Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terapi Ormanlarının Tasarım ve Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 06 December 2021 Sustainable Development

ASSESSMENT OF AGRICULTURAL AREAS WITHIN THE SCOPE OF RURAL LANDSCAPE

1st International Architectural Sciences and Applications Symposium, Isparta, Turkey, 27 October 2021

Investigation of Landscape Value of Medical Plants

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.113-116

In The Scope Of Sustainable City Landscape Value Of Urban Gardens

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.117-120 Sustainable Development

Önceden Endüstriyel Amaçlı Kullanılan Arazilerin Yeniden Kullanımlarının Şekillenmesinde Peyzaj Elemanlarının Etkisi

INSAC- IV. INSAC International Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.48-58

TÜRK BAHÇE SANATINDA GÜL (Rosa sp.)’ ÜN KULLANIMI

INSAC- IV. Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1

Kültürel Turizm Ve Kent Kimliğinin Trabzon Ortamahalle Ölçeğinde İncelenmesi

INSAC- IV. INSAC International Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.59-65

Investigation of Cultural Tourism and Urban Identity in Case of Trabzon ”Ortamahalle”

IV. INSAC International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.58-64

İç Mekânda Kullanılan Bitki Türlerinin Yıllar İçerisindeki Değişiminin Değerlendirilmesi

IV. INSAC International Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1-10

The Effect of Landscaping Elements in Shaping the Reuse Of Previously Used Industrial Land

IV. INSAC International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.47-57

Türk Bahçe Sanatında Gül (Rosa Sp.)’ün Kullanımı

IV. INSAC International Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1-2

ARTISTIC APPROACHES IN TOPOGRAPHY FORMATION

INFAD4. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA KONGRESİ, 9 - 12 May 2019

EXAMINATION OF PLANT REPRESENTATIONS FROM THE ARTISTIC VIEW

INFAD4. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA KONGRESİ, 9 - 12 May 2019

TOPOĞRAFYA BİÇİMLENİŞİNDE SANATSAL YAKLAŞIMLAR

INFAD- 4. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA KONGRESİ, Beyrut, Lebanon, 9 - 12 May 2019, pp.228-235

BİTKİ GÖSTERİMLERİNİN SANATSAL AÇIDAN İRDELENMESİ

INFAD- 4. ULUSLARARASI SANAT, TASARIM, MODA KONGRESİ, Beyrut, Lebanon, 9 - 12 May 2019, pp.220-227

Evaluatıon of Interıor Green Walls in terms of 2E Model (Ecologıcal, Aesthetıcs) Parameters

ICOCEM- 4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1146-1153

Evaluatıon of a Campus Open Spaces For Wınter Landscape

ICOCEM- 4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1140-1145

Investigation of the Karadeniz Technical University Kanuni Campus in terms of Aromatic and Medical Plants

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

SÜREÇ İÇESİNDE TRİBÜN KAVRAMI VE BİÇİMLENİŞİ

5th International Furniture Congress, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.525-539

PLANNING AND DESIGN OF THERAPY GARDENS

III. European Conference on Science, Art Culture, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.77-81

BİTKİ KOMPOZİSYONLARININ YOL AĞAÇLANDIRMALARINDA ÖNEMİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİKVE SOSYAL ARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.195-206

INTERIOR SPACES to CHANGE with CULTURAL TOURISM:CASE of SILLE MUSEUM

International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS 2018), Montero, Bolivia, 5 - 08 September 2018, pp.221-229

SUSTAINABLE URBAN CONCEPT CITTASLOW

IV. International Academic Research Congress (INES), Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1263-1267

USE OF ”WATER“ LANDSCAPE ELEMENT IN OPEN SPACE DESIGN

IV. International Academic ResearchCongress (INES), Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2578-2583

Examining the Importance of City Museums with Examples

International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1495-1498

From Past to Present Special Plants

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.429-436

KENT PARKLARININ BİTKİSEL TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, TRABZON ÖRNEĞİ

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.463-469

Contribution to Three Dimensional Computer Aided Design Landscape Projects

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.58-61

Kent Müzelerinin Kültür Turizmine Katkısı ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değeri

II. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.286-287

Interior Spaces that Change with Cultural Tourism: The Case of Sille Museum

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES, 5 - 08 September 2018, pp.221-229

Rain Gardens in Landscape Architecture

Ecology 2018, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.1058

Sürmene İlçesinin Kırsal Peyzaj Özellikleri ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.512-513

Sustainable Cultural Tourism in the Historical Cities of the Future: Isparta-Islamkoy Case Study

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.888-898 Sustainable Development

PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMATİK BAHÇE KAVRAMI

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.587-591

Assessment of Rural Landscape Features and Tourism Potential of Sürmene District

II. International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.504-505

Thematic Garden Concept in Landscape Architecture

II. International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.512-513

Geleceğin Tarihi Kentlerinde Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Isparta- İslamköy Örneği

2. ULUSLARARASI ŞEHİR SAĞLIK ÇEVRE KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.711

ÇOCUK EĞİTİMDE OKUL BAHÇE TASARIMLARININ ÖNEMİ

(ICES-2018) 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.448-453

The Significance of School Garden Designs in Child Education

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.448-453

Sustainable Urban Concept According To Cittaslow Criteria: A Case Study Of Trabzon City

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.35 Sustainable Development

Edible Non-wood Forest Products Naturally Growing in OurCountry

International Forestry & Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.162 Sustainable Development

Edible Non-Wood Forest Products Naturally Growing in Our Country

International Forestry and Environment Symposium Climate Change and Tree Migration, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Highway Planting with in Sustainable Designs, Trabzon Coastal Road Example

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.2

KIRSAL PEYZAJ VE TURIZM POTANSIYELININ DEĞERLENDIRILMESI; ŞALPAZARI ÖRNEĞI

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.555

Student View on the Theme of "Historically Narrated Urban Furniture Workshop" and Its Technological Uses in Design Education

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, vol.1, no.1, pp.22

Investigation of industrial areas in urban spaces in terms of landscape urbanism

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.41

Examination of Urban Furniture Design Based on Urban Adaptation and Evaluation of User’s Opinion

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.37

Evaluation of Trabzon for Alternative Tourism Opportunities

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.183

Sustainability of Acacia forests in Turkey

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species-BEWS2017, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.192 Sustainable Development

Honey forests as conservation and protection of forest biodiversity in Turkey

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.141 Sustainable Development

Opportunities to Use Certain Plants Endemic to Trabzon and Environs in Landscape Planning

International Symposium On Biodiversity And Edible Wild Species-Bews 2017, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.121

Effect of Natural Stone on Urban Identity: Trabzon Example

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.67-68

Use of Natural Stones in Urban Furniture

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.60-61

Use of Stone as a Language in Designing: Sample of Sille, Konya

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.51-52

Natural Stones Applications Details

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.156-157

Understanding the stone and it's Sensemaking with Symbol

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.69-70

Tasarımda Bir Dil Olarak Taşın Kullanımı: Konya Sille Örneği

IV Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.51-52

Simge ile Taşı Anlama ve Anlamlandırma

IV. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.69-70

Recreational Usage of Urban Forests: The Case of Trabzon City

International Forestry Symposium, 2016, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, pp.881-886 Sustainable Development

Mitigation Urban Heat Island Effect Using Energy Saving Landscape Designs

17th World Renewable Energy Congress, Manama, Bahrain, 4 - 08 December 2016, pp.93

Smart Equipment in Urban Designs

World Renewable Energy Congress 17, Manama, Bahrain, 4 - 06 December 2016, pp.89

Smart Equipment in Urban Design

World Renewable Energy Congress 17, 4 - 06 December 2016

Importance of Health Tourism

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.337

Books & Book Chapters

BIM AND ECOLOGICAL DESIGN EXAMPLE IN INDOOR AND OUTDOOR; “DUBAI FUTURE MUSEUM”

in: Landscape Research II, Demirel Öner, Düzgüneş Ertan, Editor, LIVRE DE LYON, pp.205-217, 2022

INVESTIGATIOINVESTIGATION OF CITY FURNITURE ACCORDING TO SUSTAINABLE DESIGN PRINCIPLESN OF CITY FURNITURE ACCORDING TO SUSTAINABLE DESIGN PRINCIPLES

in: RESEARCH & REVIEWS IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN , GÜLBİN ÇETİNKALE DEMİRKAN, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1-137, 2021

EVALUATION OF THE DESIGN APPROACH IN HARMONIOUS WITH NATURE IN TERMS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

in: Landscape Research-I, Demirel, Ö. Düzgüneş E., Editor, Lyon, pp.338-351, 2021

Assessment of Use in Indoor and Outdoor Subject of Covıd- 19 Pandemia Process

in: “Theories, Techniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, pp.1051-1072, 2021

Dolgu Çalişmalari İle Kiyi Alanlarindaki̇ Deği̇şi̇mi̇n İncelenmesi̇; Trabzon Beşi̇rli̇ Sahi̇li̇ Örneği̇

in: Doğu Karadeni̇z Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI, Doç. Dr.Müberra PULATKAN, Arş. Gör. Seda ÖZLÜ, Editor, Lyon, pp.165-177, 2021

İSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNDE İÇ MEKAN TASARIM ÖNERİLERİ

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI &TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Gül, Atilla, Editor, ASTANA Yayınları, pp.347-376, 2021

The Effect of Increased Housing on the Neighborhood: Example of“Trabzon Kalkinma

in: Theory and practice in sustainable planning and design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.265-272, 2020

İSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNDE İÇ MEKAN TASARIM ÖNERİLERİ

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI & TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY'ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atila GÜL, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.347-376, 2020

The Effect of Increased Housing on the Neighborhood: Example of“Trabzon Kalkinma”

in: Theory and practice in sustainable planning and design, Murat Özyavuz (ed.), Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.265-272, 2020

SUSTAINABLE DESIGNS IN BIOMIMETRY

in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, Doç. Dr. Sibel Demirarslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.277-290, 2020

İslamköy Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Tasarım Önerileri

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması&Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği, PROF.DR.ATİLA GÜL, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.347-376, 2020

EVALUATION OF A CAMPUS OPEN SPACES FOR WINTER LANDSCAPE

in: Social Sciences II, Abdullah BALCIOĞULLARI, Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.215-222, 2019

EVALUATION OF A CAMPUS OPEN SPACES FOR WINTER LANDSCAPE

in: Social Sciences II, BALCIOĞULLARI Abdullah, AYDOĞMUŞ ÖRDEM Özlem, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.215-222, 2019

Use of Plants with Color and Olfactory Effect in Landscape Architecture

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL,Recep EFE, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.459-475, 2018

Analysis of Plants Used In the Last Aegean Gardens

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL,Recep EFE, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, Sofia, pp.475-490, 2018

Evaluation of Ecological Design Principles in Waterfront Parks

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Independent Spirit Publishing, Newcastle, pp.445-455, 2018

EVALUATION OF ECOLOGICAL DESIGN PRINCIPLES IN WATERFRONT PARKS

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R.,Zencirkiran M.,Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Independent Spirit Publishing, İstanbul, pp.445-455, 2018

An Investigation of The Plant Inventory in Urban Parks: A Case Study

in: Academic Studies in Architecture, Planning And Design, Atik Atilla, Kaya Latif Gürkan, Editor, Gece Kitaplığı, pp.67-76, 2018

MEDICAL AND AROMATIC PLANTS IN THE LANDSCAPE ARCHITECTURE

in: ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Atik, A., Kaya, L. G., Aşıkkutlu, H. S., Editor, Gece Kitaplığı, pp.67-76, 2018

Analysis of Plants Used In the Last Aegean Gardens

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV , Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL, Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.477-491, 2018

AN INVESTIGATION OF THE PLANT INVENTORY IN URBAN PARKS: A CASE STUDY

in: ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Atik, A., Kaya, L. G., Aşıkkutlu, H. S., Editor, Gece Kitaplığı, pp.67-76, 2018

Evaluation of Gentrification in terms of Landscape Architecture

in: Innovative Approaches in Architecture , Planing and Design, Kaya, L. G., Dönmez, Ş. A., ABBOSOV, N., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.77-82, 2018

DETERMINATION OF THE REASONS FROM TOURISM PREFERENCE BY STUDENTS IN CASE OF ARTVİN

in: Academic Works in the Fields of Science, Culture, and Art, Atik, A., Kaya, L. G., Arapgirlioğlu, H., Bozdoğan, A. M., Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2018

MEDICAL AND AROMATIC PLANTS IN THE LANDSCAPEARCHITECTURE

in: ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, , Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2018

Evaluation of Gentrification in Terms of Landscape Architecture

in: Innovative Approaches in Architecture, planning and Design, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Dr. Öğ. Üyesi Şirin Aslan DÖNMEZ, Dr. Öğ. Üyesi Namıq ABBASOV, Editor, Gece Kitaplığı, pp.77-82, 2018

Medical and Aromatic Plants in The Landscape Architecture

in: Academic Studies in Architecture, Planning And Design, Atik Atilla, Kaya Latif Gürkan, Editor, Gece Kitaplığı, pp.77-94, 2018

KIRSAL PEYZAJ VE TURIZM POTANSIYELININ DEĞERLENDIRILMESI; ŞALPAZARI ÖRNEĞI

in: FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2017, Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Ağaçayak T., Editor, Iı, Antalya, pp.164-172, 2017

ŞALPAZARI İLÇESİNİN KIRSAL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ VE EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ŞALPAZARI tarih, kültür, insan, Usta V., Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.375-383, 2017

KAMPÜS ALANLARININ ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN DÜZENLEMESİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

in: FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2017, iftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Ağaçayak T., Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, Antalya, pp.173-180, 2017

The Significance Intended Use and Concept Models of The Urban Thematic Garden Concept

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoğlu H, Atık A, Elliott R, Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.579-592, 2017

Bitkisel Elemanlarla Kent Silüetlerinin Oluşturulması Konya/Sille Örneği

in: Kent Mobilyasıyla Anlatılan tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detayyayıncılık, Ankara, pp.133-146, 2017

KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ

in: KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-199, 2017

Importance of Health Tourism

in: Current Researches in Geography, Arslan H., İçbay M.A., Stoychev K., Editor, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, Bialystok, pp.147-155, 2017

Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarışmaları-Workshop-Sergi

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem Ertaş, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-200, 2017

Utilization of Living Walls in Urban Ecosystems

in: Enviromental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gaf A., Tóth B., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.467-482, 2016

Agricultural Landscape Values of Turkey

in: Enviromental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gaf A., Tóth B., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofıa, pp.119-137, 2016

Agricultural Landscape Values of Turkey

in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Tóth, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.119-137, 2016

Utilization of Living Walls in Urban Ecosystems

in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Tóth, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, pp.467-482, 2016