Prof.

SEYFETTİN ARTAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Education Information

2000 - 2004

2000 - 2004

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, İktisat, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2011 - 2011

2011 - 2011

Associate Professor

Bowling Green State University, Busıness Admınıstratıon, Economics

2005 - 2011

2005 - 2011

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2004 - 2005

2004 - 2005

Lecturer PhD

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2004 - 2004

2004 - 2004

Lecturer

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

1998 - 2004

1998 - 2004

Research Assistant

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2019 - 2021

2019 - 2021

Vice Dean

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2010 - 2014

2010 - 2014

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2008 - 2012

2008 - 2012

Erasmus Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2009 - 2011

2009 - 2011

Farabi Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2006 - 2007

2006 - 2007

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2009

2009

Devaluation and trade balance in Latin American countries

Kalyoncu H., Ozturk I., ARTAN S. , KALYONCU K.

ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS, vol.27, no.1, pp.115-128, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

KURUMSAL YAPI VE YENİLİKLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: ETKİNLİK ÇEKİŞLİ VE YENİLİK ÇEKİŞLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ

KEŞAP D., ARTAN S.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.22, pp.287-305, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

E-Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkilerinin Analizi: G20 Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Artan S. , Acaravcı A., Kalaycı C. , Demirel S. K.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.14, no.33, pp.103-116, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

Avrupa Birliği-Türkiye Yenilik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

ARTAN S. , KEŞAP D.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.7, no.2, pp.277-298, 2021 (Other Refereed National Journals)

2021

2021

İnovasyonların Ticaret Akımları Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği

AYDIN S., ARTAN S.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.20, no.3, pp.1112-1123, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Kurumsal Gelişme ve İktisadi Büyüme: Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri Örneği

AĞAZADE S., ARTAN S. , HAYALOĞLU P.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.20, pp.245-262, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel EşanlıModel

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.405-417, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.52-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON TOURISM IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., DEMİREL S. K.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.3, pp.632-644, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2018

2018

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KURUMSAL YAPI VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.153-166, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

GELİR DAĞILIMI, DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİ: BALKAN ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

ACARAVCI A., ERDOĞAN S., ARTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.73-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

INSTITUTIONAL QUALITY, REAL INCOME AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONSHIP IN TURKEY

ACARAVCI A., ARTAN S. , Erdogan S., Bostan Gokturk T.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.2, pp.132-145, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2018

2018

KURUMSAL KALİTE, EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

ÖZTÜRK OFLUOĞLU N. , ARTAN S. , KALAYCI C.

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.7, no.17, pp.90-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği

ÖZTÜRK OFLUOĞLU N. , KALAYCI C. , ARTAN S. , BAL H. Ç.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.24, pp.92-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu Ve Özel Sektör Borçlanması Ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Hak-İş Uluslarası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, no.15, pp.524-538, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMASI VE DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, no.16, pp.524-538, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The Causality Relationships between Economic Confidence andFundamental Macroeconomic Indicators: Empirical Evidencefrom Selected European Union Countries

Demirel S. K. , Artan S.

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.7, no.5, pp.417-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARTAN S. , Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.1-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2017

2017

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., DEMİREL S. K.

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.9-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Nöroiktisat ve İktisat Biliminin Geleceğine İlişkin Tartışmalar

DEMİREL S. K. , ARTAN S.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.2, no.1, pp.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Geçiş Ekonomilerinde Finansal Gelişmenin Kurumsal Belirleyicileri

HAYALOĞLU P., ARTAN S.

TİSK Akademi, vol.11, no.21, pp.70-87, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Geçiş Ekonomilerinde Sermaye Kaçışlarının Ekonomik ve Kurumsal Belirleycileri

ÖZTÜRK N. , ARTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.16, pp.171-196, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri

BAL H. Ç. , KALAYCI C. , ARTAN S.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumsal Belirleyicileri OECD Ülkeleri Örneği

Artan S. , Hayaloğlu P.

Ege Akademik Bakış, vol.15, no.4, pp.551-564, 2015 (Journal Indexed in ESCI)

2015

2015

The Casual Relationship between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

Öztürk İ., Acaravcı A., Artan S.

Ekonomista, vol.2015, no.2, pp.189-201, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2015

2015

How does Globalization Affect Economic Growth Across Different Income Group Countries?

HAYALOĞLU P., KALAYCI C. , ARTAN S.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.119-151, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2015

2015

The moderating effects of a board of directors on FDI's international diversification in Turkey

Şahin K. , Artan S. , Tuysuz S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS, vol.23, pp.61-88, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Türkiye de Çevre Kirliliği Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., SEYHAN B.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.308-325, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2014

2014

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, ,Demokrasi ve Gelir Dağılımı İlişkisi

ARTAN S. , KALAYCI C.

Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), vol.4, no.2, pp.69-88, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Kurumsal Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisinin Sosyo-Politik Analizi

ARTAN S. , HAYALOĞLU P.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.51, no.592, pp.9-27, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİNİKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİ

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., BALTACI N.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, no.1, pp.199-214, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği

Artan S. , Hayaloğlu P.

SOSYOEKONOMI, vol.22, no.2, pp.347-366, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

2013

2013

The Role of Institutional Structure Explaining the Growth Differences across Countries: Panel Data Analysis

ARTAN S. , Hayaloglu P.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.3, pp.31-54, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2013

2013

Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü Panel Veri Analizi

Artan S. , Hayaloğlu P.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.3, pp.7-31, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

2012

2012

Çekim Modeli Türkiye’nin Ticaret Akımlarının Belirleyicilerini ve Ticaret Potansiyelini Açıklayabilir Mi?

ARTAN S.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.122-145, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği

KALAYCI C. , ARTAN S.

TİSK Akademi, vol.7, no.13, pp.198-219, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

GENÇ M. C. , ARTAN S. , BERBER M.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.207-224, 2011 (International Refereed University Journal)

2011

2011

Küresel Ekonomik Krizle Mücadelede IMF nin Değişen Rolü

HAYALOĞLU P., ARTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.3, no.6, pp.133-158, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Gümrük Birliğinin Türkiye nin Dış Ticaretine Etkileri Panel Veri Analizi

KALAYCI C. , ARTAN S.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, pp.301-314, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği

ARTAN S. , KALAYCI C.

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.175-187, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Currency Devaluation and Output Growth An Empirical Study on OECD Countries

Kalyoncu H., Artan S. , Tezekici S., Öztürk İ.

International Research Journal of Finance and Economics, vol.14, pp.232-238, 2008 (Journal Indexed in ESCI)

2008

2008

Türkiye de Enflasyon Enflasyon Belirsizliği ve Büyüme

ARTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.1, pp.113-138, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Finansal Kalkınmanın Büyümeye Etkileri Literatür ve Uygulama

ARTAN S.

İktisat İşletme ve Finans, vol.22, no.252, pp.70-89, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon ve Büyüme: Yatay-Kesit ve Panel Veri Analizi

ARTAN S.

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.21, no.239, pp.108-124, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2004

2004

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği

BERBER M. , ARTAN S.

Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri, pp.1-15, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2004

2004

Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Çoklu Ko entegrasyon Analizi

ARTAN S. , BERBER M.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.13-29, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2004

2004

Türkiye de Enflasyon Ekonomik Büyüme İlişkisi Teori Literatür ve Uygulama

BERBER M. , ARTAN S.

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, pp.103-117, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşanlı Model

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

11. International Statistics Congress, Turkey, 4 - 08 October 2019 Sustainable Development

2019

2019

Avrupa Birliği Yenilik Politikalarının Türkiye ile Karşılaştırmalı Analizi

ARTAN S. , KEŞAP D.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 November 2019

2019

2019

Finansal Yeniliklerin Para Talebi Üzerine Etkileri

ARTAN S. , Kullukçu E. D.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 November 2019

2019

2019

The Gravity Model of International Immigration: Evidence from OECD Countries

Acaravcı A., Artan S. , Kalaycı C. , Erdoğan S.

11. International Statistics Congress (ISC 2019), Muğla, Turkey, 4 - 08 December 2019, pp.196

2019

2019

Kurumsal Yapı ve Yeniliklerin Ekonomik Büyümeye Etkilerinin Analizi

KEŞAP D., ARTAN S.

20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 October 2019

2018

2018

OECD Ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Küreselleşmenin İstihdama Etkileri

ARTAN S. , KALAYCI C. , KÜÇÜKALİ C.

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

2018

2018

An Empirical Analysis about Economic and Institutional Determiners ofEducation Quality

KAN M. O. , ACARAVCI A., ARTAN S. , ERDOĞAN S.

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018

2018

2018

Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1-17 Sustainable Development

2018

2018

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

ARTAN S. , ACARAVCI A., KALAYCI C. , DEMİREL S. K.

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

2018

2018

Kurumsal Yapı ve Tasarruf İlişkisi: Gelişmekte olan ve Yükselen Avrupa Ülkeleri

HAYALOĞLU P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Budapeşte, Hungary, 19 June - 22 September 2018, pp.1

2017

2017

Akdeniz'e Kıyısı Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Turizme Etkilerinin Analizi

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., DEMİREL S. K.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

2017

2017

“International Trade Flows and Corruption: Panel Gravity Model”

ARTAN S. , Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

”, II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

“The Relationship between Confidence and Economic Activity: The case of Turkey”

ARTAN S. , DEMİREL S. K.

II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.1

2016

2016

Yolsuzluğun Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Örneği

ARTAN S. , HAYALOĞLU P., DEMİREL S. K.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

2016

2016

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARTAN S. , Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

Tukish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.208 Sustainable Development

2016

2016

“Avrupa Birliği Ülkelerinde Kamu ve Özel Sektör Borçlanması ve Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyümeye Etkileri”

Hayaloğlu P., ARTAN S. , DEMİREL S. K.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

2016

2016

“Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği”

BAL H. Ç. , KALAYCI C. , ARTAN S. , ÖZTÜRK N.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

2016

2016

“Kurumsal Kalite, Ekonomik Özgürlükler ve Gelir Dağılımı İlişkisi: MINT Ülkeleri Örneği”

ÖZTÜRK N. , ARTAN S. , KALAYCI C.

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

2016

2016

Yüksek ve Orta Gelir Grubu Ülkelerde İnternet Kullanımı, Dışa Açıklık, Gelir ve Yolsuzluk Arasındaki Nedensel İlişkiler

Acaravcı A., ARTAN S. , Hayaloğlu P., Erdoğan S.

2nd International Congress on Economics and Business (ICEB’16), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.1-11 Sustainable Development

2016

2016

BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri

ARTAN S. , Hayaloğlu P., DEMİREL S. K.

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.1-11

2015

2015

Ekonomik Büyüme ve Sosyal Refahın Bir Aracı Olarak Spor

ARTAN S. , KALAYCI C.

Herkes İçin Spor Çalıştayı, Ankara, Turkey, 10 - 12 March 2015, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

Hayaloğlu P., KALAYCI C. , ARTAN S.

International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.1-29

2014

2014

Geçiş Ekonomilerinde Sermaye Kaçışlarının Ekonomik ve Kurumsal Belirleyicileri

ÖZTÜRK N. , ARTAN S.

International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 18 October 2014 - 20 December 2015, pp.1-33

2012

2012

Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü: Panel Veri Analizi

ARTAN S. , Hayaloğlu P.

International Conference on Economics, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2012, pp.1-25

2012

2012

Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

ARTAN S. , Hayaloğlu P.

Eurasian Forum on Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 October 2012, pp.1-25

2011

2011

The Causal Relationship between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

Öztürk İ., ARTAN S. , Acaravcı A.

IUE-SSEM Euro Conference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, İzmir, Turkey, 27 - 30 June 2011, pp.1-18 Sustainable Development

2010

2010

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD Ülkeleri Örneği

KALAYCI C. , ARTAN S.

1st International Border Trade Congress, Kilis, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1-25

2009

2009

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri

KALAYCI C. , ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17 - 19 June 2009

2009

2009

Çekim Modeli Türkiye’nin Ticaret Akımlarının Belirleyicilerini ve Ticaret Potansiyelini Açıklayabilir mi?

ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.1-25

2009

2009

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi

KALAYCI C. , ARTAN S.

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.1-17

2007

2007

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

GENÇ M. C. , ARTAN S. , BERBER M.

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.129-144

2007

2007

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

GENÇ M. C. , ARTAN S. , BERBER M.

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.129-144

2006

2006

Finansal Kalkınmanın Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

ARTAN S.

International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006, pp.1-25

2006

2006

Reflections of the New Economy on the Monetary Policy and Central Banking

AKYAZI H. , ARTAN S.

International Conference on Human and Economic Resources, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2006, pp.373-387

2005

2005

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Yatay-Kesit ve Panel Veri Analizi

ARTAN S.

Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Muğla, Turkey, 24 - 26 February 2005, pp.1-25 Sustainable Development

2000

2000

Türkiye de Yakınsama Hipotezinin Bölgeler Bazında Geçerliliği Üzerine Bir Ampirik Çalışma 1975 1997

BERBER M. , YAMAK R. , ARTAN S.

9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Plnalama Kongresi, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.57-69

2000

2000

Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgesel Bazda Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma: 1975-1997

BERBER M. , YAMAK R. , ARTAN S.

9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 October 2000, pp.51-60

2000

2000

Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları ve Kuznets Hipotezi

Sivri U., Ceylan S., ARTAN S.

9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 October 2000, pp.383-393

Books & Book Chapters

2022

2022

How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence From EU-12 Countries

Artan S. , Hayaloğlu P., Demirel S. K.

in: Current Debates on Sustainable Development, Pınar Hayaloğlu,Seyfettin Artan, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.115-134, 2022

2008

2008

Yeni Ekonominin Para Politikası ve Merkez Bankacılığına Yansıması

AKYAZI H. , ARTAN S.

in: Eskiyeni Ekonomi, Adem KALÇA, Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.141-154, 2008

Supported Projects

2016 - 2016

2016 - 2016

Trabzon Ekonomisi İçin Üretici Güven Endeksinin Oluşturulması

Project Supported by Other Private Institutions

Artan S. (Executive) , Demirel S. K.

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Editor

2013 - Continues

2013 - Continues

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Editor

2010 - Continues

2010 - Continues

International Journal of Energy Economics and Policy

Editor

2010 - Continues

2010 - Continues

International Journal of Economics and Financial Issues

Editor

2008 - Continues

2008 - Continues

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2005 - Continues

2005 - Continues

Türkiye Ekonomi Kurumu

Member

Scientific Refereeing

October 2015

October 2015

Journal of Business Economics and Management

Journal Indexed in SSCI

April 2015

April 2015

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2015

March 2015

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Doğuş Üniversitesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

Energy Economics

Journal Indexed in SSCI

April 2012

April 2012

Economic Modelling

Journal Indexed in SSCI

April 2004

April 2004

Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

August 2000

August 2000

Türkiye Ekonomisi Araştırma Ödülü

Türkiye Ekonomi KurumuCitations

Total Citations (WOS): 14

h-index (WOS): 2