Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MUTFAK DOLABI SATIN ALMADA VE KULLANIMINDA TÜKETİCİDAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.655-660

Mutfak Dolabı Satın Almada ve Kullanımında Tüketici Davranışlarının Araştırılması (Trabzon İli Örneği)

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.655-660 Sustainable Development

Türkiye ve AB-15 Ülkelerinin İhracat Performanslarının Karşılaştırılması: Ahşap Ambalaj Sektörü

KARADENİZ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, vol.1, pp.249-256

Measurement of Financial Performance of Forest Products Industry: Multımoora Method

2. Internacional Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.281-298 Sustainable Development

Orman Ürünleri Sanayinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Benimsenmesi ve Müşteri İlişkileri

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.99-100 Sustainable Development

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.105

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, ISABMER, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.106

Customer Value Concept in Forest Producst Enterprises (Case Study of İstanbul)

International Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.111 Sustainable Development

A Customer Based Brand Equity Study: Panel Furniture Industry and Düzce

4nd International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.1223-1230

Research on Conscious Level About Entrepreneurship According to Departments of KSU Forestry Faculty Students

3. International Congress on Environmental Researches and Technology(ICERAT), Belgrad, Serbia And Montenegro, 8 - 12 November 2017, vol.1, pp.28-38 Sustainable Development

An Application of Common Size Analysis and Some Financial Ratio in the Printing And Publishing in Borsa İstanbul

Internacional Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1, pp.112

Customer Value Concept in Forest Products Enterprises (Case Study of İstanbul)

Internacional Forestry Environment Symposium (IFES), Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.111 Sustainable Development

Türkiye Mobilya Sektörü Açısından Tasarım Sürecinde Bilgisayar Kullanımının Önemi ve Sektöre Yönelik Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Yazılımlarının İncelenmesi

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.613-625

A Customer Based Brand Equity Study: Panel Furniture Industry and Düzce.Bir Tüketici Temelli Marka Değerleme Çalışması: Panel Mobilya Sektörü ve Düzce

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.1223-1230

Mobilya Sektöründe Motivasyon

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.961-969

A Research on Obstecles Originating from The Management Departments About Quality Improvement and Development

3rd. International Exchange and Innovation Conference on Engineering Sciences, Fukuoka, Japan, 19 - 20 October 2017, pp.110-120

Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Yer Alan Firmaların Finansal Performanslarının İncelenmesi

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.51-63

Yüzde Yöntemi ve Bazı Finansal Oranlar Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmaların Değerlendirilmesi

4nd International Furniture and Decoration Congress (4. Uluslar arası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi), Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.616-623 Sustainable Development

Motivation in Furniture Industry

4nd Enternational Furniture and Decoration Congress, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.279-289

Modeling and Forecasting of Log Production in Turkey

7 th International Conference of Ecosystems, Tiran, Albania, 2 - 05 June 2017, no.1, pp.383-388

Artvin İlinde Tüketicilerin Panel Mobilya ve Genel Şikayetleri,

Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2016, vol.1, no.1, pp.405-423

Mobilya Endüstrisinde Ağaç Malzeme Kullanımı ve Yüzey İşlem Eğilimleri

Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2016, vol.1, no.1, pp.289-304

Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının Güvenlik Kültürü Düzeyi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.354-365 Sustainable Development

Forecasting Foreign Trade Bosnia and Herzegovina for Woodand Articles of Wood Charcoal bye Seasonal ARIMA Model

3.INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, Bosnia And Herzegovina, 20 - 22 August 2016

The Estimation Of Turkey's Exportvalues To Albania For Fiberboard By The Time Series Method

Internacional Conference of Ecosystems (ICE2016), Tiran, Albania, 5 - 07 September 2016, vol.113, no.113, pp.314-319

Forecasting Foreign Trade of Bosnia and Herzegovina for Wood and Articles of Wood, Wood Charcoal by Seasonal ARIMA Model

ISEM 2016, 3.Internacional Symposium on Environment and Morality, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 22 - 25 August 2016, vol.1, no.2, pp.7-16

Devlet Orman İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.60-75 Sustainable Development

Devlet Orman İşletmelerinde Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Analizi

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.1, pp.55-66 Sustainable Development

A Quick Look at Uludağ Fir of Ilgaz Mountains, Current Economic Sitation

14 th International Fir Symposium, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.20-32 Sustainable Development

Comparasion of the Forest Products Industry Sector of Turkey and Romania: a Statistical Analysis

International Conference Wood Sciene and Engineering in the Third Millennium” ICWSE, Bükreş, Romania, 16 - 18 October 2011, pp.30-40 Sustainable Development

Türkiye ve Japonya’nın Odun Esaslı Levha Ürünleri Sanayiindeki son on yıllık Üretim, İhracat ve İthalat Durumunun Karşılaştırmalı Analizi

The 1st International Symposıum on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.70-86

Türkiye Orman Ürünleri Sanayi Sektöründeki Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki Firmaların Finansal Yapı ve Problemlerinin Analizi

The 1st International Symposıum on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.170-195 Sustainable Development

Türkiye ve Japonya’nın Kağıt ve Kağıt Ürünleri ile İlgili Üretim, İhracat, İthalat Miktar ve Değerlerinin Yıllara Bağlı Olarak Analizi

The 1st International Symposıum on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.95-110

Trabzon Hurması ve Muşmula Üretiminin İllere Göre Dağılımı ve Gelecek Yıllarda Türkiye’nin Üretim Miktarı

1. Uluslar arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.10-24

Dünya Fındık Pazarında Türkiye’nin İhracat Potansiyeli

3. Milli Fındık Şurası, Giresun, Turkey, 10 - 14 October 2004, pp.355-365

Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi

Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.454-463 Sustainable Development

Gümüşhane İli Küçük ve Orta Boy İşletmelerinin Mevcut Durumu

Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.571-582

Türkiye Levha Ürünleri Sanayinin Dış Ticareti

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, pp.934-945

Metrics

Publication

230

Citation (WoS)

36

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

37

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

5

Project

2

Thesis Advisory

13

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals