Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSORY AWARENESS AND CREATIVITY IN DESIGN EDUCATION

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.35, sa.2, ss.89-118, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Experimental Study on the Relationship between Sensory Awareness and Creativity in Design Education

Çukurova Üniversitsi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.48, sa.1, ss.336-367, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

An Experimental Study on the Relationship between Sensory Awareness and Creativity in Design Education

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, sa.1, ss.336-367, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tasarım Eğitiminde Duyuların Önemi Üzerine: Göz Merkezcilikten Anti Göz Merkezciliğe

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.10, ss.395-404, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Senses in Design Education: From Eye Centralism to Anti-Eye Centralism

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.10, ss.395-404, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikoloji Kuramları ve Yaratıcılık İlişkisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.145-156, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conceptual Thinking in Design Studios: Upon Music and form Relation

International Journal of Architectural, cilt.4, ss.59-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE RELATION BETWEEN THE TRAINING METHODS APPLIED IN DESIGN STUDIOS AND THE CREATIVITY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.7, sa.4, ss.542-555, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tasarım Stüdyolarında Uygulanan Eğitim Metotları ve Yaratıcılık İlişkisi

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON, cilt.7, ss.542-555, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yaratıcılık Kavramı ile İlişkili Kuramsal Yaklaşımlar

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, sa.3, ss.1535-1552, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarım Eğitimde Duyuların Önemi Üzerine: Göz Merkezcilikten Anti-Göz Merkezciliğe

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bülteni, cilt.11, ss.97-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual Thınkıng In Desıgn Studıos: Upon Musıc And Form Relatıon

International Journal of Architectural Engineering Technology, cilt.4, ss.59-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Yenilemeye Örnek: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Binasının Kitapevine Dönüşümü

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, cilt.., ss.78-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Physical and Social- Cultural factors on structuring Vernacular Dwellings in Eastern Black Sea Region

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, sa.7, ss.839-851, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kütüphanesi Tasarımı Üzerine Üç Boyutlu Söylemler

İçmimar İç mimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, cilt.21, ss.46-53, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Tasarım Buluşması ‘ 07, “Tema’ yı Biçimlendirmek

Yapı Dergisi, cilt.07, sa.320, ss.94-101, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.88-89

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

", İÇMEK-İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölye “Kuram ve Uygulama Birlikteliği, İstanbul, Türkiye, 7 - 05 Kasım 2016, ss.179-190

Işık ve Gölgeden Mekâna: KTU İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.245-261

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, cilt.-

Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ iç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, cilt.1, sa.5, ss.245-259

Işık Ve Gölgeden Mekana; Ktü İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.245-259

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans Ve Mekân

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu,, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.197-208

İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Yeni Arayışlar - Sanatsal Dışavurum; Ktü İç Mimarlık Bölümü Workshop Örneği

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.262-278

Temel Tasarım Öğretilerinin Öğrenci Yorumu İle Görselleştirmesi

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016

Temel Tasarım Öğretilerinin Ürüne Dönüşümü: İç mekanda Mobilya

8th. World Conference of Educational Sciences, (WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.730

Temel Tasarım Öğretilerinin Öğrenci Yorumu İle Görselleştirilmesi

8th. World Conference of Educational Sciences, (WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.729

Temel Tasarım Öğretilerinin Ürüne Dönüşümü: İç Mekanda Mobilya

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, cilt.-

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde Sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, cilt.., ss.85-99

İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.85-99

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

İLK YIL TASARIM STÜDYOLARINDA FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: SÜPERMATİZM

1. ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2015, cilt.1, ss.369-377

Trabzon’da Bir Modern Mimarlık Örneği: Trabzon Lisesi

Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, Poster Sunuşları, ODTÜ Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2014

İç Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl Tasarım Stüdyolarına Farklı Bir Bakış; Resimden Mekana Kandinsky

İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2012, ss.42-53 Creative Commons License

The Effect of Environmental Factors on the Formation of Vernacular Houses in Eastern Black Sea Region in Turkey

ISVS-6, 6 th International seminar on Vernacular Settlements- Contemporary Vernacular Places, Processes and Manifestations, Fagamusta, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2012, sa.1, ss.213-222

An Architectural Project of Preserving the Kayseri Citadel and Art Center

The 4 th International Conference on Hazards and Modern Heritage- Importance of Place, Sarajevo, Bosna-Hersek, 13 - 16 Haziran 2011, ss.937-954

Bir Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Fraktal Tasarım

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, dün-bugün-gelecek,Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.513-517

Konsept Tasarım Yorumları: Antalya Hillside Su Örneği

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2010, ss.239-245

Mimarlığın Modaya Etkisi - Moda Mimarlık Etkileşimi

İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 24 Ekim 2009, ss.320-328

The Transformation Project of Kayseri Citadel Into a Culture and Art Centre

IAPS-CSBE’ Culture & Space in the Built Environment Network. Revitalising Built Environment Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.40-48

Türkiye’de Kentleşme Krizinin Mobilya Sektöründe Yarattığı Markalar

Tasarım veya Kriz 4. Ulusal Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2009, ss.413-424

Türkiye’ de Kentleşme Krizinin Mobilya Sektöründe yarattığı Markalar

4. Ulusal Tasarım Kongresi- Tasarım veya Kriz, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2009, ss.413-432

Hastane İç Mekanlarında Estetik Arayışlar: Acıbadem Hastaneleri Örneği

1. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekan Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.214-220

Sürdürülebilirlik Bağlamında; Havaalanları Üzerine Bir Çalışma

XIX. Yapı Yaşam Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mart 2007, ss.326-327

Tasarım ‘Sanat Ve İşlevsel Donatı’ Bağlamında Estetiği Tartışmak

Türkiye Estetik Kongresi,"Türkiye'de Estetik", Ankara, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2006, ss.315

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlılık ve Yaşam Çevresinin Tasarımı

YAŞLILIK Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editör, Nobel, Ankara, ss.411-435, 2019

Soyut Sanat ve Kandinsky

Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları Resimden Mekana: Kandinsky, Erbay, M., Zorlu, T., Akgül, B., Onur, D., Aras, A., Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.37-49, 2013 Creative Commons License

Mimarlık Eğitimde Tasarım Stüdyoları

Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları, Resimden Mekana Kandinsky, Erbay,M., Zorlu,D., Akgül, B., Onur, D., Aras, A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.11-28, 2013

Tasarım ve Yaratıcılık

Mimarlık Eğitimde Tasarım Stüdyoları, ed., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.3-11, 2013