Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role Of Open Spaces İn Urban Neighborhoods For Community Attachment

3th International Congress on Landscape Architecture Research, İstanbul, Turkey, 23 - 24 August 2019, vol.3, pp.1-6

On the coast of the city: Place and place dependence

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.168-171 Sustainable Development

Semt Pazarı’nda Sosyal Davranış

IV. INSAC Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, İzmir, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.25-32

New Social Movements And A Perspective On The Movement Of People With Disabilities İn Social Policy

International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.67-75

Kentsel Yeşil Alanın Sosyal Yararları: Trabzon’da Türk-Japon Dostluk Parkı Örneği

International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.60-66

The Importance of Sustainable Planning and Design Solutions in Urban Design Projects

3rd INTERNATIONALCONFERENCE ON URBAN STUDIES, Strasbourg, France, 26 - 28 October 2018, pp.81-100

Osmanlı İstanbul unda Yeşil Alan Kullanım Pratiğinin Değişimi

4. uluslararası kültür ve medeniyet kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.365-370

AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ÇEVRE YÖNETİMİ VİZYONU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.519-530

KENTSEL RANTIN OLUŞUMU VE BÖLÜŞÜMÜ SÜRECİNDE KENT PİYASASININ ROLÜ

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.14-19

What Attracts People to Visit Urban Green Spaces? A Case Study of the Sera Lake in Trabzon

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES: PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER, İstanbul, Turkey, 28 October - 30 November 2018, pp.63-70

Chicago Okulu ve Chicago Kent Peyzajına Etkileri

ISASOR2018, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.11-20

MEKÂN DİZİM YÖNTEMİYLE KENTSEL MEKÂNLARININ OKUNMASI: ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİ SAHİL BÖLGESİ AÇIK MEKÂN TASARIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD - 2018), Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.80

Yürünebilirliğin Yaya Algısını Ölçmek: Trabzon Trabzonspor Bulvarı Örneği

SUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.218-225

Peyzaj Mimarlığında Oturma Donatısı-Mekan İlişkisinin Sosyalleşme Sürecindeki Etkisi

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.157-158

Kentsel Açık Mekanların Sunduğu Çevresel Özelliklerin Kullanıcı Memnuniyeti Ve Çevre Yanlısı Davranış Eğilimi Üzerindeki Etkileri

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.155-156

Ekolojik Peyzaj Tasarımı

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi ?, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.129-130

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.563

PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 April 2017, pp.243

AFFORDANCES PRIMARY SCHOOL GARDENS PROVIDE TO CHILDREN WITH 6-7-YEAR-OLD

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD-2017, 20 - 23 April 2017

Design as a conversation with lines: Sketching and Freehand Course Experiences

World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, Budapeşte, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.42

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors:Trabzon Pattern

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016, pp.194-195

Developing Creativity in Design Education: Landscape Architecture Environmental Design Studio Work

3rd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 8 - 10 February 2016, pp.352-359 identifier

OLD AND NEW COASTAL CITY VISIBILITY: THE EVALUATION OF THE CHANGING COASTAL SILHOUETTE OF THE CITY OF TRABZON

MACODESU2015 - 1st International Cenference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.157

VISUAL PREFERENCES IN URBAN SCENES: EVALUATION OF PERCEPTION CHANGE IN THE TRABZON CITY

2nd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 2 - 04 February 2015, pp.948-957 identifier

Books & Book Chapters

Thinking With Sketch İn Landscape Architecture Education: Sketching And Free-Hand Course Experiences

in: New Trends in Architecture, Planning and Design, Prof. Alper Çabuk; Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.238-245, 2022 Creative Commons License

The Effect Of Metropolitan City Law No. 6360 On Spatial Planning: The Trabzon City Case

in: New Trends in Architecture, Planning and Design, Prof. Alper Çabuk; Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Samet Aşıkkutlu, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.246-266, 2022

Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması: Trabzon ve Samsun Örneğinde İncelenmesi

in: Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10, Zeynel KARACAGİL; Meryem BULUT, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1236-1243, 2022

Yer Üretiminde Esneklik Ve Deneyim Çeşitliliği: Peyzaj Mimarlığı Stüdyo Çalışması

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Prof. Dr. Z. Özlem Parlak Biçer,Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar Baydoğan,Dr. Buket İlter Alper, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.156-168, 2021 Creative Commons License

Kentsel Yeşil Alan Olanakları ve Ziyaret Edilme Eğilimi

in: Doğu Karadeniz Yapılı Çevre Tartışmaları, Dilek Beyazlı, Editor, Livre de Lyon, pp.100-112, 2021

KENTSEL YEŞİL ALAN OLANAKLARI VE ZİYARET EDİLME EĞİLİMLERİ

in: DOĞU KARADENİZ YAPILI ÇEVRE TARTIŞMALARI, BEYAZLI,Dilek, Editor, Livre de Lyon, pp.100-112, 2021

Landscape Architecture and Examples of Application

in: Multidisciplinary Approaches Based on Architecture and Communication Technology, Tüfekçi, Ömer Kürşat, Editor, SRA Academic Publishing, pp.21-40, 2021

Kentsel Kıyı Alanlarının Dönüşümü ve Kent Kimliği: Trabzon Kenti Örneği

in: New Developments in Education and Social Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.87-96, 2020

Model Proposal For Sustainable Environmental Management Of The Local Government In Turkey

in: Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu H. Hale, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.75-97, 2020

Rural Landscape Planning in Turkey

in: Theory and practice in sustainable planning and design Planning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.59-67, 2020

Yürünebilirlik ve Yer Duygusu İlişkisi

in: Mühendislik Ve Mimarlık Bilimleri Teori, Güncel Araştırmalar Ve Yeni Eğilimler/2, KUYRUKÇU Emine Yıldız, Editor, IVPE, Cetinje, pp.13-21, 2020

Kıyı Alanı Yönetiminin Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimine Devinimi

in: Mimarlık, Planlama Ve Tasarım Alanında Güncel Araştırmalar, Atik Atilla, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.103-125, 2020

Examinatıon Of Positivenegative Space Concepts In Urban Design Scale

in: Current Researches In Architecture, Planning And Design Sciences, Atik Atilla, Editor, Duvar Publishing, Ankara, pp.49-64, 2020

New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications

in: Sustainability of the Urban Landscape: An Investigation of the Effects of Ecology on Urban Parks within the Scope of Integrated Landscape Approach, Özyavuz M., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.199-210, 2019

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A. , Eds., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa,, Sofia, pp.96-107, 2018

Kentsel Açık - Yeşil Alanların Projelendirilmesinde Görsel Düşünce Ve Görsel Anlatım: Vadi Çaykara Peyzaj Proje Süreci

in: MIMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, KAYA Latif Gürkan, DÖNMEZ Şirin Aslan, ABBASOV Namıq, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.141-149, 2018

Landscape Design Criteria of Open Spaces for Youth

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkıran M., Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.237-251, 2018

Landscape Design and Application Process in Urban Open Green Spaces: The Case of Trabzon Ecopark

in: Academic Studies in Architecture, Engineering, Planning and Design, Rıdvan KARAPINAR, Editor, Ivpe, Cetinje, Montenegro, pp.1-12, 2018

Questionnaire on the Concept of Adaptability in Urban Design

in: Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.57-66, 2018

Endüstri devrimi Öncesi ve Sonrası İngiltere Peyzajlarından Kesitler

in: Mimarlık, planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.19-26, 2018

Evaluating The Social Performance Of An Urban Open Space: A Comparison Study On Two Urban Squares In Trabzon

in: Academic Studies In Architecture, Planning and Design, Kaya L.A., Aşıkkutlu H.S.,, Editor, GECE PUBLISHING, Ankara, pp.29-34, 2018

Perspektif Çizimleri İle Düşünmek

in: Fen, Matematik, Mühendislik Ve Doğa Araştırmaları 2017, ÇİFTÇİ N., KARA Y., YALÇINKAYA İ., ŞAHİN M., AĞAÇAYAK T., Ed, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.250-256, 2017

A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors: Trabzon Pattern

in: Current Researches in Geography, Arslan Hasan,İçbay Mehmet Ali, Stoychev Kosyo, Eds., Editor, E-BWN, Sofija, pp.107-113, 2017

Purposes of Waterscapes Usage in Landscape Architecture

in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.411-424, 2016

Determination of the Relationship between Performance and User Preference On Campus Open Spaces through Post Occupancy Evaluation

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa A.E., Arslan H., İcbay M.A., Butvilas T., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt Am Main, pp.85, 2015

Metrics

Publication

110

Citation (WoS)

40

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals