Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.7, no.2, pp.516-524, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Health Workforce Impact on Health Outcomes in OECD Countries

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021, pp.55-59

İş Birliği ve Örgütsel Bağlılığın Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, (Link), Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.125

How Medical Destination Affects The Health Tourists’ Well-Being?

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

Self-Esteem and Assertiveness Levels of Nursing Students Studying at A University

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almería, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1-5

Eczane Hizmetleri Hakkında Eczacıların Değerlendirmeleri: Trabzon İli Örneği

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.443-444

Sağlık Yönetiminde Sosyal Ağ Analizi YaklaşımI

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 March 2017

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.445-450 identifier

Hekimlerin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemini Değerlendirmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.447-458

Teorik Bir çerçeve: Hasta ve Çalışan Güvenliği

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.773-774

Organizational Commitment: A Study on Medical Secreteraies

Sixth International Conference On Health Care Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.181-185

Dış Kaynak Kullanımı İş Modelinin Hastanelerde Kullanımına ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Trabzon, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.466-477

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2008, pp.211-221

Tıbbi Sekreterlerin İş Hayatındaki Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma

7.Ulusal Büro Yönetimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.37-50

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında Sorunlar ve Fırsatlar

1.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2006, pp.4-7

Hastane İşletmelerinde Müşteri Hasta Beklentileri Araştırması

2. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005

Books & Book Chapters

Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler III, Doç. Dr. Dilek ATİK, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.309-322, 2022

Health System Financial Sustainability: The 2030 Projection For 23 OECD Countries

in: International Research in Health Science V, Assist. Prof. Dr. İsmet Rezani Toptancı, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.77-97, 2022

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

18

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals