Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RIPK4 suppresses the TGF-beta 1 signaling pathway in HaCaT cells

CELL BIOLOGY INTERNATIONAL, cilt.44, ss.848-860, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HLA-E*0101/0103X is Associated with Susceptibility to Pemphigus Vulgaris: A Case-control Study.

Acta dermatovenerologica Croatica : ADC, cilt.25, ss.189-194, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of centrosome and DNA damage response in PLK4 associated Seckel syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.25, ss.1118-1125, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HLA-E*0101/0103X is associated with susceptibility to pemphigus vulgaris: a case-control study

ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA, cilt.25, no.3, ss.189-194, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Mutations in RIPK4 Cause the Autosomal-Recessive Form of Popliteal Pterygium Syndrome

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.90, ss.76-85, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

CEP152 is a genome maintenance protein disrupted in Seckel syndrome

NATURE GENETICS, cilt.43, ss.23-26, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Demir Birikim Bulgusu Olmadan Ferritin Yüksekliği

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.111

Otizm spektrum bozukluklarının etiyolojisinde kromozomal anomaliler

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.338

Sendromik Mental Retardasyonlu Bir Ailede de novo PQBP1 Mutasyonu

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.112

Otizm spektrum bozuklukların etiyolojisinde kromozomal anomaliler

13.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.338

Otizm Spektrum Bozuklukların Etiyolojisinde Kromozomal Anomaliler

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.338