Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of Free-Form Copy-Move Forgery on Digital Images

SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, cilt.2019, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Inverse kinematics application on medical robot using adapted PSO method

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.21, ss.1006-1010, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of contact position of fractured bones and the applied force in external fixator applications

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.21, ss.1011-1017, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frame duplication detection based on BoW model

MULTIMEDIA SYSTEMS, cilt.24, ss.549-567, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frame duplication detection based on BoW model

MULTIMEDIA SYSTEMS, ss.1-19, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Frame duplication/mirroring detection method with binary features

IET IMAGE PROCESSING, cilt.11, ss.333-342, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A New Reversible Database Watermarking Approach with Firefly Optimization Algorithm

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, cilt.2017, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Topology-Aware Multiple Routing Configurations for Fault Tolerant Networking

JOURNAL OF NETWORK AND SYSTEMS MANAGEMENT, cilt.24, ss.944-973, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enhancing Multiple Routing Configurations through systematic analysis of topological characteristics

INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK MANAGEMENT, cilt.26, ss.176-198, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new copy move forgery detection technique with automatic threshold determination

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.70, ss.1076-1087, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improved copy-move forgery detection based on the CLDs and colour moments

IMAGING SCIENCE JOURNAL, cilt.64, ss.215-225, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Secret image sharing scheme with adaptive authentication strength

PATTERN RECOGNITION LETTERS, cilt.34, ss.283-291, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Invertible secret image sharing for gray level and dithered cover images

JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, cilt.86, ss.485-500, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Secret image sharing with enhanced visual quality and authentication mechanism

IMAGING SCIENCE JOURNAL, cilt.59, ss.154-165, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Medical image security and EPR hiding using Shamir's secret sharing scheme

JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, cilt.84, ss.341-353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meaningful Share Generation for Increased Number of Secrets in Visual Secret-Sharing Scheme

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of accurate brain computer interface using cortical source space

Anatomy, an international journal of experimental and clinical anatomy, cilt.13, ss.40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Homoglyph transformation based watermarking for XML data in relational databases

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.586-595, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

QEEG analysis of epileptic EEG signals

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, cilt.12, ss.53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simulated Noisy Epileptic EEG Signal Source Localization with Minimum Norm Method

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, cilt.11, ss.36-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simulated Noisy Epileptic EEG Signal Source Localization with Minimum Norm Method

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, cilt.11, ss.36-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decomposition of EEG Signals Using Independent Component Analysis Before EEG Source Localization

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, cilt.10, ss.39-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decomposition of EEG Signals Using Independent Component Analysis Before EEG Source Localization

An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, cilt.10, ss.39-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secret image sharing with reversible capabilities

International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, cilt.4, ss.1-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Morley’in Teoremine Dayalı Gizli Görüntü Paylaşım Şeması

TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.5, no.1, ss.1-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kortikal kaynak uzayı kullanarak yüksek doğruluklu beyin bilgisayar ara yüzü geliştirme

17. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.52

EEG Sinyallerinin Kortikal Kaynak Uzayında Sınıflandırılması

Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği 2.Nörobilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.1

Epileptik EEG sinyallerinin kantitatif EEG (QEEG) analizi

16. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018, ss.118

BRAIN MAPPING OF EPILEPTIC EEG SIGNALS USING TIME DELAY ALGORITHMS

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.43

The Effect of Averaging Spikes in EEG Source Localization Studies

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.543-546

Using correlation matrix to detect frame duplication forgery in videos

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Dipol Yerleştirme EEG Kaynak Lokalizasyonu Yönteminde Gürültü Miktarı ve Sensör Sayısının Etkisi

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.1-4

Effect of Noise and Number of Sensors on EEG Source Localization in Dipole Fitting Method

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

A Fast Detection Method for Frame Duplication Forgery based on Correlation

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

FRAME DUPLICATION FORGERY DETECTION BY USING DCT

9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 25 Ekim - 26 Aralık 2016, ss.141-144

Multiple Routing Configurations for Fast Re-route in Software Defined Networks

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.993-996

A novel keypoint based forgery detection method based on local phase quantization and SIFT

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.185-189 identifier identifier

LBP-DCT Based Copy Move Forgery Detection Algorithm

30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), London, Kanada, 21 - 24 Eylül 2015, cilt.363, ss.127-136 identifier identifier

Multiple Routing Configurations for Fast Re-Route in Software Defined Networks

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.993-996 identifier identifier

Multi Topology Routing Based IP Fast Re-Route for Software Defined Networks

IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), Messina, İtalya, 27 Haziran - 01 Temmuz 2016, ss.1224-1226 identifier identifier

A Novel Keypoint Based Forgery Detection Method Based on LPQ and SIFT

"International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015", Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015

LBP-DCT Based Copy Move Forgery Detection Algorithm

30th International Symposium on Computer and Information Sciences, Londra, İngiltere, 23 - 25 Eylül 2015, ss.127-136

DCT Based Image Watermarking method With Dynamic Gain

2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP),, Praq, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Temmuz 2015, ss.550-554

Image forgery detection based on energy probability

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.919-922

A new watermark algorithm resistance to geometric transformations

IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1525-1528

Image Forgery Detection based on Energy Probability

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.919-922 identifier identifier

A Watermarking Technique for Relational Databases Based on Partitioning

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2094-2097 identifier identifier

Classification of EEG Signals Using Time Domain Features

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.2358-2361 identifier identifier

DCT Based Image Watermarking Method with Dynamic Gain

38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Temmuz 2015, ss.550-554 identifier identifier

An Automated Topological Analysis of Multiple Routing Configurations

36th IEEE Sarnoff Symposium, New-Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Eylül 2015, ss.99-104 identifier identifier

Rotation Invariant Copy Move Forgery Detection Method

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.202-206 identifier

Image Forgery Detection Using Colour Moments

38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Temmuz 2015, ss.540-544 identifier identifier

A New Watermark Algorithm Resistance to Geometric Transformations

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1525-1528 identifier identifier

Detection of duplicated regions in images using 1D-Fourier transform

Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2014 International Conference on, Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 15 Mayıs 2014, ss.171-174

Görsel Kriptografi’nin Kaos tabanlı Steganografi ile birlikte Kullanımı (Visual Cryptography with Chaos based Steganography)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC, COMPUTER AND AUTOMATION TECHNOLOGIES, ICEECAT2014, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.10-15

A hybrid image authentication method robust to JPEG attacks

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1596-1599

A Hybrid Image Authentication Method Robust To Jpeg Attacks

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1596-1599 identifier identifier

Detection of Duplicated Regions in Images Using 1D-Fourier Transform

21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 14 Mayıs 2014, ss.171-174 identifier identifier

Design of an assistant robot for alignment of fractured bones in medical operations

39th Congress of the Societe-de-Biomecanique, Valenciennes, Fransa, 27 - 29 Ağustos 2014, cilt.17, ss.188-189 identifier identifier identifier

Detection Of Forearm Movements Using Wavelets And Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)

IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Alberobello, İtalya, 23 - 25 Haziran 2014, ss.192-196 identifier identifier

Pattern Recognition Based Analysis Of Arm Emg Signals and Classification With Artificial Neural Networks

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.2209-2212 identifier identifier

Speaker Identification with Vector Quantization and K-Harmonic Means

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.2134-2137 identifier identifier

YİÖ Tabanlı Kopyala Taşı Sahteciliğinin Tespiti

SIU 2013, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 24 - 26 Nisan 2013, ss.1-4

Performance Evaluation of Multiple Routing Configurations

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 Nisan 2013 identifier identifier

Detection of Copy-Move Forgery Using Krawtchouk Moment

8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.311-314 identifier identifier

Copy move forgery detection based on LBP

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 Nisan 2013 identifier identifier

Trade-off Analysis of Multi Topology Routing Based IP Fast Reroute Mechanisms

IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), Turin, İtalya, 14 - 19 Nisan 2013, ss.157-162 identifier identifier

IMAGE FORGERY DETECTION USING COLOR COHERENCE VECTOR

10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.107-110 identifier identifier

Fuzzy Logic based identification of partially skinned hazelnuts on a conveyor belt

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012 identifier

Yeni bir kaskad gizli görüntü paylaşım şeması

SIU 2012, Muğla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012, ss.1-4

Yeni bir Kaskad Gizli Görüntü Paylaşım Şeması

SIU 2012, Muğla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012, ss.1-4

Improved Secret Image Sharing Method By Encoding Shared Values With Authentication Bits

26th Annual International Symposium on Computer and Information Science, London, Kanada, 26 - 28 Eylül 2011, ss.331-335 identifier identifier

Tıbbi Görüntülerin Sıkıştırılarak Saklanması

4. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi, Samsun, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2011, ss.95-98

TRUS Görüntüleme Tekniğiyle Elde Edilmiş Prostat Görüntülerinde Kitle Saptama

4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.499-503

Distortion free geometry based secret image sharing

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010, cilt.3 identifier identifier

Reversible secret image sharing scheme with enhanced stego image visual quality

2010 International Conference on Information Society, i-Society 2010, London, İngiltere, 28 - 30 Haziran 2010, ss.157-161 identifier

A PVSS Scheme Based on Boolean Operations with Improved Contrast

International Conference on Network and Service Security, Paris, Fransa, 24 - 26 Haziran 2009, ss.24-25 identifier identifier

Bir Robot Kolunun Tasarımı Gerçeklenmesi ve Kontrolu

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 14 Eylül 1997, ss.236-239

Bir Robot Kolunu? Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Kontrolu

Elektrik – Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 14 Eylül 1997, ss.236-239

A novel keypoint based forgery detection method based on local phase quantization and SIFT

ELECO 2015 - 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, IEEE, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 1915, ss.185-189

A novel keypoint based forgery detection method based on local phase quantization and SIFT

ELECO 2015 - 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 0015, ss.185-189