Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Turist Girişleri ve Terör Olayları İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (1970-2016)

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.1-8 Sustainable Development

Turizm İle Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Dinamik Panel Nedensellik Analizi

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.8-15 Sustainable Development

Türkiye’de Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arası İlişkiler:Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (2003: M1 – 2017: M11)

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.132

Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014)

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.131 Sustainable Development

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS INDICATORS

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, vol.1, pp.99

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.101

is Turkey a Potential Middle Income Trap Candidate? An Evaluation in Terms of Various Indicators

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.101 Sustainable Development

Foreign Trade and Economic Growth Relation: Cointegration and Causality Analyses on Turkey (1980-2015)

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.102 Sustainable Development

Geçiş Ekonomilerinde Sektörel Bazda İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1995-2014)

Second Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2016, vol.2, pp.135-152 Sustainable Development

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1995-2014)

Second Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2016, vol.3, pp.223-234

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

THE CAUSALITY RELATIONSHIPS BETWEEN FDI AND R&D IN EUROPEAN UNION

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850 Sustainable Development identifier

Doğal Kaynakların Laneti: Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizi (1980-2009)

I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, Bursa, Turkey, 17 - 20 June 2012, pp.1-11 Sustainable Development

Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileri

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Manas, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.253-259

The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis

Uluslararası II. Trakya Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.29-38

Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri

Uluslar arası Avrasya Ekonomileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.392-397 Sustainable Development

İl Düzeyinde İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı: Türkiye Üzerine Uygulama (1996-2008)

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-9

TR21 Alt Bölgesinde Kamu Yatırımları ile Firma Yığılması Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.1-12

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.48-60 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Arz ve Talep Koşulları Altında Dış Ticaret

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.27-54, 2020

Küreselleşme ve Dünya Ticaret Örgütü

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.133-164, 2020

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.55-82, 2020

Faktör Donatımı eorisi

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.83-110, 2020

Relationship between Economic Growth and International Trade in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition,, Hiç Gencer A. ve Gerni C., Editor, Cambridge And Scholars Publishing, Newcastle, pp.136-153, 2012

Gümrük Birliğinin Dış Ticaret Üzerine Yaptığı Etkiler: Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme (1982-2004)

in: Ekonomik Entegrasyon Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler, Özkan Ş. ve Emsen Ö. S. , Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.71-91, 2007

Ekonomik Krizlerde Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Dış Ticaret Göstergeleri

in: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Seyidoğlu H. Ve Yıldız R., Editor, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.293-314, 2006

Other Publications