Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özgür ve Kısmi Özgür Ülkelerin Sağlık Harcamalarının Özgürlük Endeksi Üzerinde Etkisi

6th International 16th National Health And Hospital Administration Congress, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023

Examining the Long-Term Relationship Infant Mortality and Human Development Index with Co-integration Analysis: The Case of Turkey

8. International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, vol.1, pp.1-573

The Effect of Obesity, Smoking and Alcohol on Fertility: Panel Data Analysis Application on Developed Country Group

8. International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, vol.1, pp.1-573

Evaluation of Long-Term Healthcare Resources of OECD Countries with the MOORA Method

2023 7th International Conference on Medical and Health Informatics, Kyoto, Japan, 12 May 2023, pp.74-76

Kanser Tarama Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022, pp.523-524

Kadın İstihdam Göstergeleriyle Bebek Ölümlerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.468-469

Investigation of Covid-19 Deaths in Developed Countries by Panel Data Analysis

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.86 Sustainable Development

Examination of COVID-19 Deaths in OECD Countries with Panel Data Analysis

2022 5th International Conference on Healthcare Service Management (IC HSM 202 2 Theme:, Kyoto, Japan, 13 May 2022, vol.1, pp.137-138

A Field Study to Determine Community Attitude Towards Covid-19 Vaccine

2022 5th International Conference on Healthcare Service Management (IC HSM 202 2, Kyoto, Japan, 13 May 2022, vol.1, pp.133-135 Sustainable Development

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN EMPLOYMENT INDICATORS AND WOMEN'S AVERAGE LIFESPAN AND FERTILITY RATE BY PANEL DATA ANALYSIS METHOD

CUKUROVA 8th NTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE April 15-17, 2022/ Adana, TURKEY, Adana, Turkey, 15 April 2022, vol.1, pp.869-877

YÖNETİCİLERİN HUBRİSTİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT SAĞLIĞINA YANSIMALARI

Yönetimde Eleştirel Perspektif Çalıştayı IV, Isparta, Turkey, 06 September 2021

Analysis of The Effect of Economic Indicators On Perceived Health Levels in Oecd Countries with Panel Data Analysis Method

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021, pp.197

Investigation of the Effects of Economic Indicators on Child Mortality: Panel Data Analysis

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021, pp.193 Sustainable Development

Kapitalist Bir Düzende Tıbbın Şirketleştirilmesi

Yönetimde Eleştirel Perspektif Çalıştayı III, Isparta, Turkey, 07 April 2020

HASTA ODAKLI BİR YAKLAŞIM: BİYOPSİKOSOSYAL MODEL ÜZERİNE KAVRAMSALBİR İNCELEME

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.142-145

KÜBA’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ BAŞARISININ SIRRI

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.707-710

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

COMPARISON OF COUNTRIES WITH DEATHINDICATORS: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.222-223

MEASUREMENT OF PROVINCIAL HEALTHPERFORMANCES: DATA ENVELOPMENTANALYSIS METHOD

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.222-223

Teoriden Pratiğe Lisansüstü Eğitim Süreci

2. Yönep (Yönetimde Eleştirel Perspektfiler) Çalıştayı, Isparta, Turkey, 18 April 2018

Isparta İli Aile Hekimliklerinin Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Yöntemi ile Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

Sağlık Kurumlarında Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Verimlilik Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conferance, 13 - 15 October 2017

Türk Yönetim Kültüründe İnformalite

Yönetimde Eleştirel Perspektif Çalıştayı II, Isparta, Turkey, 10 May 2017

PRODUCTIVITY ANALYSIS OF SECONDARY HOSPITALS IN THE MEDİTERRANEAN REGION USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

TURKEY’S GENERAL ORAL AND DENTAL HEALTH CENTERS EFFICIENCY ANALYSIS BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 October 2017

Entelektüel Bir Etkinlik Olarak Okuma Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.3, pp.2516-2528

Books & Book Chapters

Sağlık Hizmetleri Finansman Yöntemleri ve Çeşitli Ülke Örnekleri

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırmalar ve Derlemeler, ENGİN ŞANHA, HASAN AKGÜN, ZELİHA SELAMOĞLU, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.71-93, 2023

RİSK YÖNETİMİ

in: OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ, Durmuş Ayhan, Amarat Mustafa, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.31-62, 2023

Piyasalaşan Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Harcamalarının Tarihsel Gelişimi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Gelişmeler, Salim GÜNGÖR, Editor, Platanus Yayın Grubu, Ankara, pp.163-184, 2023

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

in: Sağlık Sigortacılığı, Fatih Şantaş- Gülcan Şantaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.151-165, 2022

YÖNETİCİLERİN HUBRİSTİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT SAĞLIĞINA YANSIMALARI

in: YÖNETİM HASTALIKLARI, Erdem Ramazan, Yelsiz Muazez, Editor, Siyasal Kitapevi, Ankara, pp.449-478, 2021

Kapitalist Bir Düzende Tıbbın Şirketleştirilmesi

in: Modern Tıbba ve Sağlık Sekörüne Eleştirel Yaklaşımlar, Erdem Ramazan, Uğurluoğlu Dilruba, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.71-96, 2020

Teoriden Pratiğe Lisans Üstü Eğitim Süreci

in: Akademide Arka Sokaklar: Türkiye'de Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan Erdem, Editor, Nobel Yayınevi, Isparta, pp.95-126, 2019

Teoriden Pratiğe Lisansüstü Eğitim Süreci

in: Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’xxdeki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel, Ankara, pp.95-126, 2019

Türk Yönetim Kültüründe İnformalite

in: Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, BETA Yayınevi, pp.77-132, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals