MURAT SULA


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Biyografi

Trabzon/Çaykara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de; liseyi Trabzon'da bitirdi. Yükseköğrenimini DEÜ İlâhiyat Fakültesi’nde tamamladı.

1996–1997’de Rize-Çayeli İmam Hatip Lisesi ile İzmir-Balçova Ticaret Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

1997’de DEÜ. İlâhiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2000 yılında, "Trabzon İl Halk Kütüphanesi'ndeki Arap Dili ve Belâğati Alanındaki Yazmalar ve Ali Kuşçu'nun Risâle fi'l-mecâz ve'l-isti'âresi'nin Edisyon Kritiği" (DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2001–2002 öğretim yılında DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'un İngilizce programına devam etti. 2009’da "Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi ve Selâmetü'l-insân fî muhâfazati'l-lisân Adlı Eseri" başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

2010-2011 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Suriye’de bulundu. Ocak 2012’de KTÜ İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâğati Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. olarak atandı. 03.03.2016 tarihinde Doçent unvan ve yetkisini almaya hak kazandı.

Eğitim Bilgileri

2000 - 2009

2000 - 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, İlâhiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi ve Selâmetu'l-insân fî muhâfazati'l-lisân Adlı Eseri

Dokuz Eylül Üniversitesi, Arap Dili Ve Belağati, Temel İslam Bilimleri

2000

2000

Yüksek Lisans

Trabzon İl Halk Kütüphanesi'ndeki Arap Dili ve Belâğati Alanındaki Yazmalar ve Ali Kuşçu'nun Risâle fi'l-mecâz ve'l-isti'âresi'nin Edisyon Kritiği

Dokuz Eylül Üniversitesi, Arap Dili Ve Belağati, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Osmanlıcada Arşiv ve Edebi Metinler

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MEB-Hayrat Vakfı

2013

2013

Osmanlıcada Arapça Farsça Kurallar

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MEB-Hayrat Vakfı

2012

2012

Osmanlı Türkçesi İmlası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MEB-Hayrat Vakfı

2012

2012

Osmanlıcada Kolay Metinler

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MEB-Hayrat Vakfı

2006

2006

Genişleyen Avrupa Birliği'nin Politikaları ve Kurumlar

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DEÜ Sos. Bil. Ens. AB Anabilim Dalı

2002

2002

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi

Yabancı Dil

DEÜ Yabancı Diller yüksekokulu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Arap Dili ve Belagati

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Trabzon Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2012 - 2017

2012 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1997 - 2012

1997 - 2012

Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Trabzon Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Trabzon Üniversitesi, İlâhiyat Falüktesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAPÇA (DİL BİLGİSİ )

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAP DİLİ VE EKOLLERİ

Lisans

Lisans

ARAP DİLİ ve BELAĞATİ - VI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS TEZ

Lisans

Lisans

ARAPÇA MODERN METİNLER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAPÇADA CEMİ MÜENNESİ SALİMLER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAP EDEBİYATI TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MUALLAKA ŞAİRLERİ

Lisans

Lisans

ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ARAPÇA MODERN METİNLER

Lisans

Lisans

BİTİRME ÖDEVİ

Lisans

Lisans

ARAP DİLİ ve BELAĞATI-V

Lisans

Lisans

CÜMLE BİLGİSİ (HAZIRLIK PRG)

Lisans

Lisans

ARAP DİLİ ve BELAĞATİ - II

Lisans

Lisans

ARAP DİLİ ve BELAĞATİ - I

Lisans

Lisans

CÜMLE BİLGİSİ (HAZIRLIK PRG)

Lisans

Lisans

CÜMLE BİLGİSİ (HAZIRLIK PRG)

Lisans

Lisans

ARAP DİLİ ve EDEBİYATI

Lisans

Lisans

Arapça Dilbilgisi (Hazırlık Programı)

Lisans

Lisans

ARAPÇA METİN-I

Lisans

Lisans

ARAPÇA METİN-II

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

İmrüulkays Muallaka Kasidesi Şerhi, Abdullah Hasib

SULA M.

H.BEKTAŞ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Arapça Şiirleri

SULA M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.858-873, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Osmanlı Dönemi Batumlu Âlimler ve Arap Dili Konulu Eserleri: Mirzazâde Mehmed Sâlim Örneği

SULA M.

Akademik-us: Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-26, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Osmanlı Dönemi Arap Dili Çalışmalarında Kaynak ve Yöntem: Gölpazarlı Mehmed Selîm Efendi Örneği

SULA M.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.VII, ss.139-158, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

KÖPRÜLÜZÂDE EBÛ NÂİLE ABDULLAH PAŞA VE KASÎDE-İ VÂVİYYESİ

SULA M.

TURKISH STUDIES, cilt.10, ss.1865-1890, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Câzim ve Belâğat İsimli Eseri

SULA M.

itobiad, cilt.II, ss.105-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Trabzon İl Halk Kütüphanesi’ndeki Arap Dili ve Belâğati Konulu Yazmalar

SULA M.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XVI, ss.747-766, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Şiir ve Şiirin Neliği Üzerine Birkaç Söz, (Muhammed İhsan en-Nass)Çev. Murat SULA

SULA M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XVI, ss.811-831, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Muhammed b. Muhammed Rodosîzâde ve “Ta‘lîkâtun alâ tefsiri kavlihi Teâlâ `Ve yekfurûne bimâ verâehû vehuve’l-hakk´ Adlı Risâlesi

ÇİÇEK M., SULA M.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XVI, ss.405-426, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Arap Dili’nde İkincil İsimler: Anlamları ve Kullanımları, (Mahmud el-Hasen) Çev. Murat SULA

SULA M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.X, ss.341-359, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Arap Dili’nde lâ-Siyye-mâ ve Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi’nin Âletu'l-himâ fî kelimeti lâ-siyye-mâ İsimli Eseri

SULA M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IX, ss.131-170, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi (Hayatı ve Eserleri)

SULA M.

NÜSHA, cilt.IX, ss.41-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Debreli Vildan Fâik ve Teshîlu'n-nahv'i

SULA M.

DEÜ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.123-174, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Fıkh’ın ve Fıkıh Usûlü’nün Arap Dili Çalışmalarına Etkisi, (eş-Şerif Letruş) Çev. Murat SULA

SULA M.

MARİFE, cilt.IX, ss.279-284, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Dille İlgili Rivayetlerin Tevsîkınde Hadîsin Rolü, (Muhammed Dârî Hammâdî) Çev. Murat SULA

SULA M.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.IIV, ss.249-272, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

SELAMETÜ'L-İNSAN fî MUHÂFAZATİ'L-LİSÂN

SULA M.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

İmam Ali b. Talib' (as)in Hilafeti Döneminde İdari ve Mali Denetim

SULA M.

Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu (c.I), Ali Ertuğrul, Editör, Dokuz Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.395-407, 2016

2016

2016

Endülüs Şiirinde İmam Ali b. Ebi Talib (as) İmajı: İbn Şekil Örneği

SULA M.

Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu (c.II), Ali Ertuğrul, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.408-423, 2016

2014

2014

DÜRERU’L-FERÂ’İD ve ĞURERU’L-FEVÂ’İD Gölpazarlı Mehmed Selîm Efendi (1138/1726)

SULA M.

Tibyan Yayıncılık Basım Yayım Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., İzmir, 2014

2012

2012

Gayr-ı munsarıf

SULA M.

DEÜ İlâhiyat Tamamlama Programı Arapça-II, M. Vecih UZUOĞLU, Editör, İlitam: Uzaktan Eğitim Yayınları, İzmir, ss.187-195, 2012

2012

2012

Hal / Durum Zarfı

SULA M.

DEÜ İlâhiyat Tamamlama Programı Arapça-II, M. Vecih UZUOĞLU, Editör, İlitam Uzaktan Eğitim Yayınları, İzmir, ss.87-98, 2012

2012

2012

Beş İsim

SULA M.

DEÜ İlâhiyat Tamamlama Programı Arapça-II, M. Vecih UZUOĞLU, Editör, İlitam Uzaktan Eğitim Yayınları, İzmir, ss.21-28, 2012

1999

1999

Trabzon İl Halk Kütüphanesi EL YAZMALARI KATALOĞU (Arapça Eserler)

SULA M.

Trabzon Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon, 1999

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

TASAVVUR

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

EKEV Ulusal Hakemli Akademi Dergi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

EKEV Ulusal Hakemli Akademi Dergi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

RTÜ İlahiyat Fakültesi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

EKEV Ulusal Hakemli Akademi Dergi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

e-şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Diğer

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Diğer

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

KTÜ İlahiyat Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

KTÜ İlahiyat Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

KTÜ İlahiyat FAkültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

KTÜ İlahiyat Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

KTÜ İlahiyat FAkültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2009

2009

ARAP DİLİ ve BELAĞATI ANA BİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI

Katılımcı

Rize-Türkiye

2004

2004

Değişen Dünyada Yetişkin Eğitimi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı (Özcan ABAYLI) - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ekim-2018

Ekim 2018

Akademik Kadroya Atama

Jüri Üyeliği (Dr. Öğr. Üyesi) - Trabzon Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Yeterlilik Sınavı (Yusuf ÇAKIR) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal. Bil. Ens. Temel İslam Bil. Anabilim Dalı

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Sınavı (Arap Dilinde Ahmet KAPLAN, İltibas Problemi) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal. Bil. Ens. Temel İslam Bil. Anabilim Dalı

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Yeterlilik Sınavı (Sefer Yıldırım) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal. Bil. Ens. Temel İslam Bil. Anabilim Dalı

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Personel Sınavı

SINAV JÜRİSİ ÜYELİĞİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Personel Sınavı

YABANCI DİL SINAVI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Duyurular & Dokümanlar

ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI
Ders Notu
11.02.2018
ARAP DİLİ VE BELAĞATI-VI DERSİNİN TEMEL VE İLAVE KAYNAKLAR LİSTESİ
Ders Notu
11.02.2018