Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ EĞİTİMİ: İDEALİ ARAYIŞ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Global Journal of Economics and Business StudiesKüresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.8, no.15, pp.21-39, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebenin Toplumsal Gelişime Katkısı: Türkiye’nin Muhasebe Bilgisi İhtiyacı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1253-1275, 2017 (National Refreed University Journal)

The Interaction Between Corporate Social Responsibility and Accounting: A Survey on Listed Companies in Corporate Governance Index in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.177-208, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.75-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Mesleğinde Etik İkilem Ve Etik Karar Alma Konularında Farkındalık Oluşturma: Trabzon İlinde Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.63-82, 2015 (National Refreed University Journal)

The Development of Accounting As a Scientific Discipline in Turkey

International Journal of Critical Accounting, vol.6, no.2, pp.103-123, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.2, pp.181-206, 2011 (National Refreed University Journal)

Türk Gemi İnşa Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi: Özellikli Muhasebe İşlemleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.59-80, 2011 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi

Bankacılar, no.72, pp.3-18, 2010 (Other Refereed National Journals)

Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.XXVI, no.1, pp.281-311, 2009 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Kriz Dönemlerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerdeki Rolü ve Kriz Yönetimine Katkısı

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.28, pp.57-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hisse Bazlı Ödemeler Standardı ve Muhasebe Uygulamaları

Balıkesir Üniversitesi–Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, no.10, pp.68-96, 2008 (National Refreed University Journal)

Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.385-400, 2005 (National Refreed University Journal)

Risk Ortamında Uluslararası Finansal Yönelimler ve Türkiye”, Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.17, pp.48-58, 2003 (Other Refereed National Journals)

Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması

Bankacılar, no.43, pp.18-32, 2002 (Other Refereed National Journals)

Trampa ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Sorunları, no.170, pp.110-126, 2002 (Other Refereed National Journals)

Emsal Bedel ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Dünyası, no.253, pp.120-129, 2002 (Other Refereed National Journals)

Portföy Yönetim Şirketleri Türkiye’deki Mevcut Durum ve Vergisel Boyutu

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.15, pp.34-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Kaynak Planlaması ve Muhasebe Eğitimi İlişkisi: Türkiye'de Bir Araştırma

39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 15 - 19 September 2021, pp.214-235

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Eğitiminde İdeali Arayış: Türkiye'de Bir Araştırma

35. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2016, pp.45-84

Cash Awqaf In The Ottomans The Case Of Ahmet Pasha Waqf In Trabzon (1713)

XII. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2849-2867

The Relationship Between The Historical Development of Accounting System and Its Applications and Information Technologies

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, pp.218-232

Books & Book Chapters

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, pp.61-94, 2019

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I, Caliyurt, Kiymet Tunca, Editor, Springer, İsviçre, pp.31-50, 2019

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetleri

in: İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.101-121, 2016

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faliyetlerinde Muhasebe Uygulamaları

in: İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.122-142, 2016

Denetime Genel Bakış

in: Muhasebe Denetimi, Dursun, Adem, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.1-24, 2015

Denetimde Meslek Etiği

in: Muhasebe Denetimi, Dursun, Adem, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.45-66, 2015

Denizyolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: Taşıma İşletmeleri Muhasebesi, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-186, 2015

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi

in: Eskiyeni Ekonomi, Kalça A., Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.171-186, 2008