Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çay budama atık biyokütlesinin linyit kömür ile karıştırılarak beraber yanma potansiyelinin araştırılması

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.1-8, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Heterologous expression of Thermophilic xylanase deacetylase in Arabidopsis thaliana

International Green Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.35

Serratia marcescens’e ait Kitinaz-A enzimini kodlayan genin Arabidopsis’te ifade edilmesi

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 18 - 21 Temmuz 2016, ss.99-100

Bitkilerde hücre çeperi mühendisliği yöntemiyle hücre duvarlarının yeniden dizayn edilmesi: pektin modifikasyonu

Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongre, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015, ss.23

Modifying the plant cell wall to improve the conversion of cell wall polysaccharides

9th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries, Antwerpen, Belçika, 5 - 07 Haziran 2013, ss.233

Expression of xylanase in lignin mutants

XIII Cell Wall Meeting, Nantes, Fransa, 7 - 12 Temmuz 2012, ss.55

Biyo-Enerji çalışmalarında lignin biyosentezi

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.142

Kitap & Kitap Bölümleri

Fenilpropanoidler çok sayıda bitki sekonder metabolitlerini ve hücre çeperi bileşenlerini kapsar

Bitki Biyokimyası, Ayaz FA, Sökmen A, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.431-449, 2015

Protein biytosentezi bir hücrenin üç farklı yerinde gerçekleşir

Bitki Biyokimyası, Ayaz FA., Sökmen A., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.527-549, 2015

Diğer Yayınlar