Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dere Islahı mı?

Yeşil Dünya , vol.57, no.3, pp.56-65, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

HES'lerde Çevresel Endişeler ve Bazı Sorular

Orman ve Av , no.5, pp.15-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Milli Park Hatırası

Orman Mühendisliği , vol.48, pp.14-15, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orman Yasası Değişmeli mi?

Orman Mühendisliği , vol.35, no.10, pp.5-8, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Orman Suçlarında Yaş - Suçluluk İlişkileri

Orman Mühendisliği , vol.30, no.4, pp.20-22, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Orman Kadastro Davalarında Keşif ve Bilirkişilik

Orman Mühendisliği , vol.29, no.10, pp.6-0, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

Çevre ve Ormancılık , vol.4, no.6, pp.18-21, 1988 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜZÜM-İNCİR VE YUMURTA İHRACATINDA AMBALAJ (KUTULAMA) SORUNLARI VE ORMANCILIK (1923-1937)

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.1010-1018 Sustainable Development

FRANZ STOGER VE TÜRKİYE ORMANCILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

II.International Congress on Geographical Education (ICGE-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.1001-1009 Sustainable Development

Mount Ida, Gold Mining and Media Reflections in The Contex of Climate Change

International Conference on Climate Chenge and Forestry, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.132-139 Sustainable Development

Is Turkish Forestry Ready For Climate Change? A Legislative Evaluation

International Conference on Climate Change and Forestry, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.313-321 Sustainable Development

Mount Ida, Gold Mining and Media Reflections in the Context of Climate Change

International Conference on Climate Change and Forestry, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.132-139 Sustainable Development

Some Evaluations on Flood Protection Projects Conducted in The Eastern Black Sea Region

4.İntarnational Atlas Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.214-223 Sustainable Development

Global Wars And Anatolian Forests

4.International Atlas Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 October 2019 - 20 October 2018, pp.224-232 Sustainable Development

Küresel Savaşlar ve Anadolu Ormanları

4.International Atlas Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.224-232 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yürütülen Taşkın Koruma Projeleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

4.International Atlas Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.214-223

Franz Stoger ve Türkiye Ormancılığı Üzerine Etkileri...

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.1001-1009 Sustainable Development

Üzüm-İncir ve Yumurta İhracatında Ambalaj (Kutulama) Sorunları ve Ormancılık (1923-1937)

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.1010-1018 Sustainable Development

Rosa canina L. And Gümüşhane-25 Years of Experience

4thInternational Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1-6

The Dilemmas Between Forest Secondary Products and Non-Wood Forest Products In The Historical Process

4thInternational Non-Wood ForestProducts Symposium, Bursa, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.6-14 Sustainable Development

Milli Park Ormanları ve Ölü Ağaçlar

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.87 Sustainable Development

The Effect of Oil and Gold Prise and Dollar Exchange rate on Auction Wood Products Sales Prices in Turkey

IV. IMCOFE INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, ROMA, Italy, 23 August - 25 December 2017, vol.2, pp.95-1047

Savaşlar, Ormanlar ve Ormancılık

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 16 November 2017, pp.43-52 Sustainable Development

A historical review on the effects of settlement problems on Turkish forestry

International Symposium on New Horizons in Turkey, 18 - 20 October 2017 Sustainable Development

Tfe effects of Railway Contracts and the World War I on Anatolian Forests

International Conference on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, 15 - 17 May 2017 Sustainable Development

ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI’NDA YAŞANAN TAHRİPLERİN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTLARI

Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar, Trabzon, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.1-10

Tarihsel Süreçte Ulaşım ve Transport Olanakları ile Ormancılık Politikası Etkileşimleri

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 June 2015, pp.266-276 Sustainable Development

Osmanlıdan Günümüze Ormancılık Politikalarının Ormancılık Örgütlenmesi Üzerine Etkileri ve Güncel Sorunlar

II.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2014, pp.477-489 Sustainable Development

Türkiye'de Ormancılık Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

5531 Sayılı Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler, Kastamonu, Turkey, 23 - 24 November 2012, pp.31-46 Sustainable Development

Türkiye Ormancılık Politikası Açısından Sazlık ve Bataklıklar

1. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.920-929 Sustainable Development

Forestation Works in Turkey

First Serbian Forestry Congress - Future with Forests -, Belgrade, Serbia, 11 - 13 November 2010, pp.39 Sustainable Development

Nature Conservation and National Parks in Turkey

First Serbian Foretsry Congress – Future with Forests-, Belgrad, Serbia And Montenegro, 11 - 13 November 2010, pp.132-143

Türkiyede Orman Mülkiyeti ve Ormanların Devletleştirilmesinin Sonuçları (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği)

Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Çankırı, Turkey, 26 - 28 May 2006, pp.121-126 Sustainable Development

Giresun Yöresi Ormanlarında Korunması Gereken Su Öğeleri

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.157-166 Sustainable Development

Orman Kadastrosu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 12 - 15 March 2005, pp.632-639 Sustainable Development

Torul da Kırsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri İlecik Köyü Örneği

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım, Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 20 December 2003, pp.327-336

Orman Köylerinin Kalkındırılması Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.144-150 Sustainable Development

Kızılağaç Tartışmaları

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Sempozyumu, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.112-120

Trabzon Yöresi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Yasal ve Yönetsel Sorunları

I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 March 2002, pp.87-94 Sustainable Development

Türkiye Ormancılığı İçin Umutlu Yıllar

I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2001, pp.205-217 Sustainable Development

Türkiye'de Orman Rejimi, Orman Tanımı ve 4785 Sayılı Yasa

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 1998, vol.1, pp.60-76 Sustainable Development

Forest Policy and Land Use Problems in Turkey

Conflict Management and Public Participation in Land Management, Joensuu, Finland, 17 - 19 June 1996, pp.231-236 Sustainable Development

Kararlı Bir Ormancılık Politikası İzlenememesinin Taşkın Oluşumuna Etkileri

Trabzon ve Çevresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 22 - 24 November 1990, pp.37-45 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Cumhuriyetin 100 Yılında Ormancılık Politikamız

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ormancılığı ve Geleceği, Doç.Dr. Murat Alan vd., Editor, Kuban Matbaacılık, Ankara, pp.29-58, 2023

Orman

Tükelmat, İzmir, 2021 Sustainable Development

Türkiye'de Ormancılık Örgütlenmesinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Görüşler

in: Ormancılıkta Yönetim ve Örgütlenme, TOD, Editor, Türkiye Ormancılar Derneği, Kuban Matbaacılık, Ankara, pp.23-32, 2020 Sustainable Development

Bozüyük Ormancılık Tarihi

Ers Matbaası (Ogem_Vak), Ankara, 2019 Sustainable Development

Türk Orman Devrimi

Dönmez Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, 2018 Sustainable Development

Cibali Mubahadan Devlet Ormancılığına Türkiye'nin Ormancılık Serüveni

in: Türkiye'nin Ormancılık Serüveni, Örgütlenmesi ve Ormancılıkta Kadının Yeri, Nihat Öz, Editor, Dönmez Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, pp.2-43, 2016 Sustainable Development

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Çerçevesinde Ormancılıkla İlgili Hükümler

in: Yeni Anayasa'da Orman "Anayasa'da Yer Alması Gereken Ormancılıkla İlgili Hükümler", Sezgin Özden, Editor, Dönmez Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, pp.45-58, 2016 Sustainable Development

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Çerçevesinde Ormancılıkla İlgili Hükümler

in: Yeni Anayasada Orman, Sezgin Özden, Editor, Dönmez Ofset, Ankara, pp.45-58, 2016 Sustainable Development

Cibal-, Mubahadan Devlet Ormancılığına Türkiye’xxnin Ormancılık Serüveni

in: Türkiye’xxnin Ormancılık Serüveni, Örgütlenmesi ve Ormancılıkta Kadının Yeri, , Editor, Dönmez Ofset, Ankara, pp.2-43, 2016 Sustainable Development

Ormancılık Politikası

Ktü Basımevi, Trabzon, 2004 Sustainable Development

Avrupa'nın En Yüksek Göknarları Kürtün - Örümcek Ormanlarında

in: Sayılarla Gümüşhane, Mustafa Çetin, Adnan Gürsoy, İsa Bulgur, Aziz Türe, Kadriye Demirel, Peyami Çiçek, Editor, Ekspres Ofset-İstanbul, İstanbul, pp.271-274, 1997

Other Publications

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals