Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erozyon ve Ekonomik Analizi

Orman Mühendisliği, no.10, pp.16-19, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehir Taşkınları Modellemesinde Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Analizi: Denizli için bir Uygulama

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018, pp.306-313

Taşkın Zararlarının Analizi: 2015 Artvin Taşkını Örneği

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018, pp.314-321

Yapay Kıyı Beslemesini Etkileyen Parametrelerin Regresyon Analizi ile Tahmini

9. Kıyı Mühendisliği Semppozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, no.1, pp.172-181

COMPARISON OF EIA-CEIA-SEA PROCESSES FOR HYDROPOWER PLANTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, 21 - 22 April 2018, pp.76-88

A Study on the Environmental Impacts and Causes of Public Backlashes to Small Hydropower Plants

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’18), İstanbul, Turkey, 21 - 22 March 2018, pp.109-119

İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Etkilerini Azaltmak İçin SuKaynaklarının Planlanması ve Hidroenerji Faktörü

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.309-315 Sustainable Development

Binalarda Taşkın Zararlarının Tahmini ve Risk Haritalarının EldeEdilmesi: Değirmendere İçin Bir Uygulama

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.369-379

Flood Management Within the Context of Basin and Disaster Management

II: International Conference on Advanced Engineering Technologiess, 21 - 23 September 2017

Estimation of Rainfall Intensity for Designing Urban Infrastructure Facilities: An Application for Malatya

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.322-329

Trabzon Değirmendere Havzası'nın Sorunlarının İncelenmesi

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2016, pp.227-240

Doğu Karadeniz Taşkınlarında Heyelanların Etkisi ve Taşkın Sebepleri

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2016, pp.119-136

Rize-Alipaşa Mevkii Yapay Plaj Önerisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.181-192

Afet ve Taşkn Yönetimi ve Değirmendere Örneği

Taşkn ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.33-44

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın Verileri için Homojenlik Analizi

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.367-376

Afet ve Taşkın Yönetimi ve Değirmendere Örneği

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.33-44

Havza Yönetimi Kapsamında Afet ve Taşkın Yönetimi

Fırtına Vadisi Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 27 April 2013, pp.4-14

Doğu Karadeniz Taşkınları ve İyileştirme Çalışmaları

5. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 16 September 2011, pp.419-428

Türkiye’xxnin Hidroelektrik Potansiyel ve İhtiyacının Değerlendirilmesi

Su ve Enerji Konferansı, Turkey, 25 - 26 September 2008, pp.36-46

Parameters which affect the temporal rate coefficient of equilibrium bar volume

7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2005, Kusadasi, Turkey, 25 - 29 October 2005, vol.2, pp.1137-1144 identifier

Yüzeysel Erozyonla Katı Madde Hareketi

Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 6 - 10 May 1991, pp.35-39

Doğu Karadeniz bölgesi Akarsu havzaları için Bir Taşkın Tahmin Yöntemi

Trabzon ve Yöresi 20 haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 22 - 24 November 1990, pp.45-52

Books & Book Chapters

Doğu Karadeniz Havzası Taşkin Yönetimi

in: Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek Beyazlı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-25, 2021 Creative Commons License

Expert Reports