Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tıbbi Etik ve Psikiyatri

SENDROM , no.2, pp.36-42, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

KEKEMELİK

İBN-İ SİNA TIP DERGİSİ , no.5, pp.4-7, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk ve Ergenlerde Psikoaktif Madde Kullanımı

PROGNOZ , no.2, pp.26-31, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Bebeklik Otizmi

Karadeniz Tıp Dergisi , no.7, pp.90-94, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emotional and behavioral characteristics of childhood depression

7th International Psychopharmachology Congress, Turkey, 15 - 19 April 2015

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE ÖFKE DÜZEYİ VE DEPRESYON İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA

1. uluslararası çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2016

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda sosyal becerinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bir ön çalışma

1.ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERİŞKİN KLİNİK PSİKİYATRİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 26 September 2016, vol.17, no.4, pp.20

UYURGEZERLİĞİN EŞLİK ETTİĞİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK OLGUSUNDA FLUOKSETİN TEDAVİSİ İLE DÜZELEN UYURGEZERLİK

. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2016, pp.170-171

Psikiyatrik Yakınmalarla Başlayan Bir Subdural Hematom Olgusu

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2016, pp.177

Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Hemofili A Birlikteliği: Olgu Sunumu

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2016, pp.144

Akut Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Farklı Bir Bulgu: Katatoni

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2016, pp.25

Çocukluk çağı depresyonunda sosyodemografik özellikler.

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2015

Çocukluk çağı depresyonunda duygusal ve davranışsal özelliklerin evlilik çatışması ile ilişkisi

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2015

Erken Başlangıçlı Bir Yaygın Reddetme Olgusu

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ‘Genomdan Terapilere’, Konya, Turkey, 9 - 12 April 2014, pp.12

Evaluation of child and adolescent suicide attempts

Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP) joint with 18th National Symposium of Adolescent Mental Health, Turkey, 21 - 24 November 2013 Sustainable Development

Evalution of child and adolescent suicide attempts

Regional Conference of the International Society of Adolescent Pychiatry and Pychology (ISAPP) 18th National Symposium of Adolescent Mental Health, Ankara, Turkey, 21 - 24 November 2013, pp.1 Sustainable Development

Sendromik Mental Retardasyonlu Bir Ailede de novo PQBP1 Mutasyonu

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.112

Otizm Spektrum Bozuklukların Etiyolojisinde Kromozomal Anomaliler

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 30 October 2013, pp.338

Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Olgu Üzerinden Hallervorden Spatz Hastalığı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 18 May 2013, pp.5

3 Yaş Çocuk Hastada Deliryum – Olgu Sunumu

16. Ergen günleri, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.5

Tourette Sendromunda klinik görünümde farkli bir tik olarak kusma

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 April 2011

Asılsız bildirim mi, sosyal baskılar mi?

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 April 2011

Bir üniversite hastanesindeki adli olguların incelenmesi

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 April 2011 Sustainable Development

Cinsel istismar olgularına suçlu ve mağdur konumundan çok yönlü bakış

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 28 April 2011

Tourette Sendromunda Klinik Görünümünde Farklı Bir Tik Olarak Kusma

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2011, pp.6

Cinsel İstismar Olgularına Mağdur ve Suçlu Açısından Çok Yönlü Bakış, Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmes

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2011, pp.0-1

Bir Olgu Nedeniyle Kleine Levin Sendromu

12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.1

Otizm spektrum bozukluklarında kromozomal düzensizlikler

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 25 April 2010 - 28 April 2020

Otistik Spektrum Bozukluklarında Kromozomal Düzensizlikler

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2010, pp.1

Albinizm ve Eşlik Eden Otizm: Bir olgu Sunumu

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2010, pp.1

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 28 April 2010, pp.1

Tırnak Yeme Davranışı Gösteren Çocuk Ve Ergenlerde Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Hatay, Turkey, 15 - 17 April 2009, pp.1

. Okul Reddi Davranışı Sergileyen Ve Takipleri Sırasında Konversiyon Bozukluğu Gelişen Bir Olgu

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Hatay, Turkey, 15 - 17 April 2009, pp.1

Tourette Bozukluğu Ve Bipolar Affektif Bozukluk Birlikteliği İle İlgili Bir Olgu

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Hatay, Turkey, 15 - 17 April 2009

A Case Series of Twelve Child and Adolescent Perpetrators and Their Characteristics

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008, pp.1

Referral Types of Sexually Abused Children to Psychiatry Department and Their Sociodemographic Features in the Eastern Blacksea Region of Turkey

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008

Comorbid Psychiatric Disorders in Children with Encopresis and Their Clinical Features

18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2008, pp.1

Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008, pp.1

Okul Reddi ile Başvuran Çocuklardaki Psikiyatrik Tanılar ve Klinik Özellikler

18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2008, pp.1

İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Psikiyatrik Özelliklerin Değerlendirilmesi

16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongres5, İstanbul, Turkey, 21 - 24 April 2005 Sustainable Development

Trabzon İl Merkezi İlköğretimde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Görülme Sıklığı

14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 24 April 2004

K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Başvuran Çocukların Demografik Özellikleri ve Belirti Dağılımı

14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 24 April 2004

Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Bir yıllık Değerlendirmesi.

13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 March 2003, pp.1

Son Dört Yılda K.T.Ü. Tıp Çocuk Psikiyatrisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 March 2002 Sustainable Development

Bir Ergen ve Farklı Bir Madde Bağımlılığı Olgu Sunumu

12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 March 2002, pp.1 Sustainable Development

Psikiyatrik Semptomlarla Başvuran Bir Nörowilson Olgusu

11. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 April - 24 January 2001, pp.1

Çocukluk Çağında Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Klinik Özellikleri

6.Ulusal Çocuk Ergen Psikiyatri Kongresi, Denizli, Turkey, 27 - 30 March 1996, pp.1

Ensest ve Nonepileptik Nöbetler

XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 14 October 1994, pp.1

Çocukluk Çağı Depresyonunda Tarihsel Geçmiş, Epidemiyoloji ve Klinik

3. Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon, Turkey, 23 - 25 June 1994, pp.1

Erken Bebeklik Otizminde Fragile X Görülme Sıklığı

4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 17 April 1994, pp.1

İnme Sonrası Psikiyatrik Bozukluklar

XXIX. Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 1993, pp.1

Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Psiko-Sosyal Özellikler

XXIV. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 23 September 1988, pp.1

Anadolu'da Serbest Psikiyatri Hekimliğinin Sorunları

XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 January 1987, pp.1

Books & Book Chapters

Tedavile

in: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, Çetin FÇ., Editor, Hyb Basım Yayın, Ankara, pp.653-661, 2008

Anksiyete Bozuklukları ve Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu

in: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aysev A., Taner YI., Editor, Golden Print, İstanbul, pp.443-455, 2007

Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Görüşme ve Kısa Psikiyatrik Muayene

in: Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım, Tüzün DÜ., Hergüner S., Editor, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, pp.79-91, 2007

Metrics

Publication

184

Citation (WoS)

126

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

156

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals