Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student’s perception and attiyudes towards functional foods

Future Vision Journal, cilt.3, ss.42-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşireler için Harekete Geçme Zamanı: Kanıta Dayalı Uygulamalardan Bakım Paketlerine

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, ss.233-238, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CERRAHİ SONRASI HIZLANDIRILMIŞ İYİLEŞME PROTOKOLÜ VE HEMŞİRENİN ROLÜ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, no.2, ss.137-143, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Patient Safety in Operating Room: Thoughts of Surgery Team Members on Implementing The Safe Surgery Checklist (an Example from Turkey)

Perioperative Care and Operating Room Management, cilt.5, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patient Safety in Operating Room: Thoughts of Surgery Team Members on Implementing The Safe Surgery Checklist (an Example from Turkey)

Perioperative Care and Operating Room Management, cilt.5, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahide Hasta Güvenliği: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.40-50, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Profesyonellerinin Organ Bağışına Bakışı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, cilt.16, ss.17-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.2, ss.25-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.77-84, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web-based Training Reduces Anxiety of Thyroidectomy Patients and Improves Early Recovery: Randomized Controlled Study

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.1

Information Need and Postoperative Symptom Assessment of Patients with Thyroidectomy

3rd International Congress on Nursing, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 7 - 09 Mart 2019, ss.1

Recipients Psychological Problems After Organ Transplantation and Nursing Approach.

1st International Transplant Network Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018, ss.1

Changing Health System: Telenursing.

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu., Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Developing Technological Approches: Robotic Surgery and Nursing.

1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu., Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2018, ss.1

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Taburculuk Eğitimi İşlevlerine İlişkin Düşünceleri

2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.1

Turkish Operating Room Nurses’ Experiences Regarding Their Profession: A Qualitative Research

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Surgical Nurses Opinions and Practices Related to Patients Discharge Information

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

The Perception of Patient Safety Culture Among Surgical Nursing

8th Congress The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.170

Enhanced Recovery after Surgery Protocol and Nurses’ Roles

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yeni Kaledonya, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Surgical Nurses Opinions and Practices Related to Patients Discharge Information: An Example from Turkey.

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

From Evidence Based Practice to Care Bundle: Time for Nurses to Make the Move.

8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Kanıta Dayalı Uygulamalardan Bakım Paketlerine: Hemşireler için Harekete Geçme Zamanı

20. Ulusal Cerrahi Kongresi&15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi., Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.5

Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Algısı

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.156

Preoperatif Dönem Hasta Beslenmesine İlişkin Güncel Yaklaşımlar

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.502

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygulanışına ilişkin Düşünceleri

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.524

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Alet ve Malzeme Sayımına Bakış

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.570

Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.156

Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyathane Hemşireliğine İlişkin düşünceleri: Nitel Bir Çalışma

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.559

Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Alet ve Malzeme Sayımına Bakış

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.570

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VIP) ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Yaşlı Bakımında Madeleine Leininger'in Transkültürel Bakım Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.259-260

Meme Kanserinin Aile Üzerindeki Etkileri

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.257

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.270

The Effects of Operating Room Nurse's Visit on Patients' Preoperative Anxiety

7th EORNA Congress The art of Perioperative Care: Eternally Evolving, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.25

The Effects of Operating Room Nurse’s Visit on Patients’ Preoperative Stress.

7th EORNA Congress The Art of Perioperative Care:, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.32-33

The Thoughts of Surgery Team Towards Implementing Safe Surgery Checklist: An Example From Turkey.

7th EORNA Congress The Art of Perioperative Care, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.56-57

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.31

Cerrahiden Sonra Hızlandırılmış İyileştirme Protokolü ve Protokolün Hemşirelik Hizmetlerindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.31

Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.2

Ameliyathanede hasta güvenliğinin sağlanmasında güvenli cerrahi kontrol listesinin yeri

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014

Ameliyathane Hemşiresi Ziyaretinin Hastaların Ameliyat Stresi Üzerine Etkisi

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.165-166

Devlet Hastaneleri Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Sorunları

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.84

Yoğun Bakımlarda Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) I. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Kazazedenin Değerlendirilmesi ve Triyaj.

Temel İlk Yardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Editör, Çukurova Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.10-23, 2018

Sağlığı koruma ve geliştirmede erken tanının önemi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ B C, Editör, Göktuğ Basım Yayım Ankara Yıldırım Ankara Yıldırım Dağıtım, Ankara, ss.275-291, 2016