Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yerel Ekonomik Büyümede Devletin Rolü: Kamu Yatırım Harcamaları mı Yoksa Yatırım Teşvikleri mi?

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.27, no.1, pp.1-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (1996-2014)

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-18, 2017 (National Refreed University Journal)

Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.4, pp.921-934, 2016 (National Refreed University Journal)

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1996-2014)

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.12, no.2, pp.54-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE DETERMINANTS OF FDI IN TRANSITION ECONOMIES: A PANEL DATA ANALYSIS

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, vol.13, no.3, pp.101-120, 2015 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Büyüme Üzerinde Altyapı Yatırımlarının Etkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizleri (1994-2013)

Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, no.2, pp.63-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Journal of Economic and Social Development, vol.1, no.1, pp.106-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship between Import-Led Exports and Economic Growth: The Experience of Turkey (1980-2008)

Social Sciences Research Journal, vol.2, no.2, pp.15-36, 2013 (Other Refereed National Journals)

Döviz Kuru Belirsizliği ve Yurtiçi Yatırımlar: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Testleri (1988-2007)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.3, pp.79-93, 2010 (National Refreed University Journal)

İhracatta Ülke Çeşitliliğinin Toplam İhracat Ve Hasıla Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri (1980-2007)

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.66-85, 2010 (International Refereed University Journal)

İhracatta Ürün Çeşitliliği ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi (1980-2006)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.259-287, 2010 (National Refreed University Journal)

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-40, 2010 (National Refreed University Journal)

Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik veya ekonomik Tercih mi?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.363-377, 2009 (National Refreed University Journal)

Ticari ve Siyasal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.67-89, 2007 (National Refreed University Journal)

Turizme ve İhracata Dayalı Büyüme: 1980-2005 Türkiye Deneyimi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.67-89, 2006 (National Refreed University Journal)

Siyasal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Olarak Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.1-19, 2006 (International Refereed University Journal)

Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1990-2002)

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.7, no.2, pp.121-137, 2006 (National Refreed University Journal)

Ticari Liberalizasyon ve Gelir Dağılımı: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Analiz

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.61, pp.63-87, 2006 (National Refreed University Journal)

Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri

Kırgızıstan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizi

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, vol.2, pp.11-29, 2005 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği’nin Bölgesel Kalkınma Politikası ve Türkiye

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.103-121, 2005 (National Refreed University Journal)

Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984-2001 Türkiye Deneyimi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.67-84, 2004 (National Refreed University Journal)

Parasal Birliğin Üye Ülkeler Açısından Fayda ve Maliyetleri

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.103-121, 2003 (National Refreed University Journal)

İhracat Kazançlarındaki İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1970-2000)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, pp.51-64, 2003 (National Refreed University Journal)

Türkiye Mundell-Fleming Modeli’nde Nerede Bulunabilir?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.153-162, 1999 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turizm İle Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Dinamik Panel Nedensellik Analizi

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.8-15

Türkiye’de Turist Girişleri ve Terör Olayları İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (1970-2016)

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.1-8

Türkiye’de Reel Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arası İlişkiler:Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri (2003: M1 – 2017: M11)

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.132

Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arası İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014)

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.131

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS INDICATORS

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, vol.1, pp.99

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.101

is Turkey a Potential Middle İncome Trap Candidate? An Evaluation in Terms of Various Indicators

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.101

Foreign Trade and Economic Growth Relation: Cointegration and Causality Analyses on Turkey (1980-2015)

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, , Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.102

Geçiş Ekonomilerinde Sektörel Bazda İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1995-2014)

Second Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2016, vol.2, pp.135-152

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1995-2014)

Second Sarajevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2016, vol.3, pp.223-234

Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Ülke Grubu Üzerine Yatay-Kesit Analizleri

Ululslararası Uygulamalaı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.585-593

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

The Causality Relationships Between FDI and R&D in European Union

Economic and Social Development 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850

THE CAUSALITY RELATIONSHIPS BETWEEN FDI AND R&D IN EUROPEAN UNION

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, France, 05 April 2013, pp.843-850 identifier

Doğal Kaynakların Laneti: Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizi (1980-2009)

I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı, Bursa, Turkey, 17 - 20 June 2012, pp.1-11

Doğal Kaynakların Laneti Seçilmiş Petrol İhracatçısı Ülkeler Üzerine Panel Nedensellik Analizleri 1980 2009

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.1-12

Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileri

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Manas, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.253-259

The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis

Uluslararası II. Trakya Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.29-38

Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri

Uluslar arası Avrasya Ekonomileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.392-397

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

İl Düzeyinde İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı: Türkiye Üzerine Uygulama (1996-2008)

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-9

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

TR21 Alt Bölgesinde Kamu Yatırımları ile Firma Yığılması Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 02 October 2010, pp.1-12

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.48-60

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.48-60

Books & Book Chapters

Arz ve Talep Koşulları Altında Dış Ticaret

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.27-54, 2020

Küreselleşme ve Dünya Ticaret Örgütü

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.133-164, 2020

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.55-82, 2020

Faktör Donatımı eorisi

in: Uluslararası İktisat Teorisi, Mustafa Kemal Değer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.83-110, 2020

Relationship between Economic Growth and International Trade in Central Asian Economies

in: Central Asian Economies in Transition,, Hiç Gencer A. ve Gerni C., Editor, Cambridge And Scholars Publishing, Newcastle, pp.136-153, 2012

Gümrük Birliğinin Dış Ticaret Üzerine Yaptığı Etkiler: Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme (1982-2004)

in: Ekonomik Entegrasyon Teorileri ve Avrupa Birliği-Türkiye Üzerine Söyleşiler, Özkan Ş. ve Emsen Ö. S. , Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.71-91, 2007

Ekonomik Krizlerde Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Dış Ticaret Göstergeleri

in: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Seyidoğlu H. Ve Yıldız R., Editor, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.293-314, 2006

Other Publications