Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endovascular treatment of cerebral venous sinus thrombosis: A case series

NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, cilt.35, ss.34-40, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Role of percutaneous transhepatic biliary drainage in the management of blunt liver trauma: A case report

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.23, ss.441-444, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Can unenhanced breast MRI be used to decrease negative biopsy rates?

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.21, ss.287-292, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Preoperative arterial embolization of large liver hemangiomas

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.21, ss.222-228, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Masif hemoptizi ve torasik aort anevrizması: Olgu Sunumu

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, no.2, ss.28

Hemodiyaliz amaçlı AVF’lerin maturasyon gecikmesinde tedavi.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 09 Kasım 2017 - 12 Ocak 2018, cilt.24, no.2, ss.18

İatrojenik psödoanevrizmalarda ultrasonografi kılavuzluğunda peruktan trombin enjeksiyonu.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, no.2, ss.29

ORBİTAL BLOW-OUT FRAKTÜRLERİ

37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.199

Osteoartiküler Kandid Enfeksiyonu: İki olgu sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.118-119

Osteoartiküler Kandida Enfeksiyonu: İki olgu sunumu

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, cilt.1, ss.118-119

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi

17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.24, no.2, ss.40

Abondan Postpartum Kanamada Histerektomi Şart mı?

V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, ss.206