Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

IMPROVING OF DIESEL COMBUSTION-POLLUTION-FUEL ECOMONY AND PERFORMANCE BY ETHANOL FUMIGATION

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.36, no.2, pp.69-82, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improving of diesel combustion-pollution-fuel economy and performance by gasoline fumigation

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.76, pp.620-633, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Theoretical investigation of effects of light fuel fumigation on diesel engine performance and emissions

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.48, no.7, pp.1952-1964, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of diesel-ethanol blends on diesel engine performance

ENERGY SOURCES, vol.24, no.5, pp.431-440, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NBUTANOL/GASOLINE BLENDS ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A SPARK IGNITION ENGINE

ICADET 2019-3rd International Conference on AdvancedEngineering Technologies, Bayburt, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.870-879

Experimental investigation of gasoline fumigation for different compression ratios in a diesel engine

International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies (CONECT), Riga, Latvia, 16 - 18 May 2018, vol.147, pp.268-276 identifier identifier

Heat release analysis of gasoline fumigation in a diesel engine

International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies (CONECT), Riga, Latvia, 16 - 18 May 2018, vol.147, pp.322-328 identifier identifier

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF N-BUTANOL FUMIGATION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A TURBOCHARGED DI DIESEL ENGINE

International Conference on Advanced Engineering Technology, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, no.1, pp.1-10

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF N-BUTANOL FUMIGATION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS IN A TURBOCHARGED DI DIESEL ENGINE

International Conference on Advanced Engineering Technology, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, no.1, pp.1-10

Thermodynamic diesel engine cycle modeling and prediction of engine performance parameters

1. Uluslararası Gemi veDeniz Teknolojisi Kongresi (GMO-SHIPMAR), İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2016

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF WATER ADDING TO THE INTAKE AIR ON DIESEL ENGINE PERFORMANCE AND HEAT RELEASE ANALYSIS

8th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8), May 1-4, 2016, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2016

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF WATER ADDING TO THE INTAKE AIR ON ENGINE PERFORMANCE AND HEAT RELEASE ANALYSIS

8th International Exergy, Energy and Environment Sym., Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2016, vol.-, pp.730-736

Experimental Investigation of n-Butanol/Diesel Fuel Blends and n-Butanol Fumigation-Evaluation of Engine Performance, Exhaust Emissions and Heat Release

The Seventh International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES7), Valenciennes, France, 26 - 30 April 2015, vol.-

Experimental Investigation of Ethanol Fumigation in a Turbocharged IDI Diesel Engine

11. Uluslararası Yanma Sempozyumun, Sayaybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 27 June 2010, vol.-, pp.1-10

Dizel Motorları İçin Klasik ve Alternatif Yakıtlar ve Kullanım Yöntemleri

17. Uslusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, vol.-, pp.891-898

Numerical Investigation of the Effects of Injection Parameters on Performance and Exhaust Emissions in a DI Diesel Engine

Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sarjah, United Arab Emirates, 19 - 23 April 2009, vol.-, pp.1-10

“Experimental and Theoretical Investigation of Cycle, Heat Balance and Performance Parameters of an Indirect Injection Diesel Engine

Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sharjah, United Arab Emirates, 17 - 23 April 2009, vol.-, pp.1-10

Dizel Motorlarında Isı Dengesinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), Bursa, Turkey, 1 - 04 June 2008, vol.-, pp.457-464

Theoretical Investigation of Heat Balance in Diesel Engines

Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, Portugal, 1 - 05 July 2007, vol.-, pp.1-6

Experimental Investigation of Ethanol Fumigation in a Single Cylinder Diesel Engine

The 2nd International Green Energy Conference, Ontario, Canada, 25 - 29 June 2007, vol.-, pp.202-211

Her Hangi Bir Benzin Motorunun Optimum Özelliklerinin ve Çalışma Parametrelerinin Bir Pratik Çevrim Programı ile Belirlenmesi

9. Uluslararası Yanma Sempozyumu (9th Int. Combustion Symposium),, Kırıkkale, Turkey, 7 - 08 September 2006, vol.-, pp.292-304

Bir Dizel Motorunda Benzin Fumigasyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’06), Bursa, Turkey, 26 - 28 June 2006, vol.-, pp.51-56

Dizel Motorlarında Isı Dengesinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi”

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’08), Bursa, Turkey, 1 - 04 June 2006, vol.-, pp.457-464

Dizel Motorlarında Etanol-Dizel Yakıtı Karışımlarının Kullanılmasının Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

ULIBTK’01 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005, vol.2, pp.273-282

Theoretical Investigation of Light Fuel Fumigation and Probable Developments in Diesel Engines

14th Internotional Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO),, Budapeşte, Hungary, 22 - 24 June 2005, vol.-, pp.1-10

Dizel Motoru Çevrimlerinin Çok Bölgeli Termodinamik Esaslı Modellemesi

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’04), Bursa, Turkey, 21 - 23 June 2004, vol.-, pp.85-92

Dizel Motorlarında Benzin Fumigasyonunun Motor Karakteristikleri Üzerindeki Etkileri

Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON’04), Bursa, Turkey, 21 - 23 June 2004, vol.-, pp.75-83

Dizel Motorlarında Yanma Olayı ve Püskürtülen Yakıt Demeti Karakteristiklerinin İncelenmesi

TMMOB Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, Turkey, 3 - 04 October 2003, vol.-, pp.159-166

Dizel Motorlarında Etanol Fumigasyonunun Motor Karakteristiklerine Etkisinin Teorik İncelenmesi

TMMOB Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Kayseri, Turkey, 3 - 04 October 2003, vol.-, pp.91-103

Dizel Motorlarında Alternatif Yakıtların Kullanılması ve Fumigasyon Yöntemi

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Turkey, 22 - 24 May 2003, vol.-, pp.290-296

Diesel Yakıtına TBME Katılmasının Motor Performansına Etkisi

13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’01), Konya, Turkey, 5 - 07 September 2001, pp.141-146

The Effects of the Using of Bycosin 1030 as an Additive to Diesel Fuel on the Engine Performance

11th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO’09, Budapeşte, Hungary, 22 - 24 June 1999, vol.-, pp.267-272

The effects of the using of bycosin 1030 as an additive to diesel fuel on the engine performance

THERMO: international conference on thermal engineering and thermogrammetry, Budapeşte, Hungary, 16 - 18 June 1999, pp.267-272

Direkt Püskürtmeli Dizel Motorları Çevrimlerinin Termodinamik Modelleri”

Tanklara Gelecekte Yönelik Yeni Tehditler ve 2000’li Yılların Tankları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 1999, vol.1, pp.124-133

Thermodynamic Computer Modelling of Spark Ignition Engine Cycles

10th Internotional Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), Budapeşte, Hungary, 16 - 18 June 1997, vol.-, pp.226-231

An Iterative Solution Method for Calculation of the Combustion Products Composition”

Poceedings of the First Trabzon Internotional Energy and Environment Semposium (TIEES-96),, Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, vol.2, pp.781-788

Books & Book Chapters

Experimental investigation of n-Butanol/diesel fuel blends and n-Butanol fumigation: Evaluation of engine performance, exhaust emissions, and heat release

in: Exergy for A Better Environment and Improved Sustainability 2, Fethi Aloui, İbrahim Dinçer, Editor, Springer, pp.47-65, 2018

Chapter 4.4: An Experimental Study on the Effects of Inlet Water Injection of Diesel Engine Heat Release Rate, Fuel Consumption, Opacity, and NOx Emissions

in: Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, ibrahim Dincer,C. Ozgur Colpan and Onder Kizilkan, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Connecticut, pp.981-996, 2018

An Experimental Study on the Effects of Inlet Water Injection of Diesel Engine Heat Release Rate, Fuel Consumption, Opacity, and NOx Emissions

in: Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, İbrahim Dinçer, Can Özgür Çolpan, Önder Kızılkan, Editor, Science Direct, pp.981-996, 2018