Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

VI. Uluslararası Mobilya Kongresi, Turkey, 02 November 2020

Orman Ürünleri Endüstrisinde Tek Ve Çok Değişkenli Istatistiksel Proses Kontrol Grafiklerinin Kullanimi Üzerine Bir Araştırma

III. ULUSLARARASI AKDENIZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.720-725 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sanayiinde İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları,

International Symposium of Applied Business, Managementand Economics Researches, 3 - 05 May 2018, pp.33 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sanayinde İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.33 Sustainable Development

Küçük Ölçekli Kereste Endüstrisi İşletmelerinde Gürültü Analizi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.79

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.106

İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesinde Kaderci Yaklaşım (Mobilya Sektörü Örneği)

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.32

KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Memnuniyeti ve Beklenti Düzeyi Değerlendirmesi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.107 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sanayinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Benimsenmesi ve Müşteri İlişkileri

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.99-100 Sustainable Development

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.105

Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarında Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.101-102 Sustainable Development

Marmara Bölgesinde Binaiçi İklim Koşullarında Odun Rutubeti Değişiminin Analizi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.810-819

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Yongalevha Sektörünün Dış Ticaret Durumunun Analizi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.18

Motivation in Furniture Industry

4nd Enternational Furniture and Decoration Congress, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.279-289

Isıtılan Bina İçi İklim Koşullarında Odun Rutubeti Değişiminin Deneysel İncelenmesi

4.ULUSLARARASI MOBİLYA VE DEKORASYON KONGRESİ, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.2, pp.33-46

INVESTIGATION OF PERFORMANCE ON FOREST PRODUCTS INDUSTRY WITH PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM

INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.174 Sustainable Development

Investigation of Performance on Forest Products Industry with Performance Appraisal System

International Foretry Symposium, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.174 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sanayinde Çalışan Performansını Etkiliyen Yönetimsel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modellemesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.459-467 Sustainable Development

MODELING OF WOOD BONDING STRENGTH BASED ON SOAKING TEMPERATURE AND SOAKING TIME BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY & SCIENCES, Konya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.1128-1132

Orman ürünleri sanayinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının demografik özellikler bakımından incelenmesi

International Multidisciplinary Congress of Eurasian, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.552-558 Sustainable Development

Adsorption Properties of Chestnut (Castanea sativa Mill.) Wood

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.227-236

Analysis in terms of Demographic Characteristics of Occupational Health and Safety Practices in Forest Products Industry

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odesa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.1, pp.552-558 Sustainable Development

Orman ürünleri sanayi işletmelerinde çalışma ortamının ergonomik faktörler açısından incelenmesi

International Multidisciplinary Congress of Eurasian, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.673-681 Sustainable Development

Investigation of Working Environment in Terms of Ergonomic Factors in Forest Products Industry Enterprises

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odesa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.673-681

Kestane (Castanea Sativa Mill.) Odununun Adsorpsiyon Özellikleri

International Multidisciplinary Congres of Euraisa, Odessa, Ukraine, 11 - 13 June 2016, pp.1-10

Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinde Çalışma Ortamının Ergonomik Faktörler Açıdan İncelenmesi

International Multidisciplinary Congres of Euraisa, Odessa, Odessa, Ukraine, 11 - 13 June 2016, pp.11-20 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sektörünün İmalat Sanayi İçerisindeki Durumunun Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.441-450 Sustainable Development

Orman ürünleri sektörünün imalat sanayi içerisindeki durumunun verimlilik açısından değerlendirilmesi

2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.441-449 Sustainable Development

Application on Total Quality Management Practices in Turkish Foresr Product Industry

ICWSE International Conference Wood Science and Engineering in The Third Millenium, Brasov, ROMANYA, Brasov, Romania, 5 - 07 November 2015, pp.55-66

Application on Total Quality Management Practices in Turkish Forest Product Industry

ICWSE International Conference Wood Science and Engineering in The Third Millenium, Brasov, Romania, 5 - 07 November 2015, pp.769-777 Sustainable Development

Application on Total Quality Management Practices in Turkish Forest Products Industry

The 10th International Conference “WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM” ICWSE, Brasov, Romania, 5 - 07 November 2015, pp.769-777 Sustainable Development

Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı ve Sektörel Projeksiyonu

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.254-260 Sustainable Development

Mobilya endüstrisinde yönetsel uygulamalar

3. ULUSAL MOBİLYA KONGRESİ, Konya, Turkey, 10 - 12 April 2015, pp.23-28

Teknoloji Dersliklerinde Ergonomik Aydınlatma

20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 September 2014, pp.55-66

Teknoloji dersliklerinde ergonomik aydınlatma

20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2014

AB Sürecinde Türkiye’nin Odundışı Orman Ürünleri Sektörünün Orman Ürünleri Ekonomisi İçerisindeki Durumu

3nd International Non-wood Forest Products Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.355-360 Sustainable Development

Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Türkiye’nin Sert Kabuklu Meyve Üretim Etkinliğinin Belirlenmesi

3nd International Non-wood Forest Products Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.418-425

Çalışan Odaklı Yönetim Uygulamaları

VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 20 April 2013, pp.55-66

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin Gelişim Süreci ve 5531 Sayılı Yasa Sonrası Değişimler

1. Doğa ve Ormancılık Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2011, pp.111-116 Sustainable Development

Doğu Ladini (Picea orientalis) Odununun Adsorpsiyon Özellikleri

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.55-66

Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Avrupa Birliği Sürecindeki Durumunun Kümeleme Analizi İle İncelenmesi

2nd International Non-wood Forest Products Symposium, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.246-252 Sustainable Development

Okaliptus (Eucalyptus Cemaldulensis) Odununun Adsorpsiyon Özellikleri

3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.55-66

Enerji Tasarrufuna İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Güneş Enerjili Kereste Kurutma

7. Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 21 December 2008, pp.55-66

Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

14.Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, pp.55-66

Arsin Organize Sanayi Bölgesinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Analizi

14.Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 01 November 2008, pp.61-67

Performansı Etkileyen Faktörler ve Araştırma Görevlilerine Yönelik Çözüm Önerileri

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.55-66

Orman Ürünleri Sanayinde ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları

VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 09 May 2008, pp.55-66 Sustainable Development

Türkiyedeki Kağıt Üreticilerinin Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri

International Symposium: Bottlenecks, Solutions, and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, Isparta, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.1064-1072

Hard Shell Fruit Production of Turkey and Situation on The World

1st International Non-Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey, 23 - 24 November 2006, pp.697-705

Türkiye nin Sert Kabuklu Meyve Üretimi ve Dünyadaki Durumu

1st International Non-wood Forest Products Symposium, Turkey, 1 - 04 November 2006

Doğu Ladini Kerestesinin Trabzon İklim Koşullarında Doğal Kurutulması

Ladin Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2005, pp.55-66

Güneş Enerjili Kereste Kurutucuların Ekonomik Performansı

ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005, pp.55-66

Books & Book Chapters

Other Publications

Metrics

Publication

140

Citation (WoS)

273

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

293

H-Index (Scopus)

9

Project

7

Thesis Advisory

3

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals