Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Functional Quality of Place as Permeability Parameters at Waterfronts

OXIDATION COMMUNICATIONS, cilt.39, no.2, ss.560-577, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An experimental study on vandalism: Trabzon Parks

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.2463-2471, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Landscape structures course training process in landscape architecture with the three-dimensional technique of expression

Global Journal on Humanities and Social Sciences, cilt.1, no.1, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Interpretation to design activity through painting art

Global Journal on Humanities and Social Sciences, cilt.1, no.1, ss.199-207, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Permeability as an indicator of environmental quality: Physical, functional, perceptual components of the environment

World Journal of Environmental Research, cilt.4, no.2, ss.29-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Permeability as an Indicator of Environmental Quality: Physical, Functional, Perceptual Components of the Environment

World Journal of Environmental Research, cilt.4, no.2, ss.29-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Permeability Concept an Urban Pedestrian Shopping Street: A Case of Trabzon Kunduracılar Street

Artvin Coruh university Faculty of Forestry Journal, cilt.13, ss.25-39, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Research On Permeability Concept At An Urban Pedestrian Shopping Street: A Case Of Ttrabzon Kunduracılar Street

Artvin Çoruh University Faculty of Forestry journal, cilt.13, ss.25-39, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Locational Factors on Vandalism in The Seaside Parks

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, no.20, ss.4207-4212, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vandalizm Gerçeği

RH+ SANAT DERGİSİ, cilt.23, ss.20-21, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kimliğin Bir Bileşeni Olarak Malzeme Ve Podima

6. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar, Malzemenin İzi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.171-182

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerleri ile Akçaabat

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1-14

Turizmin Parlayan Yıldızı Yaylalar: Akçaabat Yaylaları, Fırsatlar ve Tehditler

1. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1-13

Ortamahalle Siluetinin Doğal ve Yapay Bileşenleri, Kimlik Öğeleri

1. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1-11

A Review For Designing Action with “Problem Solving” Methods in Landscape Architecture Education

XII. European Conference on Social and Behavioral Science, Sicilya, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.25

Nasıl Bir Kent Mi, Kentte Nasıl Bir İnsan Mı?

II. Uluslararası Kent Araştırmaları kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.1-16

Possibility of Leed Certified Cities as an Alternatıve to Urbanization Issues

International City Planning and Urban Desiıgn Conference On Cities And City Plans: The Past and The Future, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2016, ss.1-10

Engellilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Kentsel Alan Engelliliği Ve Erişilebilir-Kullanılabilir Tasarım Yaklaşımları

TMMOB engelli Mühendis Mimar ve Şehir plancıları sempozyumuna, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2015, ss.1-10

An Interpretation to design activity through painting art

3rd World Conference on Design, Arts and Education, Dubrovnik, Hırvatistan, 2 - 03 Mayıs 2014, ss.2

Landscape structures course training process in landscape architecture with the three-dimensional technique of expression

3rd World Conference on Design, Arts and Education, Dubrovnik, Hırvatistan, 2 - 03 Mayıs 2014, ss.1

Permeability As An Indicator Of Environmental Quality: Physical,Functional,Perceptual Components

Global Conference on Environmental Studies, Roma, İtalya, 10 - 12 Nisan 2014, ss.3

As An Approach To Improving Creativity In Design Education; Art Of Painting

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.741-747 identifier

Yenilenen “Kent” ve “Kentli” Kimliği: Trabzon Kenti Örneği

23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu - Kentsel Mekana Müdahale: Projeler, Yaklaşımlar, Kavramlar, Boyutlar, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2013, ss.142-157

Yenilenen “Kent” ve “Kentli” Kimliği: Trabzon Kenti Örneği"

23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2013, ss.142-157

The Study of Pedestrian Behavior in Shopping Streets and Pedestrian Activities

Bena Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2012, ss.871-880

Vandalism in public spaces

The Ist Internatıonal Symposıum on environment and forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1411-1420

A Comparative study on the usage of pedestrian shopping streets: an example of Turkey and Japan

The Ist Internatıonal Symposıum on environment and forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1315-1322

Kentsel Bölgesel Kimlik Kapsamında Doğu Karadeniz Sahil Kentleri Örneğinde Analitik Bir Çalışma

9.Ulusal Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 1998, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Imagine Accessible Cities for Everyone

Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz M., Editör, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, ss.193-204, 2017

Recent Urban Spaces Produced By The Consumptıon Socıety: Shopping Malls

Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz M., Editör, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, ss.113-122, 2017

A Review For Designing Action With “Problem Solving” Methods In Landscape Architecture Education

Recent developments in education, Gammone, M., Icbay, M. A., & Arslan, M. A., Editör, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, Bialystok, ss.255-260, 2017

Kent merkezlerinde Yaya İzleri

Aydan Yayınları Yayıncılık, Ankara, 2016

Kent Merkezlerinde Yaya İzleri

Tmmob Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, Ankara, 2016

Evaluation of Spatial Permeability Concepts: A Case Study of the Trabzon Forum Shopping Centre

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofya, ss.239-256, 2016