Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turkish version of Brief Ataxia Rating Scale

DISABILITY AND REHABILITATION, vol.43, no.17, pp.2497-2501, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Reliability and validity of Turkish version of pediatric balance scale.

Acta neurologica Belgica, vol.121, pp.669-675, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Turkish validity and reliability of the patient satisfaction scale in physiotherapy for patients with musculoskeletal pain

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.32, no.2, pp.197-203, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Orthopedics and Traumatology Inpatient Satisfaction Survey

Journal of Patient Experience, vol.7, no.6, pp.1357-1361, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Effectiveness of instrument assisted soft tissue mobilization in myofascial pain syndrome: preliminary results of a randomized controlled trial

Journal of the Romanian Sports Medicine Society , vol.16, no.1, pp.3145-3155, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis on Factors Affecting Back Awareness of Postmenopausal Women with Chronic Low Back Pain

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.2, no.1, pp.21-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporcularda vücut farkındalığı el ve ayak tercihi ile ilişkili midir?

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish validity and reliability of pediatric balance scale

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.30, no.2, pp.82, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A COMPARISON OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION SERVICE OF DIFFERENT HEALTH CARE FACILITIES IN POINT OF PATIENT SATISFACTION

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.30, pp.136-144, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Comparison of Body Awareness Level and Fatigue Severity of Adolescent Athletes and Sedentary Individuals

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.4, no.2, pp.155-161, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

LEVEL OF SATISFACTION WITH PHYSIOTHERAPY EDUCATION IN TURKEY

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.28, pp.73-84, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye'de Fizyoterapi Eğitimi Memnuniyet Düzeyi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.28, no.2, pp.73-85, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları

Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı, vol.2, no.2, pp.104-110, 2017 (Other Refereed National Journals)

DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE KİNEZYOFOBİ, AĞRI ŞİDDETİ,ANKSİYETE-DEPRESYON DURUMU VE YAŞAM KALİTESİNİNAMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE İNCELENMESİ

Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, no.7, pp.1-17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlıklı kişilerde vücut farkındalık durumu ile ağrı, emosyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.145-150, 2013 (National Refreed University Journal)

Impact of body mass index and gender on medial longitudinal arch drop in young healthy population

Medicana Sportiva, vol.9, no.2, pp.2076-2082, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Body Awareness Related with Handedness and Footedness in Sports?

X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.61

Raynaud Fenomeni’nde Beden Farkındalık Terapisi (Bbat)’Nin Etkisi: Olgu Sunumu

Gevher Nesibe 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.41-44

Swot Analizi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilmleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Örneği

Gevher Nesibe 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 24 November 2019, pp.45-50

Spinal Musküler Atrofili Olguların Bazal Vitamin ve Biyokimyasal Değerleri

3. NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2019

Çocuklarda ataksi değerlenirme ve derecelendirme ölçeğinin (ADDÖ) Türkçe Güvenirliği

7. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 April 2019

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenirliği

7. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 13 - 20 April 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Pediatrik Denge Ölçeği’nin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2019

Miyofasyal ağrı sendromunda alet yardımlı yumuşak doku mobilizasyonununun etkinliği: ön sonuçlar

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 December 2018

Kronik ağrılı kadınların beden farkındalık terapi deneyimleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 6 - 08 December 2018, vol.30, pp.94

THE EFFECT OF MULTIPLE INITIATIVES APPLIED IN NURSE LED IN YOUNG OLDERAGE ON FALL AND QUALITY OF LIFE

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018

Kronik Ağrılı Kadınların Beden Farkındalık Terapi(BAT) Deneyimleri

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 6 - 08 December 2018, pp.14

Miyofasyal Ağrı Sendromunda Alet Yardımlı Yumuşak Doku Mobilizasyonu(IASMT)’nin Etkinliği: Ön Sonuçlar.

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 6 - 08 December 2018, pp.11

Kronik nonspesifik bel ağrılı hastalarda vücut farkındalık Anketi'nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması

3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 5 - 09 December 2018, pp.14

Hemşire Liderliğinde Uygulanan Çoklu Girişimlerin Düşme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 2018

The Effect of Multiple Initiatıves Applied in Nurse Led in Young Older Age on Fall and Quality of Life

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1043-1044

Farklı Branşlardaki Sporcularda Vücut Farkındalık Düzeyi ve Performans Duygu Durumunun İncelenmesi

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.22

Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, no.2, pp.94

Postmenopozal Dönemdeki Kronik Bel Ağrılı Kadınlarda Vücut Farkındalığının Ağrı, Kinezyofobi ve Fonksiyonel Durum İle İlişkisinin İncelenmesi

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, no.2, pp.52

Osteoartritli Bireylerde Beden Farkindaliğinin Beden Kitle İndeksi Ve Yaşam Kalitesi İle Olan İlişkisi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 May - 06 June 2017, vol.28, no.2, pp.17

THE EFFECT OF THE DRUG ADMINISTRATION AND EXERCISE ON SYMPTOMS AND HAPPINESS LEVEL IN YOUNGER ELDERLY

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.26

DIFFERENCES IN SATISFACTION LEVEL OF FINAL YEAR STUDENTS AND LECTURERS IN TERMS OF NEW PHYSICAL CONDITIONS IN SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION AT PAMUKKALE UNIVERSITY

10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.3311-3317 identifier

Sağlıklı kişilerde vücut farkındalık durumu ile ağrı, emosyonel durum ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi

XIV. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.23, no.1, pp.79

Books & Book Chapters

Fizyoterapistlerin Kadın ve Çocuk İstismarına Yaklaşımında Kilit Noktalar

in: Sağlık ve Bilim Güncel Tıp 2, Hakan Kaya,Hüseyin Kafadar, Editor, EFEAKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.371-381, 2021

ENGELLİ BİREY İLE İLETİŞİM

in: SAĞLIK&BİLİM GÜNCEL TIP 4, HÜSEYİN KAFADAR, Editor, EFEAKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.437-444, 2021

SEREBRAL PALSİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

in: SEREBRAL PALSİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, MEHMET EMRE BAKİ, ATİLLA ÇITLAK, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.105-137, 2020

SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM

in: FİZYOTERAPİST VE HASTA İLETİŞİMİ, UĞUR CAVLAK, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.63-90, 2020

KOL BÖLGESINE YÖNELIK EGZERSIZ PROGRAMLARI

in: Meme Kanseri Cerrahisi Sürecinde Bilmeniz Gerekenler, PROF. DR. AYLA GÜRSOY, Editor, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Antalya, pp.61-72, 2019 Sustainable Development

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ

in: Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.331-349, 2018

Sözlük ve İndeks

in: Klinik Egzersiz Fizyolojisi, Arıkan H., Ergun N.,Razak Özdinçler A.,Tugay B.U., Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.633-654, 2018