Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effects of physical and social attributes of place on place attachment A case study on Trabzon urban squares

ARCHNET-IJAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL RESEARCH, vol.13, pp.133-150, 2019 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

VISITOR EXPERIENCES IN A NATURALISTIC ZOO EXHIBIT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.1, pp.44-52, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CHILDREN'S IMAGINATIONS ABOUT ENVIRONMENT AND THEIR PERCEPTIONS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.9798-9808, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

Comparison of the Use of Conventional and Digital Visualization Technologies in Environmental Design Education

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.20, no.4, pp.1149-1171, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

An aesthetic approach to planting design in urban parks and greenspaces

LANDSCAPE RESEARCH, vol.43, no.7, pp.965-983, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A STUDY ON HEALING EFFECTS OF HOSPITAL GARDENS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.12, pp.7342-7352, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EVALUATION OF FACTORS RELATED TO WELL-BEING EFFECTS OF URBAN GREEN SPACES ON USERS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.174-185, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

POST OCCUPANCY EVALUATION AND USER SATISFACTION IN URBAN OPEN SPACE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.1659-1672, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Public perception of landscape restoration along a degraded urban streamside

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.23, no.1, pp.24-33, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of spatial differences on visitor perceptions at zoo exhibits

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.16, pp.2327-2340, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Basic Design Course in the Education of Landscape Architecture

Online Journal of Art and Design, vol.9, no.9, pp.46-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde “Land Art” Etkisi

Online Journal of Art and Design , vol.9, no.1, pp.204-214, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Residential environmental design with nature inspired forms

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.17, no.3, pp.211-223, 2020 (International Refereed University Journal)

X,Y,Z KUŞAKLARININ KENTSEL AÇIK MEKÂN KULLANIMLARI

PLANT, vol.33, pp.16-21, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Waterscapes – Water Games and their Perceptual Descriptions inPre-School Children Paintings

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODULAR SYSTEM APPROACH IN DESIGN EDUCATION

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, vol.7, no.3, pp.357-363, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KENT KİMLİĞİNE SİMGESEL PEYZAJIN ETKİLERİ

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.9, no.3, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF SYMBOLIC LANDSCAPES ON CITY IDENTITY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.9, no.3, pp.438-448, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

With nature in mind: ‘Green metaphors’ as an approach to reflect environmental concerns and awareness in landscape design

A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, vol.16, no.3, pp.131-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Peyzaj Tasarım Eğitiminde Bir Biçim Arama Yöntemi: Doğadan Esinlenme

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARA ANAOKULU BAHÇELERİNİN SAĞLADIĞI OLANAKLARA YÖNELİK BİRARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.900-907, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SU ÖĞESİ HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ

Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, vol.9, pp.22-29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE BİR TASARIM YAKLAŞIMI: DOĞAL ÖRÜNTÜLERDEN ESİNLENME

SED Sanat Eğitimi Dergisi, vol.6, no.1, pp.21-35, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quality of Public Open Space and Effects on Social Interaction

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, pp.624-638, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN KULLANIM TÜRLERİ VE AMAÇLARI

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.13, pp.222-228, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Form Creating Method in Landscape Design Education: Inspiration from Nature

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, no.2, pp.376-389, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

AFFORDANCES URBAN OPEN SPACES PROVIDE TO DIFFERENT AGE GROUPS

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part B: Art, Humanities, Design and Planning, vol.5, pp.1-12, 2017 (International Refereed University Journal)

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.1392-1399, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Academic Success of the Students in Drawing TechniquesCourse: The Case of Freshmen in Landscape Architecture

European Online Journal of Natural and Social Sciences, vol.6, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Visitors Experiences in Different Zoo Exhibits

Current World Environment- An International Research Journal of Environmental Science, vol.1, pp.17-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Açık Mekanlardaki Oturma Donatılarının ve Yerlerinin Tasarımına İlişkin Faktörler”

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.15, pp.1-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

AFFORDANCES PRIMARY SCHOOL GARDENS PROVIDE TO CHILDREN WITH6-7- YEAR-OLD

Journal of the International Scientific Researches/Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.2, no.4, pp.130-141, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE DONATI-MEKAN İLİŞKİSİNİN KURGULANMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.478-485, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEPREMZEDELERE YÖNELİK PEYZAJ TASARIMI: İZMİT YUVACIK DEPREM KONUTLARI ÇEVRESİ

ASOS JOURNAL The Journal of Academic and Social Science, no.40, pp.237-247, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Model Making on Design and Learning in Landscape Architecture Education

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.70, pp.121-134, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Determining The Affordances Provided by Urban Open Spaces to DifferentAge Groups

Gazi UniversityJournal of SciencePART B: ART, HUMANITIES, DESIGN AND PLANNING, vol.5, no.3, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN

Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.142-153, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIR ELEMANLARININ ZİYARETÇİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: BURSA HAYVANAT BAHÇESİ ÖRNEĞİ

Eurasian Art & Humanities Journal, vol.6, no.3, pp.78-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Açık Mekânlarda Kadınlar Cinsiyet Rollerinin Kamusal Alanlarda Gözlemlenmesi

Mimarlık ve Yaşam, vol.1, no.1, pp.37-52, 2016 (Other Refereed National Journals)

Analyzing the Unity Concept in Design on Student Works A Case Study of Architectural Design Course

Inonu University Journal of Art and Design, vol.6, no.14, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gençlere Yönelik Peyzaj Tasarımı Trabzon HalukUlusoy Spor Tesisleri

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasrım dergisi, vol.6, no.14, pp.1-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

Assessing Urban Green Areas in Terms of User Satisfaction Case Study of Trabzon City

Journal of Balkan Ecology, vol.19, pp.275-290, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Kampüs Açık Mekanının Peyzaj Tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.297-307, 2015 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Water Reflections on the Social Dimension of Place Different Waterscapes and Related Activity Patterns

SDU Faculty of Forestry Journal, vol.15, no.2, pp.148-157, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekolojik Yaklaşımlar Doğrultusunda Cevresel Tercih Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.143-151, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayvanat Bahçeleri Tasarım İlkeleri ve Tipolojileri

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.47-56, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Temel Tasarım Dersi

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1175-1183

PLANLAMA VE TASARIM DA KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEMOLARAK VİZYON BELİRLEME

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1184-1192

Anaokulu Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

4th International Symposium on InnovativeApproaches in Architecture-Planning and Design, 22 - 24 November 2019

Peyzaj Tasarımında Estetik

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, 21 November - 24 October 2019

Kıyı Projesi Tasarımı: Araştırma, Tasarlama, Değerlendirme

International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, 11 - 13 October 2019

Kentsel Açık Mekânlarda Strateji, Taktik Ve Kendileme Hareketleri

International 5th European Conference on Science, Art Culture (ECSAC’2019 – Ankara), 28 - 29 September 2019

ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYE’ SİNDE KAMUSAL YEŞİL ALAN’IN ÜRETİMİ”

IV. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ21-23 Aralık 2018 - MARDİN, 21 - 23 December 2018

ÇEVRESEL ALGI VE PEYZAJ TERCİHLERİ

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

AÇIK MEKÂNLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ALGISAL, FİZİKSEL VE SOSYAL FAKTÖRLER

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

Plantıng Desıgn Process In Landscape Archıtecture Educatıon

ISAS Winter 2018“International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bitkilendirme Tasarım Süreci

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1-5

TASARIMDA DENEYİMİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM STÜDYOLARI

International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.57-69

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PROJE SÜRECİ: TRABZON TRT BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ

ATLAS I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018

PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM SÜRECİNDE MODÜLER YAKLAŞIM

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİR TASARIM YÖNTEMİ: ESKİZ

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyum, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

HAYVANAT BAHÇESI SERGI ALANLARI İÇIN BIR TASARIM YAKLAŞIMI

II. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 - 22 June 2018

FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK AÇIK MEKANLARIN PEYZAJ TASARIM KTİTERLERİ

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 June - 22 July 2018

LAND ART AKIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNE YANSIMALARI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 22 June - 23 July 2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Maket Yapımının Öğrenme Sürecine Etkileri

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM

2.International Rating Academy Congress on HOPE, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.95

Anaokulu Bahçelerı̇nı̇n Sahı̇p Olması Gereken Olanakların Belı̇rlenmesi

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

EVOLUATIONS OF THE VISITORS AFTER A NATURALISTIC ZOO VISIT: THE DETERMINANTS OF REVISIT INTENTIONS

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.44

APPROACHES TO RESIDENTIAL OPEN SPACE DESIGN IN SEARCH OF SOLUTIONS TO PROBLEMS OF URBAN LIFE

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.43

Anaokulu Bahçelerı·nı·n Sahı·p Olması Gereken Olanakların Belı·rlenmesı·

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.294

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.563

WITH NATURE IN MIND: “GREEN METAPHORS” AS AN APPROACH TO REFLECT ENVIRONMENTAL CONCERNS AND AWARENESS IN LANDSCAPE DESIGN

INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25 June - 27 May 2017, pp.118

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2017, pp.738-739

PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 April 2017, pp.243

AFFORDANCES PRIMARY SCHOOL GARDENS PROVIDE TO CHILDREN WITH 6-7-YEAR-OLD

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD-2017, 20 - 23 April 2017

Residential Environmental Design with Nature Inspired Forms

7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Budapest, Hungary, 27 - 29 October 2016

Türk Evinden Türk Bahçesine

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı Türk Bahçeleri, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.256-274

Safety Perception in Urban Open and Green Spaces Case of Akdeniz University Campus

MACODESU2015 - 1st International Cenference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, 18 - 20 September 2015

INTERACTION OF OTHER ART FIELDS WITH LANDSCAPE ARCHITECTURE

, International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 17 - 19 April 2015, pp.1

Rize Kenti Doğal Güzellikleri ve Rekreasyonel Potansiyeli

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.991-1005

The Landscape of Miyazaki; Environmental Characteristics and messages

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 4 - 06 November 2010

The Changes in Functions and Meanings of Urban Open Areas

Livable Enviroments Architecture, 9 - 11 July 2009, pp.397-407

The Effects of Open Green Areas on The Liveability of The City -Case of Isparta City

21st International Building and Life Congress, 20 - 21 March 2009, pp.324-337

Hayvanat Bahçelerinin Doğa Korumadaki Rolü

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.108

The Factors Influencing the Feeling of Safety in Urban Open Spaces

3 rd International Congress Livable Enviroments Architecture, 5 - 07 July 2007

A Model For Perceptual Illusıon Usage In Envıromental Desıgn

LIVENARCH 3rd International Congress, 5 - 07 July 2007, pp.661-672

The Importance of Zoos as An Urban Component

3 rd International Congress Livable Enviroments Architecture, 5 - 07 July 2007, vol.1059

Kentin Açık Yeşil Alan Dağılım Sistemine Ait Bir Öneri: Gümüşhane Kenti Örneği

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.506-516

Books & Book Chapters

THE APPROACHES OF URBAN OPEN SPACES DURING THE COVID-19 PANDEMİC

in: Landscape Research-I, demirel öner,düzgüneş ertan, Editor, Livre.net , Lyon, pp.596-613, 2021

Aesthetics in Landscape Design

in: Teories, echniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.295-304, 2021

Changes in Open Green Spaces in PostPandemic Era

in: Teories, echniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.41-50, 2021

CAPTUR ING “GENIUS LOCI” IN SEATING FURNITURE

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN "From the Past to the Future", Assoc.Prof. Dr. Deniz Demirarslan,Asst.Prof. Dr. Selma Kayhan Tunali, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.447-468, 2021

Campus Open Spaces and "Triangulations": Effects on Socialization and Liveliness

in: DEVELOPMENTS IN ENGINEERING AND ARCHITECTURE, RANGUELOV Zharas,BERDENOV G.,EFE Recep, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.135-167, 2021

Zoo Design Principles

in: Technical English for Landscape Architects, Sima POUYA, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.231-238, 2020

PLANLAMA VE TASARIM SÜRECİNDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM OLARAK VİZYON BELİRLEME

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo, Lana Kudumovic, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-134, 2020

Drawıng A Plantıng Plan In The Process Of The Envıronmental Desıgn Project

in: ACADEMIC RESEARCHES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING PLANNING AND DESIGN, BABACAN H.,SOLDATOVIC, Editor, GECE, Ankara, pp.67-78, 2018

Analysing the Environmental Properties of Kindergarten Gardens based on Children’s Playing Needs

in: RECENT RESEARCHES İN SCİENCE AND LANDSCAPE MANAGEMENT, RECEP EFE, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.44-55, 2018

Çocukların Hayallerindeki Çevre Algısı

in: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Karapınar, Editor, IVPE, Budva, pp.39-55, 2018

Application of Gestalt Principles in Planting Design

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.400-413, 2018

Examining Sources of Inspiration in the Conceptual Design of Landscape Architecture

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.30-43, 2018

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

in: FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI 2017, Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Agaçayak T., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları,, Konya, pp.250-256, 2017

Urban Green Areas and Design Principles

in: Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Efe R.,Cürebal İ.,Gad A., Tóth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Oblast Sofia-Grad, pp.100-118, 2016

Seating Furniture in Open Spaces and Their Contribution to the Social Life

in: Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Oblast Sofia-Grad, pp.169-187, 2016

Interaction of other art fields with landscape architecture

in: Turkey, Looking Behind And Before, Taylor W.H, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., London, pp.16-24, 2016