Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2015 Post Doktora

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2009 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji, Türkiye

 • 2001 - 2007 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA SİTOKROM C OKSİDAZ KATALAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE BAKIR SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  DOKSORUBİSİN KARDİYOTOKSİk ETKİSİ ÜZERİNDE NİTRİK OKSİTİN ROLÜ

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2008Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2005Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı