Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kapasiteli En Kısa Yol Şebeke Engelleme Problemi için Bir Matematiksel Model Önerisi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, 17 - 20 October 2018, pp.537-540

Integrated fuzzy-based ANP-CODAS methodology for personnel selection problem under fuzzy environment

The 12th International NCM Conference: New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management (NCM2018), 11 - 12 September 2018, pp.60

An integer programming model for disassembly system configuration

The 12th International NCM Conference: New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management (NCM2018), 11 - 12 September 2018, pp.37

Design of material handling equipment for in-cell logistics using fuzzy DSM

The 12th International NCM Conference: New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management (NCM2018), 11 - 12 September 2018, pp.61

Çok Hedefli En KısaYol Şebeke Engelleme Problemi

Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.465-473

Risk Kriterini Dikkate Alan Tesis Yerleşimi Probleminde Uygun Alternatifin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

18. Uluslarası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.200-201

Mobil Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Necessary And Sufficient Conditions For A Set Function To Be A Fuzzy Measure That Is Subadditive For Singletons

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017

Can we measure the degree of Global Warming?

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017

Shortest Path Network Interdiction Problem with Multiple Starting Nodes

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.406

Sağlık Kriterleri Açısından Türkiye'deki İllerin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

17. Uluslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1

Şırnak İlinde Terör Saldırısı Altındaki Askeri Konvoylar için Şebeke Engelleme Yaklaşımı ile Risk Altındaki Yolların Tespiti

17. Uluslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1 Sustainable Development

Türkiye deki İmalat Sanayi Sektörlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015

Rekabet Ortamında Akışkan Mal Satın Alma Süreci için İki Seviyeli Matematiksel Model Önerisi

Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.155-162

Rakip Firmaların Ürün Tedarik Süreçleri için Şebeke Engelleme Yaklaşımı

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Network Interdiction Problem Literature Survey

Industrial Engineering and Operation Management Dubai, 3 - 05 March 2015

Entegre otobüs Şebeke Tasarımı Uygulaması

III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi , Trabzon, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.766-775

Satın Alma Süreci için Moora Metodu ile Tedarikçi Seçimi Problemi

III.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2014

Şehirlerin Sağlık Hizmetlerini Almaları Açısından Sıralanması: Türkiye Örneği

13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012

Toplam iş Yükünü Etkileyen Faktörlerin Analizi için Bütünleşik Bir Model Önerisi

31. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, pp.114

Books & Book Chapters

Overcoming Barriers in Circular Economy Implementation with Industry 4.0 Technologies: The Case of Defense Industry

in: Industrial Engineering in Industry 4.0 Era (Lecture Notes in Mechanical Engineering), Durakbasa, N.M., Gençyılmaz, M.G., Editor, Springer, pp.568-580, 2024

A Hesitant Fuzzy AHP: Material Handling Equipment Selection for Manufacturing Systems Driven by Lean Principles

in: Analytic Hierarchy Process with Fuzzy Sets Extensions, Cengiz Kahraman,Selçuk Çebi, Editor, Springer Nature, Aarau, pp.177-200, 2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi için Kararsız Bulanık Dilsel ARAS Yaklaşımı

in: Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: MS Excel®️ Çözümlü Uygulamalar, Prof. Dr. Mehmet Kabak,Doç. Dr. Babek Erdibilli, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.329-348, 2021

EDAS Yöntemi ile Medikal Cihaz Seçimi

in: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: MS Excel®️ Çözümlü Uygulamalar, Prof. Dr. Mehmet Kabak,Doç. Dr. Yetkin Çınar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.307-317, 2020

Developing a Customer Oriented Lean Production System Using Axiomatic Design and Fuzzy Value Stream Mapping

in: Customer Oriented Product Design Intelligent and Fuzzy Techniques, Kahraman, Cengiz Cebi, Selcuk, Editor, Springer, pp.151-168, 2020

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

219

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

239

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

377

H-Index (Scholar)

8

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals