Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hope and Life Engagement of Cancer Patıents at the Advanced Stage

Asian Pacific Journal of Cancer Care, vol.4, no.2, pp.19-25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hope and life engagement of cancer patients at the advanced stage.

Asian Pacific Journal of Cancer Care, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yaşlılarda Düşme: Ülkemizde Yapılmış Tez Çalışmaları KapsamındaDurum Saptama

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.9-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Acts of Intimidation Which Face the Nursing Students

Galore International Journal of Health Sciences and Research, vol.2, no.3, pp.24-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine Katılan Öğrencilerin Kongreye İlişkin Görüşleri.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Women’s health promotion behavior as related to osteoporosis in the period of menopause.

International Journal of Science Healthcare Research, vol.2, no.2, pp.46-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılarda Düşmeler ve Önlemler

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, vol.2, no.1, pp.30-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

Prevalence of and risk factors for falls and disability among elderly individuals in a Turkish population (Trabzon Province)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.5, no.8, pp.156-63, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemoterapi alan hastalarda psikolojik semptomlar

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-9, 2015 (National Refreed University Journal)

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA PSİKOLOJİK SORUNLAR

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi,, vol.4, no.1, pp.1-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisans eğitimini sürdüren hemşirelik öğrencilerinin konstipasyon durumlarının değerlendirilmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Mesleğinde Teorik Eğitim ve Klinik Uygulamalar Arasında Derin Boşluk

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Kalitesi

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.2244-2251

Düşme Riski Değerlendirme Ölçekleri

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.1747-1751

THE EFFECT OF MULTIPLE INITIATIVES APPLIED IN NURSE LED IN YOUNG OLDERAGE ON FALL AND QUALITY OF LIFE

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Yaşlı Hastaların Mutluluk Ve Yaşam Düzeyinin Özbakım Gücüne Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1376-1377

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite Düzeylerinin Bakım Bağımlılığına Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.114

Hemşire Liderliğinde Uygulanan Çoklu Girişimlerin Düşme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 2018

Sağlıklı Yaşlanma ve Teknoloji”

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.128

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Komorbidite ve Bakım Bağımlılık Düzeylerinin Bakım Verme Yüküne Etkisi

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.616

Yaşlı Bireylere Uygulanan Çoklu Girişimlerin Düşmelere Etkisi Kanıta Dayalı Yaklaşım

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1199-1200

Yaşlılarda Kahkaha Terapisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1378-1379

The Effect of Multiple Initiatıves Applied in Nurse Led in Young Older Age on Fall and Quality of Life

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1043-1044

İleri Evredeki Kanser Hastalarında Umut ve Yaşam Bağlılığı

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018 Sustainable Development

Hope and Life Engagement of Cancer Patients at The End of Life

mascc/ısoo annual meeting on supportive care in cancer 2018, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Fall Risk Among Oncology Patients Receiving Chemotherapy Therapy

Fırst International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.150-151

Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlığının incelenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığının İncelenmesi.

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017

THE EFFECT OF THE DRUG ADMINISTRATION AND EXERCISE ON SYMPTOMS AND HAPPINESS LEVEL IN YOUNGER ELDERLY

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.26

Fall risk among oncology patients receiving chemotherapy therapy

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

Fall risk in patients with type 2 diabetes

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017 Sustainable Development

İnvestigation of nursing news ın the press: last 10 years

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

İnvestigation of Nursing News In the Press: Last 10 Years.

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

Time management skills of nursing and pharmacy students

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

Tip 2 Diyabet Tanısı Olan Hastalarda Düşme Riski

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016 Sustainable Development

Onkoloji hastalarında düşme riski

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

Türkiye’de yaşlılarda düşme: sistematik derleme

4. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 29 - 30 September 2016

Medyanın tozlu raflarından hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 02 April 2016, pp.18

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ

14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 22 - 25 April 2015

HEMŞİRELERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE MOTİVASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ

14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 22 - 25 April 2015

Hemşirelerin Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Durumları

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 October - 18 December 2015, pp.399

Tip 2 Diyabeti Olan Hastaya Orem’in Özbakım Yetersizliği Teorisine Göre Hemşirelik Bakımı Verilmesi: Olgu Sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 October - 18 December 2015, pp.392 Sustainable Development

The Women’s, In The Period Of Menapause, Attitudes Towards Health Promotion Related To Osteoporosis

2nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.93

The Level Of Dependence And Abuse In Elderly In Trabzon City Center

2nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.35

Fall Risk in Hemodiaysis Patients

2nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.47

FALL RISK IN HEMODIALYSIS PATIENTS

II.INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.409-410

Hemşirelerin eleştirel düşünme ve motivasyon durumlarının değerlendirilmesi

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.49

Üriner İnkontinansı Olan Yaşlılarda Yaşam KalitesininBelirlenmesi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2015

Trabzon İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda Düşme Prevalansı, Risk Faktörleri ve İşlevsel Yetersizlik

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.292-293

Yaşlılarda Düşme ve Düşmenin Önlenmesi

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.300

KAVRAM HARİTASI

13.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Hemodiyaliz Hastalarında Düşme Riski

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.89

Trabzon il merkezinde yaşayan yaşlıların genel durumu ve yaşlı istismarı

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.100

Kemoterapi alan kanserli hastaların yaşadığı psikolojik belirtiler

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.390 Sustainable Development

Hemşirelerin ağrı ile ilgili karar verme tutumları

13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.381