Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining the Effects of Gamification on Different Variables in Science Education

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.73-80

Senior Civil Engineering Students’ Perceptions of Cheating: How Do They Justify Cheating?

3rd International Conference on Technical Education: Engineering and Technical Education, Bangkok, Thailand, 26 - 27 November 2015, pp.1-5

Akademisyenler Arasındaki İnformal Yapılar: Bilimsel Bilgiler Nasıl Üretiliyor?

3rd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

Kimya Dersi Kavramlarının Günlük Hayata Transferi: TaTGA Yöntemi

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.1

Relationship between Pre-Service Teachers’ Views of Nature of Science and Study Subjects

2015 NARST Annual International Conference, Chicago, United States Of America, 11 - 14 April 2015, pp.1

The investigation of pre-service science teachers' reflective journals

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3297-3302 identifier

Identifying teachers’ competencies of methods and techniques on “science and technology” course

World Conference on New Trends in Science Education, İzmir, Turkey, 19 - 23 September 2011, pp.39

Nature of science versus nature of engineering: First year engineering students’ views of science and engineering relations.

European Science Education Research Association 2009 Conference, İstanbul, Turkey, 31 August - 04 September 2009, pp.269-275

Gazlar Konusu İle İlgili Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımlarının Yeterliliklerinin Araştırılması

Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2001, pp.221-228

Books & Book Chapters

Asitler ve Bazlar

in: Kimya Kavramlar & Problemler, Suat UNAL, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Ankara, pp.263-296, 2015

Mol Kavramı

in: Kimya: Kavramlar & Problemler, Ünal, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.130-137, 2015

Tahmin Tartıs Açıkla Gözle Tartıs Açıkla (TaTGA) Yöntemi ve Kimya Ögretiminde Uygulama Örnekleri

in: Kimya Ögretimi: Ögretmen Egitimcileri, Ögretmenler ve Ögretmen Adayları Için Iyi Uygulama Örnekleri, Ayas, A., Sözbilir, M., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.345-364, 2015

Kimya Ögretiminde Laboratuvar Uygulamaları

in: Kimya Ögretimi: Ögretmen Egitimcileri, Ögretmenler ve Ögretmen Adayları Için Iyi Uygulama Örnekleri, Ayas, A., Sözbilir, M., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.57-92, 2015

Nitel Analizin Kalitesinin ve İnanırlığının Arttırılması

in: Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Bütün, M., Demir, S. B., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.541-590, 2014

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

51

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

4

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals