÖNEM KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA ÖN PLANA ÇIKAN KONSEPTLER VE BUNLARIN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu(ISAS2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Kentsel Açık Mekanların Sunduğu Çevresel Özelliklerin Kullanıcı Memnuniyeti Ve Çevre Yanlısı Davranış Eğilimi Üzerindeki Etkileri

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.155-156

Ekolojik Peyzaj Tasarımı

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.129-130

Peyzaj Mimarlığında Oturma Donatısı-Mekan İlişkisinin Sosyalleşme Sürecindeki Etkisi

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.157-158

ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.564

DÜN-BUGÜN EKSENİNDE TRABZON’DA KAVAK MEYDANI

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.564

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.563

OSMANLI CAMİ MİMARLIĞINDA 19.YÜZYIL: CAMİ KONUMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2017

TASARIM EĞİTİMİNDE STÜDYOLARIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ

IV th International Eurasian Educational Research Congress EJER, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1792-1793

KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.227

Residential Environmental Design with Nature Inspired Forms

7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Ekim 2016

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors:Trabzon Pattern

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.194-195

The evaluation of historical building and open space use from past to present: the City of Sivas Madrasas

52nd IFLA World Congress, History of the Future, St. Petersburg, Rusya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.148

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstri devrimi Öncesi ve Sonrası İngiltere Peyzajlarından Kesitler

Mimarlık, planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.19-26, 2018

Questionnaire on the Concept of Adaptability in Urban Design

Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.57-66, 2018

Endüstri devrimi Öncesi ve Sonrası İngiltere Peyzajlarından Kesitler

Mimarlık, planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.19-26, 2018

Questionnaire on the Concept of Adaptability in Urban Design

Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.57-66, 2018

Evaluating The Social Performance Of An Urban Open Space: A Comparison Study On Two Urban Squares In Trabzon

Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, GECE PUBLISHING, Ankara, ss.29-34, 2018

Evaluating The Social Performance Of An Urban Open Space: A Comparison Study On Two Urban Squares In Trabzon

Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editör, GECE PUBLISHING, Ankara, ss.29-34, 2018

Perspektif Çizimleri İle Düşünmek

Fen, Matematik, Mühendislik Ve Doğa Araştırmaları 2017, ÇİFTÇİ N., KARA Y., YALÇINKAYA İ., ŞAHİN M., AĞAÇAYAK T., Ed, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.250-256, 2017

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors: Trabzon Pattern

Current researches in geography, Arslan H.,İçbay M.A., Stoychev K., Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.107-113, 2017

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI 2017, Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Agaçayak T., Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları,, Konya, ss.250-256, 2017

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors: Trabzon Pattern

Current researches in geography, Arslan H.,İçbay M.A., Stoychev K., Editör, E-Bwn, ss.107-113, 2017

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors: Trabzon Pattern

Current Researches in Geography, Arslan Hasan,İçbay Mehmet Ali, Stoychev Kosyo, Eds., Editör, E-BWN, Sofija, ss.107-113, 2017