Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Precursor analysis of ionospheric GPS-TEC variations before the 2010 M7.2 Baja California earthquake

GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, cilt.8, sa.2, ss.295-308, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Horizontal Movements by Static Deformation Models: A Case Study on the Mining Area

EXPERIMENTAL TECHNIQUES, cilt.39, sa.6, ss.70-81, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Using Bayesian Methods for The Parameter Estimation of Deformation Monitoring Networks

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, sa.8, ss.335-347, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Optimization of GPS networks for landslide areas

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, sa.6, ss.664-675, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using Bayesian methods for the parameter estimation of deformation monitoring networks

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, cilt.8, sa.2, ss.335-347, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dynamic model for monitoring landslides with emphasis on underground water in Trabzon Province, northeastern Turkey

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.129, sa.3, ss.115-124, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring crustal movements in West Anatolia by precision leveling

JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE, cilt.129, sa.1, ss.44-49, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Possible GPS-TEC Anomalies before the 2005 Northern Peru Earthquake

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014 Ege Denizi Depremi Öncesi GNSS İstasyonlarında Gözlemlenen TEC Anomalileri

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.19-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Observed TEC Anomalies by GNSS Sites Preceding the Aegean Sea Earthquake of 2014

Journal of Geodesy and Geoinformation, cilt.1, sa.3, ss.19-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Kaynaklı Toplam Elektron İçeriği Değişimlerinin Araştırılması: Ege Denizi Depremi (24.05.2014 Mw:6.5)

HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.6, sa.3, ss.10-21, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplam Elektron İçeriği (TEC) Değerleri ve Deprem İlişkisinin İncelenmesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.107-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GPS Ağlarının Analitik Yaklaşımlarla Ölçü Planı Optimizasyonu

Harita Dergisi, cilt.135, ss.64-79, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç Boyutlu Ağlarda Kalman-Filtreleme Tekniğinin Uygulanması: MATLAB ve Fortran Programlama Dilleri ile Çözümü

Jeodezi ve Fotog. Müh. Bölümü Araştırma Raporları, cilt.1, ss.1-41, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güncel Yerkabuğu hareketlerinin Belirlenmesi

Harita Dergisi, cilt.124, ss.38-54, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nivelman Ağlarında Duyarlık ve Güven Ölçütleri

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, cilt.80, ss.73-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalman-Filtreleme Yöntemi ile Kinematik Düşey Hareketlerin Belirlenmesi

Harita Dergisi, cilt.116, ss.14-31, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşey Yöndeki Yerkabuğu Hareketlerinin Kinematik Yöntem ile Belirlenmesi

Harita Dergisi, cilt.109, ss.1-21, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Possible GPS-TEC Anomalies before the 2005 Northern Peru Earthquake

6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi (GAP 2018), Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Türkiyede Jeodezik VLBI Çalışmaları

21. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2018, cilt.1, sa.1 Creative Commons License

Analysis of Ionospheric Anomalies due to Space Weather Conditions by using GPS-TEC Variations

FIG Congress 2018, İzmir, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.450-454

Investigation of the Relationship between Earthquake Magnitudes and Ionospheric TEC Anomalies before the Earthquakes

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Investigation of The Relationship between Ionospheric TEC Anomaly Variations and Fault Types before The Earthquakes

4th International Workshop on GeoInformation Science (GeoAdvances 2017), ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, Karabük, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Analysis of the Relationship between Ionospheric TEC Anomalies and Fault Types before Mw: 7+ Earthquakes

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Investigation of the Relationship between Equatorial and Mid-Latitude Space Weather Conditions by Using Ionospheric TEC Anomalies

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Investigation of the Relationship Between Ionospheric TEC Anomalies and Earthquake Depths before the Earthquake

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences(ICENS), Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017

Investigation of The Relationship between Ionospheric TEC Anomalies and Earthquake Depths before The Earthquakes

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS2017), Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

İklim Koşullarının İyonosferik Toplam Elektron İçeriği Değişimlerine Etkisinin Araştırılması

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Investigation of the TEC Changes in the vicinity of the earthquake preparation zone

EGU General Assembly Conference, Viyana, Avusturya, 17 - 22 Nisan 2016, cilt.1, sa.1, ss.11-20

Günümüz Mühendislerinden Beklentiler ve Mühendislik Eğitimi

TUJK 2015 Bilimsel Toplantısı Eğitim ve Jeodezi Raporu, Afyon, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2015, cilt.0

Examining The Effects of Hugo Sunspots of 7 January 2014 over Local TEC Variation in Mit-Latitudes

EGU European Geosciences Union General Assembly, Viyana, Avusturya, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014, ss.1

Toplam Elektron İçeriği (TEC) ve Deprem İlişkisi

TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı, Sivas, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, cilt.1, ss.1

Deformasyon Ölçü ve Analizi

TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı, Sivas, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, cilt.1, ss.1

TUSAGA Aktif (CORS-TR) Saatlik Verileri İle Alansal ve Noktasal Gerinim Analizi: Van Depremi Örneği

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013, cilt.1, ss.1

Deformasyon Ölçü ve Analizindeki Gelişmeler

Prof.Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Türkiye, 15 Mart 2013, cilt.1, ss.1

TUSAGA­AKTİF (CORS­TR) Ağ Noktalarının Tektonik Araştırmalarda Kullanılması Üzerine Bir Çalışma: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011, cilt.1, ss.1

TRAB IGS İstasyonunun Global Hız ve Lokal Stabilitesinin Araştırılması

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, cilt.1, ss.1

Investigation of The Stability of IGS Station Points: TRAB IGS Station as a case Study

15th General Assembly of Wegener, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.1

Deformasyon Analiz ve Yorumlama

TUJK 2009 Yılı Bilimsel Toplantısı Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2009, cilt.1, ss.1

Sabit GPS Noktası (TRAB) Verileriyle Trabzon Bölgesi Fay Hareketlerinin Karşılaştırılması

TUJK 2009 Yılı Bilimsel Toplantısı Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2009, cilt.1, ss.1

TRAB IGS Noktasının Stabilitesinin Araştırılması

4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2009, cilt.1, ss.1

Determining Displacement on Tunnel by Geodetic and 3D Finite Elements Methods

13th FIG International Symposium on Deformation and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, Lisbon, Portekiz, 12 - 15 Mayıs 2008, ss.1

Üç Boyutlu Deformasyonların Jeodezik ve Sonlu Eleman Yöntemiyle Belirlenmesi: Arhavi Tüneli Örneği,

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007, cilt.1, ss.1

Optimization of GPS Networks with Respect to the Accuracy and Reliability Criteria

XXIII International Fig Congress, Münih, Almanya, 8 - 13 Ekim 2006, ss.1

Determining The Displacement Occurred In The Tunnels Using Different Measurement And Finite Elements Methods: A Case Study For Trabzon-2 Tunnel, In Turkey

3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering / 12th FIG Symposium on Deformation Measurement, Baden, Avusturya, 22 - 24 Mayıs 2006, ss.91

Deformasyon Ölçüleri ve Analizindeki Gelişmelere Genel Bir Bakış

Prof. Dr., Muzaffer Şerbetçi Anma Töreni ve Toplantısı,, İstanbul, Türkiye, 20 Şubat 2006, cilt.1, ss.1

Tünellerde Oluşan Hareketlerin Farklı Ölçü Yöntemleri ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005, cilt.1, ss.1

San Andreas Fayı ve Kuzey Anadolu Fayında Yapılan Jeodezik ve Yerdinamiği Çalışmaları

TUJK 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, cilt.1, ss.34-57

Yerel Jeoid Yüzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemleri

TUJK 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, cilt.1, ss.304-313

Jeodezik GPS Ağlarının Ölçüt Matrisleri İle Ölçü Planı Optimizasyonu

10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, Türkiye, 28 Mart - 01 Nisan 2005, cilt.1, ss.445-459

Strategy For Designing Geodetic GPS Networks With High Reliability And Accuracy, Modern Technologies

Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 4 - 05 Kasım 2004, ss.1

Jeodezik GPS Ağlarının Tasarımında Bilgisayar Destekli Simülasyon Yönteminin Kullanımı

TUJK 2004 Yılı Bilimsel Toplantısı, Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar, Zonguldak, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2004, cilt.1, ss.1

Jeodezik GPS Ağlarında Duyarlık ve Güven Analizi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003, cilt.1, ss.271-291

GPS ile Ölçülen Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Optimizasyonu

TUJK 2003 Yılı Bilimsel Toplantısı, Cografi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2003, cilt.1, ss.162-175

Kinematic Analysis Program for Deformation Monitoring

FIG 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorina Island, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003

A Study On Using Bayesian Statistics in Geodetic Deformation Analysis

FIG 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorina Adası, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003, ss.479-487

A Dynamic Analysis Method Regarding Groundwater Level Changes As Causative Force for Landslides

FIG 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorina Adası, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003, ss.303-311

A Kinematic Analysis Program for Deformation Monitoring

FIG 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorina Dası, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003, ss.439-445

A Study on Using Bayesian Statistics In Geodetic Deformation Analysis

11th FIG Deformation Symposium, Santorini, Yunanistan, 25 - 28 Mayıs 2003, ss.1-10

Heyelanlar İçin Bir Dinamik Hareket Yüzeyi Modelinin Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003, cilt.1, ss.387-398

Kütle Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi

Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mart 2003, cilt.1, ss.97-106

GPS Ağlarında Deformasyonların Statik ve Kinematik Modellerle Belirlenmesi İçin Geliştirilmiş Bir Deformasyon Yazılım Paketi

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002, cilt.1, ss.116-126

GPS ile İzlenen Jeodezik Deformasyon Ağlarında Kinematik Hareketlerin ve Hareket Yüzeylerinin Belirlenmesi

TUJK 2002 Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2002, cilt.1, ss.282-297

GPS in Landslides Monitoring: A Case Study From North Eastern Turkey

GIS 2002 International Symposium, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2002, ss.1

Determining of Movements by Cholesky Factoring Method and Relative Confidence Ellipse Method

4th Int. Symposium Turkisch-German Joint Geodetic, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.699-706

Developing A Dynamic Deformation Model for Landslides

4th Int. Symposium Turkisch-German Joint Geodetic, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.583-590

Determining of Movements by Cholosky Factoring Method and relative Confidence Ellipse Method

4th Turkish German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.699-706

Teta-Kare Ölçütü ve Genelleştirme Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

8. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mart 2001, ss.313-329

Heyelanların Dinamik Deformasyon Modeli ile Belirlenmesi

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mart 2001, cilt.1, ss.55-63

Teta-Kare Ölçütü ve Genelleştirme Yöntemleri ile Deformasyon Analizi

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mart 2001, cilt.1, ss.313-329

Determination of Movements on Mining Areas by Static Deformation Models

11th International Congress of the International Society for Mine Surveying, Cracow, Polonya, 4 - 09 Eylül 2000, ss.331-344

Determination of Movements on Mining Areas by Static Deformations Models

11th Int. Congress of the International Society for Mine Surveying, Varşova, Polonya, 8 - 12 Mayıs 2000, ss.319-330

Determination of Movements Surface by Kinematic Surface Models

IAG Regional Symposium on Deformation and Crustal Movement Investıgation Using Geodetic Tecniques Szekesfehver, Szekesfehver, Macaristan, 31 Ağustos - 05 Eylül 1996, ss.101-108

Yerkabuğunun Düşey Yöndeki Hareketlerinin Tek Nokta Modeli ile Belirlenmesi

Türk Haritacılığının 100. Yıl Kutlamaları ile TUJJ Birliği ve Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 1995, cilt.1, ss.371-380

Determination of Vertical Crustal Movement

1th Int. Syemposium on Deformation, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 1994, ss.303-313

Düşey Yöndeki Yerkabuğu hareketlerinin Duyarlıklı Nivelman Yöntemi ile Belirlenmesi

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik Haftası Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 1990, cilt.1, ss.11-40