Prof. SEYFETTİN ARTAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Email: artan@ktu.edu.tr
Office Phone: +90 462 377 3466 Extension: 3466
Fax Phone: +90 462 325 7281
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//artan
Office: 5.Kat 514 nolu oda.
Address: Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 61080 Trabzon

Education Information

2000 - 2004

2000 - 2004

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2011 - 2011

2011 - 2011

Associate Professor

Bowling Green State University, Business Administration, Economics, USA

2005 - 2011

2005 - 2011

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2004 - 2005

2004 - 2005

Lecturer PhD

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2004 - 2004

2004 - 2004

Lecturer

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

1998 - 2004

1998 - 2004

Research Assistant

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2021 - 2023

2021 - 2023

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2019 - 2021

2019 - 2021

Vice Dean

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2010 - 2014

2010 - 2014

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2008 - 2012

2008 - 2012

Erasmus Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2009 - 2011

2009 - 2011

Farabi Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2006 - 2007

2006 - 2007

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği

Artan S., Hayaloğlu P.

SOSYOEKONOMI , vol.22, no.2, pp.347-366, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği

KALAYCI C., ARTAN S.

TİSK Akademi , vol.7, no.13, pp.198-219, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Energy Consumption and Economic Growth: Panel Simultaneous Equation Models

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

11. International Statistics Congress, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.211 Sustainable Development

2019

2019

Avrupa Birliği Yenilik Politikalarının Türkiye ile Karşılaştırmalı Analizi

ARTAN S., KEŞAP D.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 November 2019

2019

2019

Finansal Yeniliklerin Para Talebi Üzerine Etkileri

ARTAN S., Kullukçu E. D.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 November 2019

2019

2019

Kurumsal Yapı ve Yeniliklerin Ekonomik Büyümeye Etkilerinin Analizi

KEŞAP D., ARTAN S.

20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 October 2019

2018

2018

Kurumsal Yapı ve Tasarruf İlişkisi: Gelişmekte olan ve Yükselen Avrupa Ülkeleri

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Budapest, Hungary, 19 - 22 June 2018, pp.655-666

2018

2018

OECD Ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Küreselleşmenin İstihdama Etkileri

ARTAN S., KALAYCI C., KÜÇÜKALİ C.

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

2018

2018

An Empirical Analysis about Economic and Institutional Determiners ofEducation Quality

KAN M. O., ACARAVCI A., ARTAN S., ERDOĞAN S.

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018

2018

2018

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.226-241 Sustainable Development

2018

2018

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Artan S., Acaravcı A., Kalaycı C., Demirel S. K.

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.98

2017

2017

Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

2017

2017

The Relationship between Confidence and Economic Activity: The case of Turkey

Artan S., Demirel S. K.

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.124

2017

2017

International Trade Flows and Corruption: Panel Gravity Model

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.127 Sustainable Development

2016

2016

Yolsuzluğun Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Örneği

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.281

2016

2016

“Kurumsal Kalite, Ekonomik Özgürlükler ve Gelir Dağılımı İlişkisi: MINT Ülkeleri Örneği”

ÖZTÜRK N., ARTAN S., KALAYCI C.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

2016

2016

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARTAN S., Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

Tukish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.208 Sustainable Development

2016

2016

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu ve Özel Sektör Borçlanması ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Hayaloğlu P., Artan S., Demirel S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.132

2016

2016

“Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği”

BAL H. Ç., KALAYCI C., ARTAN S., ÖZTÜRK N.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

2016

2016

Yüksek ve Orta Gelir Grubu Ülkelerde İnternet Kullanımı, Dışa Açıklık, Gelir ve Yolsuzluk Arasındaki Nedensel İlişkiler

Acaravcı A., ARTAN S., Hayaloğlu P., Erdoğan S.

2nd International Congress on Economics and Business (ICEB’16), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.1-11 Sustainable Development

2016

2016

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.49-64

2015

2015

Ekonomik Büyüme ve Sosyal Refahın Bir Aracı Olarak Spor

ARTAN S., KALAYCI C.

Herkes İçin Spor Çalıştayı, Ankara, Turkey, 10 - 12 March 2015, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Geçiş Ekonomilerinde Sermaye Kaçışlarının Ekonomik ve Kurumsal Belirleyicileri

ÖZTÜRK N., ARTAN S.

International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 18 October 2014 - 20 December 2015, pp.1-33

2014

2014

Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

Hayaloğlu P., KALAYCI C., ARTAN S.

International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.1-29

2012

2012

Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü: Panel Veri Analizi

ARTAN S., Hayaloğlu P.

International Conference on Economics, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-25

2012

2012

Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

ARTAN S., Hayaloğlu P.

Eurasian Forum on Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 October 2012, pp.1-25

2011

2011

The Causal Relationship between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

Öztürk İ., ARTAN S., Acaravcı A.

IUE-SSEM Euro Conference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, İzmir, Turkey, 27 - 30 June 2011, pp.1-18 Sustainable Development

2010

2010

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD Ülkeleri Örneği

KALAYCI C., ARTAN S.

1st International Border Trade Congress, Kilis, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1-25

2009

2009

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri

KALAYCI C., ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17 - 19 June 2009

2009

2009

Gümrük Birliğinin Türkiye nin Dış Ticaretine Etkileri Panel Veri Analizi

KALAYCI C., ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17 - 19 June 2009

2009

2009

Çekim Modeli Türkiye’nin Ticaret Akımlarının Belirleyicilerini ve Ticaret Potansiyelini Açıklayabilir mi?

ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.1-25

2007

2007

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri Çekim Modeli Yaklaşımı

GENÇ M. C., ARTAN S., BERBER M.

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 11 - 13 May 2007, pp.129-144

2007

2007

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

GENÇ M. C., ARTAN S., BERBER M.

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.129-144

2006

2006

Finansal Kalkınmanın Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

ARTAN S.

International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006, pp.1-25

2006

2006

Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking

AKYAZI H., ARTAN S.

International Conference on Human and Economic Resources, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2006, pp.373-387

2005

2005

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Yatay-Kesit ve Panel Veri Analizi

ARTAN S.

Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Muğla, Turkey, 24 - 26 February 2005, pp.1-25 Sustainable Development

2000

2000

Türkiye de Yakınsama Hipotezinin Bölgeler Bazında Geçerliliği Üzerine Bir Ampirik Çalışma 1975 1997

BERBER M., YAMAK R., ARTAN S.

9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Plnalama Kongresi, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.57-69

2000

2000

Türkiye de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgesel Bazda Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma 1975 1997

BERBER M., YAMAK R., ARTAN S.

9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 5 - 06 October 2000, pp.51-60

2000

2000

Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları ve Kuznets Hipotezi

Sivri U., Ceylan S., ARTAN S.

9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 October 2000, pp.383-393

Books & Book Chapters

2022

2022

How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence From EU-12 Countries

Artan S., Hayaloğlu P., Demirel S. K.

in: Current Debates on Sustainable Development, Pınar Hayaloğlu,Seyfettin Artan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.115-134, 2022

2008

2008

Yeni Ekonominin Para Politikası ve Merkez Bankacılığına Yansıması

AKYAZI H., ARTAN S.

in: Eskiyeni Ekonomi, Adem KALÇA, Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.141-154, 2008

Supported Projects

2016 - 2016

2016 - 2016

Trabzon Ekonomisi İçin Üretici Güven Endeksinin Oluşturulması

Project Supported by Other Private Institutions

Artan S. (Executive), Demirel S. K.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Editor

2010 - Continues

2010 - Continues

International Journal of Economics and Financial Issues

Editor

2010 - Continues

2010 - Continues

International Journal of Energy Economics and Policy

Editor

2008 - Continues

2008 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2005 - Continues

2005 - Continues

Türkiye Ekonomi Kurumu

Member

Scientific Refereeing

October 2015

October 2015

Journal of Business Economics and Management

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2015

March 2015

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Doğuş Üniversitesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

Energy Economics

Journal Indexed in SSCI

April 2012

April 2012

Economic Modelling

Journal Indexed in SSCI

April 2004

April 2004

Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

August 2000

August 2000

Türkiye Ekonomisi Araştırma Ödülü

Türkiye Ekonomi KurumuScholarships

2011 - 2011

2011 - 2011

YÖK Bursu

Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 58

h-index (WOS): 5