Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient (customer) expectations in hospitals

HEALTH POLICY, cilt.82, ss.62-70, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Personelinin Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi:Özel Hastane Örneği

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.629-696, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

procedia-social and behavioral sciences, no.186, ss.445-450, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüzün Etkin Liderlik Anlayışı:Değişimci Liderlik

Yönetim ve Ekonomi, ss.1-12, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SELF-ESTEEM AND ASSERTIVENESS LEVELS OF NURSING STUDENTS STUDYING AT A UNIVERSITY

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1-5

Eczane Hizmetleri Hakkında Eczacıların Değerlendirmeleri: Trabzon İli Örneği

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.443-444

Sağlık Yönetiminde Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı

Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 Mart 2017

Evaluation of Occupational Professionalism of Final Year Nursing Students of a University

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.445-450 identifier

Hekimlerin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemini Değerlendirmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013, ss.447-458

Diş Hekimlerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla İlgili Perspektiflerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.605-611

Teorik Bir çerçeve: Hasta ve Çalışan Güvenliği

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.773-774

Organizational Commitment: A Study on Medical Secreteraies

Sixth International Conference On Health Care Systems, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, ss.181-185

Dış Kaynak Kullanımı İş Modelinin Hastanelerde Kullanımına ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Trabzon, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2008, ss.466-477

Tıbbi Sekreterlerin İş Hayatındaki Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma

7.Ulusal Büro Yönetimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2008, ss.37-50

Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Hastane İşletmelerini Etkileyen Uygulamalarının Hastane Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Sağlık İdarecileri Derneği Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2008, ss.211-221

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında Sorunlar ve Fırsatlar

1.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.4-7

Hastane İşletmelerinde Müşteri(Hasta) Beklentileri Araştırması

Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 30 Mayıs 2005, ss.186-194