Doç.Dr.

FATMA HOŞ ÇEBİ


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Eğitim Bilgileri

2001 - 2007

2001 - 2007

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği/Genel Jeoloji

1996

1996

Yüksek Lisans

Kelkit- Şiran (Gümüşhane) ve Yusufeli (Artvin) Yöreleri Jura Yaşlı Kömürlerinin İz Element Jeokimyası

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Jeoloji , Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2009 - 2018

2009 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2006 - 2009

2006 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

2001 - 2006

2001 - 2006

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık , Jeoloji Mühendisliği

1996 - 1998

1996 - 1998

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği

Akademi Dışı Deneyim

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Diğer Kamu Kurumu, Trabzon Valiliği

2013 - 2015

2013 - 2015

Sivil Toplum Kuruluşu, Trabzon Jeoloji Mühendisleri Odası

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çevre Jeolojisi

Lisans

Lisans

Yeraltı Jeolojisi

Lisans

Lisans

Yakıtlar Jeolojisi

Lisans

Lisans

Mesleki Deneyim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Atıklardan Yakıt Üretimi

Lisans

Lisans

Saha Bilgisi I, II

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması I, II

Lisans

Lisans

Tasarım Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Çevre Jeolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Turba ve Turbalıklar

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Organic geochemical characteristics and paleoclimate conditions of the Miocene coals at the Can-Durali (Canakkale)

Hos-Cebi F.

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.129, ss.117-135, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Organic Geochemistry of Agacbasi Yayla Peat Deposits, Koprubasi/Trabzon, NE Turkey

HOS-CEBI F. , KORKMAZ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, cilt.146, ss.155-165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

The Environmentally Significant Element Contents of Eocene Coals in North Anatolia, Turkey

Cebi F. H. , KORKMAZ S.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.33, sa.16, ss.1532-1545, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Trace Element Geochemistry of Jurassic Coals from Eastern Black Sea Region, NE-Turkey

Cebi F. H. , KORKMAZ S. , Akcay M.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.31, sa.8, ss.664-670, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Ekizköy Muğla Milas Erken Orta Miyosen kömürlerinin organik jeokimyasi ve paleoiklim şartları

HOŞ ÇEBİ F.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ekizköy (Mugla-Milas) Erken-Orta Miyosen kömürlerinin organik jeokimyası ve paleoiklim sartları

HOŞ ÇEBİ F.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, sa.84, ss.209-226, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı kömürlerin çevresel element dağılımları, K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi, cilt.., ss.114-120, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Biomarker Distributions of the Early-Middle Miocene Aged Ekizköy Coals (Muğla-Milas), Turkey

HOŞ ÇEBİ F.

8th Geochemistry Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.302

2017

2017

Paleo-Climatic Interpretations Based on n-alkane Data in Peats and Coals

HOŞ ÇEBİ F.

ICOCEE – CAPPADOCIA 2017, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1690

2015

2015

Organic geochemistry of Çan(Çanakkale): Miocene coals,saturated and aromatic biomarker distributions Turkey

HOŞ ÇEBİ F.

Goldschmidt Conference 2015, Prague, Çek Cumhuriyeti, 16 - 21 Ağustos 2015, ss.1318

2010

2010

Ağaçbaşı Yayla Turbasının Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı, Köprübaşı/Trabzon, NE Turkey

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi MF Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2010, ss.182-183

2009

2009

Biomarkers of Eocene Coals in the North Anatolia, Turkey

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

EGU Geophysical Research Abstracts, Vienna, Avusturya, 19 - 24 Nisan 2009, ss.1843

2007

2007

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Kömürlerin Çevresel Element Dağılımları Kuzey Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Niğde Üniversitesi Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007

2007

2007

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı kömürlerin çevresel element dağılımları, K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi, Niğde, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007, ss.114-120

2006

2006

Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye,

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

SÜ 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.110

2006

2006

Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Linyit Kömürlerinin Organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.110

1999

1999

Trace element geochemistry of Jurassic coals from eastern Pontides, NE-Turkey,

KORKMAZ S. , Akçay M., HOŞ ÇEBİ F.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 1999, cilt.11, ss.133

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlik Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.187-190, 2016

2016

2016

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

50 Yıl Etkinlikler Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Kokmaz, Editör, Katü Matbaası, Trabzon, ss.187-190, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2020

Şubat 2020

Energy & Fuels

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Energy&Fuels

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Energy&Fuel

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

International Workshop on Environment and Geoscience

Diğer Dergiler

Kasım 2017

Kasım 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Dergi Park /Ankara Çayı Dere Yatağı Sedimanlarının Zararlı Element İçeriği

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Structural Geology And Global Tectonics

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2018

2018

8th Geochemistry Symposium

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

ICOCEE – CAPPADOCIA 2017

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2015

2015

KTU From Melt to Ignous Rock

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühjeo'2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

Goldschmidt Conference 2015

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2013

2013

EGU 2013

Katılımcı

Wien-Avusturya

2010

2010

Karadeniz Teknik Üniversitesi MF Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2009

2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi 14. Ulusal Kil Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2009

2009

EGU 2009

Katılımcı

Wien-Avusturya

2007

2007

Niğde Üniversitesi Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu

Katılımcı

Niğde-Türkiye

2007

2007

Goldschmidt Conference

Katılımcı

Köln-Almanya

2006

2006

30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2005

2005

Karadeniz Teknik Üniversitesi 40. yıl Jeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

1997

1997

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20. yıl Jeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ağustos-2017

Ağustos 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi - Üniversite

Ocak-2017

Ocak 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyeliği - Üniversite

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - GÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Kasım-2011

Kasım 2011

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

Ekim-2010

Ekim 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü

Yayıncılık Etkinlikleri

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Programı

HOŞ ÇEBİ F.