Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkelerinde Risk Faktörlerine Bağlı Ölümlerin Oran Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.161

Assessment of Medical Students' Attitudes Towards Employmentand Profession in the Health Sector

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.25

Investigation of Physicians’ Attitudes on Health Sector Employment

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.27

The Regulatory Role of Education and Experience in the Impact of Personality Traits on Resilience

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 02 May 2023, pp.146

Status of rare diseases in burden of disease studies: A bibliometric analysis

European Burden of Disease Network 4th Working Group Meeting, Tallinn, Estonia, 14 - 15 September 2023

Can Primary Health Care Services Deliver Remotely? An In-depth Interview With Family Physicians

2023 First International Symposium on Medical Decision Science (ISMDS 2023), Ulaanbaatar, Mongolia, 29 August 2023, pp.28-29

A Scale Development Study to Determine Awareness and Readiness for Remote Health Service Use

202 3 7 th International Conference on Medical and Health Informatics, Kyoto, Japan, 12 May 2023, pp.73-74

Examination of Health Managers' Knowledge and Attitudes Regarding Total Quality Management (TQM)*

7. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.1-2

Kadın İstihdam Göstergeleriyle Bebek Ölümlerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.468-469

Adaptation of Violence Prevention Climate Scale to Turkish

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.71 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezindeki Aktarların Fitoterapi Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

1st International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 10 September 2022, pp.85-91

Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma FarkındalıklarınınBelirlenmesi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.65-66 Sustainable Development

Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımının Kaliteye Etkisi: Bir Sistematik Derleme

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 October 2021, pp.305-306 Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Sistematik Derlenmesi

6. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 1 - 02 September 2021, pp.451 Sustainable Development

Hastane Birimlerinin Yerleşim Problemi (Facility Layout): Bir Örnek Uygulama

6. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 1 - 02 September 2021, pp.268-276 Sustainable Development

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.862-872 Sustainable Development

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1100-1108

Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeyinin İncelenmesi: Trabzon İli Örneği

3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1638-1647

Türkiye'de Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Bölüm Müfredatlarının İncelenmesi

3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.2134-2135

Books & Book Chapters

Sürdürülebilirlik ve Kalite Bağlamında Sağlık Hizmetleri

in: Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar, Emine Özmete, Alev Keser, Melahat Demirbilek, İrem Şengün, Editor, Ankara Nobel Tıp, Ankara, pp.401-418, 2023

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Zenofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV, Abdullah Sarman, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.83-101, 2023

Türkiye'de Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi Konusunda Yazılan Tezlerin İncelenmesi

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Abdullah Sarman, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.411-430, 2022 Creative Commons License

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Konusundaki Farkındalıklarının Belirlenmesi

in: SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Abdullah Sarman, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.149-160, 2022 Creative Commons License

The Effect of Outsourcing on Quality in Hospitals: A Systematic Review

in: INTERNATIONAL RESEARCH IN HEALTH SCIENCES IV, Didem Önay Derin, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.89-120, 2022 Creative Commons License

COVID-19 and Health Workforce Management

in: COVID - 19 Pandemisinde Sağlık Yönetimi, ESATOĞLU AE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.37-44, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals