Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Predicting temporal rate coefficient of bar volume using hybrid artificial intelligence approaches

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.23, no.3, pp.596-604, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of shoaling of coastal fishery structures in the Eastern Black Sea coasts

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.33, no.3, pp.843-852, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Regionalisation of discharges having certain exceedance probabilities and Eastern Black Sea Basin sample

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.2, pp.335-342, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Artificial neural network for estimation of harbor oscillation in a cargo harbor basin

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.25, no.1, pp.95-103, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of big floods in the Eastern Black Sea Basin of Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.185, no.1, pp.797-814, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Artificial neural networks for estimation of temporal rate coefficient of equilibrium bar volume

INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, vol.41, no.1, pp.45-55, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Reevaluation of Turkey's hydropower potential and electric energy demand

ENERGY POLICY, vol.36, no.9, pp.3374-3382, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Coupled longshore and cross-shore models for beach nourishment evolution at laboratory scale

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING, vol.134, no.1, pp.30-39, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Renewable energy sources in the European Union: Markets and capacity

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.2, no.1, pp.19-29, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The role of hydropower in meeting Turkey's electric energy demand

ENERGY POLICY, vol.34, no.17, pp.3093-3103, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Small hydropower plants as a new and renewable energy source

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.1, no.3, pp.279-290, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of T-shape groin parameters on beach accretion

OCEAN ENGINEERING, vol.33, pp.382-403, 2006 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Coastal erosion in Eastern Black Sea Region, Turkey: Reply

COASTAL ENGINEERING, vol.30, pp.303-304, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier

Coastal erosion in Eastern Black Sea Region, Turkey

COASTAL ENGINEERING, vol.26, pp.225-239, 1995 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

EFFECTS OF BREAKWATER PARAMETERS ON SHOALING OF FISHERY HARBORS

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE, vol.121, no.1, pp.13-22, 1995 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Assessment of Flood Awareness and Early Warning Systems: The Case of Beşikdüzü, Trabzon

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.7, no.1, pp.110-123, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Problems and possible solutions to environmental impacts of small hydropower plants in Turkey

Turkish Journal of Electromechanics & Energy , vol.5, no.2, pp.37-48, 2020 (National Refreed University Journal)

COMPARISON OF FLOOD ROUTING METHODS IN SEYHAN BASIN OF KARAISALI DISTRICT OF ADANA PROVINCE AND ANALYSIS

Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, vol.2, no.2, pp.129-137, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

ANALYSIS OF THE PRECIPITATION INTENSITY VALUES OF VARIOUS DURATIONS IN TRABZON PROVINCE OF TURKEY BY SEN'S INNOVATIVE TREND METHOD

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.37, no.1, pp.241-250, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Yağış-Akış Modellemesinde Optimum Yapay Sinir Ağı Yapısının Araştırılması

Türk Hidrolik Dergisi/Turkish Journal of Hydraulic Türk, vol.2, no.1, pp.31-37, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzların Kıyıya Etkileri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, pp.1-9, 2016 (National Refreed University Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Tabiat ve İnsan Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.1, pp.45-49, 2005 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz Sahil Yolu: Kıyı Açısından Değerlendirme ve Bazı Öneriler

Teknik Eleman, Teknik Elemanlar Derneği (TEK-DER) Trabzon Şubesi Başkanlığı, no.13, pp.18-21, 2005 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesi Yerleşim Birimleri ve Tarım Alanlarında Taşkın Kontrol Çalışmaları

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.4, pp.64-67, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Su Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi

Türk Sucul Yaşam Dergisi, no.4, pp.229-234, 2004 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz Sahil Yolu’nun Kıyı Açısından Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.4, pp.10-16, 2003 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Orman Kaynakları-Su İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.3, pp.2-8, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Erozyonların Son Gelişmelerle Yeniden Analizi

Tabiat ve İnsan Dergisi, no.2, pp.2-8, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kıyı Koruma Yapıları

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, Deniz Yapıları Özel Sayısı, no.381, pp.37-39, 1996 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Kıyılarında Deniz Erozyonu ve Plajların Kaybolması

Türk-İnşa Dergisi, vol.6, pp.33-35, 1995 (Other Refereed National Journals)

15 Kasım 1992 Fırtınasının Hopa Limanı’na Etkileri

İMO Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, no.35, pp.25-26, 1993 (Other Refereed National Journals)

Regularisation des Oueds et Utilisation des Gabions pour la Protection

Construire, Revue du Batiment, Travaux-Publics et Hydraulique, vol.6, pp.28-33, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su Ekonomisi ve Çevre Koruması

Tabiat ve İnsan Dergisi, vol.5, pp.26-27, 1991 (Other Refereed National Journals)

Akarsularda Sediment Hareketinin Başlangıç Şartlarını Belirlemek İçin Bir Yöntem

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi İnşaat Mühendisliği Seksiyonu, no.5, pp.78-94, 1990 (National Refreed University Journal)

Balıkçı Barınaklarının Dolma Sorunu ve Doğu Karadeniz Örneği

İMO Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, vol.2, no.5, pp.8-12, 1990 (Other Refereed National Journals)

Erozyon ve Ekonomik Analizi

Orman Mühendisliği, no.10, pp.16-19, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Erozyon ve Ekonomik Analizi

Orman Mühendisliği Dergisi, no.10, pp.16-19, 1989 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehir Taşkınları Modellemesinde Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Analizi: Denizli için bir Uygulama

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018, pp.306-313

Taşkın Zararlarının Analizi: 2015 Artvin Taşkını Örneği

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 25 - 27 October 2018, pp.314-321

Yapay Kıyı Beslemesini Etkileyen Parametrelerin Regresyon Analizi ile Tahmini

9. Kıyı Mühendisliği Semppozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, no.1, pp.172-181

COMPARISON OF EIA-CEIA-SEA PROCESSES FOR HYDROPOWER PLANTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, 21 - 22 April 2018, pp.76-88

A Study on the Environmental Impacts and Causes of Public Backlashes to Small Hydropower Plants

International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’18), İstanbul, Turkey, 21 - 22 March 2018, pp.109-119

İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Etkilerini Azaltmak İçin SuKaynaklarının Planlanması ve Hidroenerji Faktörü

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.309-315 Sustainable Development

Binalarda Taşkın Zararlarının Tahmini ve Risk Haritalarının EldeEdilmesi: Değirmendere İçin Bir Uygulama

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.369-379

Yerleşim Yerleri Taşkınlarının Tahmininde Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Analizi: Bayburt ve Gümüşhane İlleri İçin Bir Uygulama

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.363-368

Flood Management Within the Context of Basin and Disaster Management

II: International Conference on Advanced Engineering Technologiess, 21 - 23 September 2017

Estimation of Rainfall Intensity for Designing Urban Infrastructure Facilities: An Application for Malatya

International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.322-329

Trabzon Değirmendere Havzası'nın Sorunlarının İncelenmesi

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2016, pp.227-240

Doğu Karadeniz Taşkınlarında Heyelanların Etkisi ve Taşkın Sebepleri

Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2016, pp.119-136

Rize-Alipaşa Mevkii Yapay Plaj Önerisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.181-192

Afet ve Taşkn Yönetimi ve Değirmendere Örneği

Taşkn ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.33-44

Türkiye’xxnin Hidroelektrik Potansiyel ve İhtiyacının Değerlendirilmesi

Su ve Enerji Konferansı, Turkey, 25 - 26 September 2008, pp.36-46

Parameters which affect the temporal rate coefficient of equilibrium bar volume

7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2005, Kusadasi, Turkey, 25 - 29 October 2005, vol.2, pp.1137-1144 identifier

Yüzeysel Erozyonla Katı Madde Hareketi

Uluslararası Birinci Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 6 - 10 May 1991, pp.35-39

Doğu Karadeniz bölgesi Akarsu havzaları için Bir Taşkın Tahmin Yöntemi

Trabzon ve Yöresi 20 haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 22 - 24 November 1990, pp.45-52

Books & Book Chapters

Doğu Karadeniz Havzası Taşkin Yönetimi

in: Doğu Karadeniz Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek Beyazlı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-25, 2021 Creative Commons License

Expert Reports