Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Trampa ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Sorunları , no.170, pp.110-126, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Emsal Bedel ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Dünyası , no.253, pp.120-129, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Kaynak Planlaması ve Muhasebe Eğitimi İlişkisi: Türkiye'de Bir Araştırma

39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 15 - 19 September 2021, pp.214-235

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Eğitiminde İdeali Arayış: Türkiye'de Bir Araştırma

35. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2016, pp.45-84

Cash Awqaf In The Ottomans The Case Of Ahmet Pasha Waqf In Trabzon (1713)

XII. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2849-2867

The Relationship Between The Historical Development of Accounting System and Its Applications and Information Technologies

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, pp.218-232

Books & Book Chapters

in: Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Yüzyılı [1923-2023], Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN, Editor, KGK - Kamu Gözetimi Kurumu, Ankara, pp.1-37, 2023

Türkiye'de 1980 - 2023 Dönemi Muhasebe Eğitimi

in: Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Yüzyılı [1923-2023], Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN, Editor, KGK - Kamu Gözetimi Kurumu, Ankara, pp.178-253, 2023

Ertelenmiş Vergi ve Kazanç Yönetimi İlişkisi: BİST Sınai Endeksindeki İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

in: Muhasebe – Pazarlama – Organizasyon: Akademik Yorumlar, Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.227-244, 2022

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND ACCOUNTING EDUCATION: A RESEARCH IN TURKEY

in: İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.13-26, 2022

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, pp.61-94, 2019

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

in: Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I, Caliyurt, Kiymet Tunca, Editor, Springer, İsviçre, pp.31-50, 2019

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetleri

in: İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.101-121, 2016

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faliyetlerinde Muhasebe Uygulamaları

in: İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, pp.122-142, 2016

Denizyolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: Taşıma İşletmeleri Muhasebesi, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-186, 2015

Denetime Genel Bakış

in: Muhasebe Denetimi, Dursun, Adem, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.1-24, 2015

Denetimde Meslek Etiği

in: Muhasebe Denetimi, Dursun, Adem, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.45-66, 2015

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi

in: Eskiyeni Ekonomi, Kalça A., Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.171-186, 2008

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals