Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMPLE OF A RECREATION-ORIENTED CYCLE TRACK DESIGN AT UNIVERSITY CAMPUSES

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.20, ss.965-975, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CHANGES IN AIR QUALITY THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF SPAS IN SOUTH-WESTERN POLAND

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, no.12, ss.8405-8413, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of Greenway Routes Using Network Analysis in Amasya, Turkey

JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT, cilt.143, no.1, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SEMANTIC EVALUATION OF WATERFALLS AS TOURİSM DESTINATIONS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, no.2, ss.781-788, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Example Study About Meryemana Valley (Trabzon/Turkey) for Determining the Potential Campground in the Scope of Nature Tourism

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, no.2, ss.576-583, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Greenway Planning Process in the Example of Toklu Valley

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, no.2, ss.611-620, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ecology-based tourism potential of Altindere Valley (Trabzon-Turkey) in regards to the natural, historical and cultural factors

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.23, ss.233-244, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Examination of Tabriz Gardens in Iranian Garden Art

Landscape Research, cilt.40, ss.247-260, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A study of a sustainable greenway approach for a part of the Silk Road in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.17, ss.515-528, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of recreational preferences of urban residents in Artvin (Turkey) in relation to sustainable urban development

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.16, ss.109-116, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Public preferences for visual quality and management in the Kackar Mountains National Park (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.13, ss.499-512, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.223-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEMTEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.586-594, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENTSEL AÇIK ALANLARIN GEÇİRİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, ss.3868-3873, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disiplinlerarası Atölye Çalışması Kapsamında Sürdürülebilir Donatı Tasarım Süreci

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.424-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİSİPLİNLERARASI ATÖLYE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM SÜRECİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.424-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik Duyarlılık Analizi: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.506-511, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Fuaye Alanının Değişiminin Temel Tasar İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneğinde Donatı Tasarımına Yönelik Bir Workshop Süreci

Journal of Social Humanities Sciences Research, cilt.5, ss.3134-3143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ ÖRNEĞİNDE DONATI TASARIMINA YÖNELİK BİR WORKSHOP SÜRECİ

JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.5, ss.3134-3143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKOLOJİK DUYARLILIK ANALİZİ: KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.506-511, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amasya Kent Örneğinde Rekreasyon Alanları Bilgi Sistemi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.66-79, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAMPÜSLERDE YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM KRİTERLERİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.493-502, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kampüslerde Yaya ve Bisiklet Yollarına Uygun Sürdürülebilir Donatı Tasarım Kriterleri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.3, ss.493-502, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEŞİL KAMPÜS YAKLAŞIMININ UZMAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, ss.2064-2071, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİSİKLET YOLU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIMI SÜRECİ: KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

The Journal of AcademicSocial Science, ss.152-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydınlatılmış Kent Parklarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Meydan Parkı ve Atapark Örnekleri

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, cilt.18, ss.137-151, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İnsan Doğa Kent İlişkisi ve Algısı

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.22, ss.56-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amasya Kent Örneğinde Yeşilyol Güzergâhlarının AHS ile Öncelikli İşlevlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.21-30, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Amasya Kent Örneğinde Yeşilyol Güzergahlarının AHS ile Öncelikli İşlevlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.21-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Establishing the Campus Urban Furniture Information System (CUFIS)

Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, cilt.17, ss.11-20, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation Of The Effect Of Street Furniture Placed At The University Campuses On Quality Of Life, Sustainability-Ecology And Identity

International Refereed Journal Of Design and Architecture, no.7, ss.184-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi-function Greenway Model: Trabzon example

Journal of Balkan Ecology, cilt.18, ss.37-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multi functional Greenway Model Trabzon City Example

Journal of Balkan Ecology, cilt.1, ss.37-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating Main Tourism Activities Map of Macka District

International Journal of Academic Research, cilt.5, ss.18-23, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal-Yapay Peyzaj Materyalleri ve Kullanıcı İlişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.164-174, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Legal Status For Protection of Natural Monumental Trees in Turkey: A Case Study

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.3, ss.37-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yol Ağaçlarının Anlamsal Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.211-221, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study for Semantic Evaluation of Street Trees

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.211-221, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of conceptual legal and enviromental aspects of urban forests.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.72-85, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Ormanlarının Kavramsal Hukuksal ve Çevresel Boyutuyla Değerlendirilmesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.72-85, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of conceptual legal and environmental aspects of urbanforests.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.72-85, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.59, ss.27-41, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hatila Vadisi Milli Parkı için farklı bir rekreasyonel yaklaşım

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.145-158, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Yol Kavramı, Fonksiyonları ve Önemi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.80-86, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Green Infrastructure Systems in the Context of Sustainable Urban Development andClimate Change

International Conference on Climate Change and Forestry ICCCF’2019, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.349-354

Kentsel Açık Alanlarda ve Kent Parklarında Güncel Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.8-12

PEYZAJ MİMARLIĞI PLANLAMA VE TASARIM ALANLARINDA KULLANILAN YENİLİKÇİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2. ULUSLARARASI19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSELYAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.632-641

Peyzaj Bileşenlerinin Trabzon Orta Mahalle Örneğinde İrdelenmesi

Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019, ss.181-90

Amasya Kentinin Kültürel Değerlerinin Planlanması

Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019, ss.191-201

KENTSEL AÇIK ALANLARDA VE KENT PARKLARINDA GÜNCEL BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.8-12

USING CREATIVE TECHNIQUES IN DESIGN EDUCATION

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.35-39

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAZİ BİÇİMLEME

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.78-80

INVESTIGATION OF URBAN MEMORY TRACES IN THE CASE OF AMASYA YAVUZ SELIM SQUARE

Livable Environments and Architecture International CongressReplacing Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.665-678

VISUALIZATION OF CORRIDOR SCENARIOS THAT ESTABLISH EDUCATION-RECREATION RELATIONSHIP IN THE CASE OF KTÜ KANUNI CAMPUS

LIVENARCH- 6th International Congress Livable Environments Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.694-705

ZAĞNOS VADİSİNİN KULLANICI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.78-82

KIYI ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE MEKAN-KIYI KULLANIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.128-132

Student Views And Satisfaction Within The Context Of Professional Practice Knowledge Lesson

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1715-1720

Urban Bostan Organic Agriculture Opportunity In The Trabzon City Center

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1464-1471

GİRESUN GAZİ CADDESİ ALIŞVERİŞ SOKAĞI’NIN KULLANICI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.996-1002

AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİKKRİTERLERİNİN İRDELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.976-985

Kıyı Alanları Rekreatif Olanağı Sorunları: Trabzon Sahil Yürüyüş Yolu

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific StudiesSection: Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.71-74

Disabled Sensitive Design Approaches In the Case of Karadeniz Technical University

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1705-1714

Akçaabat Orta Mahalle Örneğinde Erişilebilirlik Kriterlerinin İrdelenmesi

Karadeniz Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.976-985

Hatıra Parklarının Kent Turizmine Katkıları

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.20-27

The International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences

The International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 5 - 08 Eylül 2018

Sürdürülebilir Yerleşkelerde Bitki ve Hayvan Varlığının Önemi:KTÜ Örneği

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.27

Trabzon Kent Parkları Üzerine Genel Bir İnceleme

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Öğrencilere Katkıları

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1894-1902

Changes in Urban Square in the Time Period: Case Study of Trabzon

International Symposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 5 - 08 Eylül 2018, ss.83-88

Shopping Tourism in the Context of Amasya Cultural Heritage

International Semposium on Advancements in Tourism, Recreation and Sports Science, 5 - 07 Eylül 2018, ss.64-70

DIŞ MEKANLARDA DONATI TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM SÜRECİNDE UYGULAMALI DERSLERİN ÖĞRENCİLERE KATKILARI

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1894-1902

KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİNDE “EKOLOJİK OKURYAZARLIK” TEMALI BİR DİSİPLİNLERARASI PROJE

2. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.969-975

Pedestrian and Bicycle Bridges in Today’s Cities

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.609

Eski Kentin Eski Sahibi: Yaya

Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 8 - 11 Mayıs 2018

Su Kenarı Alanlarının Rekreatif Açıdan Değerlendirilmesi: Sera Gölü Örneği

3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.79-80

SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ ÖRNEĞİ

3 R D INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.79-80

Interpretation of the Sustainable Green Campus Approach in Karadeniz Technical University

II. International Urban and Environment Health, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.614-615

A Study on Sustainable Transportation Alternatives In Historical City Texture: Pedestrian and Bicycle

IFES 2017 International Forestry and Environment Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2017, ss.175

Investigation on the Effects of Urban Open-Green Areas on the Socialization of People: Trabzon sample

ISFOR 2017n International Symposium on New Horizons İn Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.71

Problem of Automobile Priotrity Arrangement in Public Areas, Example of Bingöl Şehit Mustafa Gündoğdu Street

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.591

Determination of Potential of Amasya City in Terms of Gastronomy Tourism

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.462

Examination of Recreation and tourism Possibilities of Trout Production Farms, Sample of Maçka District in Trabzon

ICAFOF 2017 ‘International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies', Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.463

Kentsel Değişimin Amasya Kent Kimliği Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.473-474

Kamusal Alanlardaki Değişime Dair Metropol Kentlerindeki Yeşil Alan Politikaları

2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.795-796

The connection between Campus Greenways, recreation and education

Green Infastructure: Nature Based Solutıons for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.344

In the case of KTU Campus, The Importance of Urban Green Areas in Terms of Bird Spicies

Green Infastructure: Nature Based Solutıons for Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.151

Memorial parks in terms of landscape architecture professionals

PRONASEM 2016 6th International Conference ‘Protection Of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools For Sustainability’, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Kasım 2016, ss.145

Assessment of Scenic Road Potential near The Dam Lake in The Coruh Valley Turkey

MACODESU (Marine Coastal, Development, Sustainability) 2015, 18 - 20 Eylül 2015

Interesting Walk Approach In The Context of Walkabaility

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

Kanuni Kampus Karadeniz Teknik Üniversitesi

GREDIT 2016 Green Development Infrastructure Technology, Üsküp, MAKEDONYA, 31 Mart - 01 Nisan 2016

Kanuni Kampüsü-Karadeniz Teknik Üniversitesi

GREDIT 2016 Green Development Infrastructure Technology, Üsküp, Makedonya, 31 Mart - 01 Nisan 2016, ss.110

Research on Problems of Urban Open Spaces: Amasya Town Example

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2015, no.1, ss.102

Trabzon Kenti Örneğinde Yaya Ulaşımı Olanaklılığı

1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.428-434

Greenway Planning Process In The Example Of Toklu Valley

MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability 1st International Conference, on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability , 18 - 20 Eylül 2015

Assessment of Scenic Road Potantial Near The Dam Lake in The Coruh Valley, Turkey

MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.132-141

An Example Study about Meryemana Valley (Trabzon/Turkey) for Determining the Potential Campground in the Scope pf Nature Tourism

MACODESU 2015 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.150

Planning Urban Valleys Using Greenway Approach

52nd IFLA World Congress, St. Petersburg, RUSYA, Sankt-Peterburg, Rusya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.655-659 identifier

Visual Preference Assessment in rural linkage roads between a city and a conservation area national park Artvin Hatila Valley National Park

History of Future 52nd World Congress of the International Federation of Landscape Architects, Saint-Petersburg, RUSYA, 10 - 12 Haziran 2015

Planning of Campus Greenways: KTU Example

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.92

Green Continuity: contribution of greenways to city and urban life

6th EFLA Regional Congress, Green Infrastructure: From Global to Local, St. Petersburg, Rusya, 11 - 15 Haziran 2012, ss.80-81

A Green Area Quality Analysis in the Trabzon City Instance

48th IFLA World Congress, Zürih, İsviçre, 27 - 29 Haziran 2011, ss.517

Günümüz Yaşantısında Kadının Tasarımcı Rolünü Ortaya Koyan Bir Çalışma

4. International Women as a Category of Science, Women Symposium, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, ss.1067-1073

Greenway Approaches Making Out The Missing Green Structure and Historical Values in Rapid Urbanization Process

1st International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1323-1339

Influences of Avalanche and Insect Damage on Old Growth Forests in Kaçkar Mountains amd Hatila Valley National Parks in Northeast Part of Turkey

Natural hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests Challenges and Opportunities for Silviculture An International Conference of IUFRO, Trento, İtalya, 18 - 21 Eylül 2007, ss.69

Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Görsel Kalite Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.219-227

Çevre İçin Eğitimde Korunan Alanların Rolü Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.175-182

The Old Growth Forest of Northeast Turkey and It's conservational Importance

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa, Krakow, Polonya, 15 - 18 Haziran 2005, ss.189-193

Kentsel Ekoloji İçinde Trabzon İli Örneği’nde Kent Ormanlarının Yeri Önemi

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004, ss.76-79

Yeşilyollar Özellikleri ve Trabzon İli İçin Öneriler

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım Yerleşim Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2003, ss.147-158

Ormancılıkta Halkla İlişkiler ve Milli Parkların Halkla İlişkiler Sürecindeki Önemi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002, cilt.1, ss.212-219

Sürdürülebilir Kent Gelişiminde Kent Ormanlarının Yeri ve Önemi

Türkiye Çevre Kirlenmesi Öncelikli Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 18 - 19 Kasım 1999, ss.21-29

Kitap & Kitap Bölümleri

Peyzaj Mimarlığı Alanında Farklı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Manzak B., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.59-70, 2020

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM ALANINDA YENİ UFUKLAR, Latif Gürkan KAYA, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.449-465, 2019

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU

Eğitim Bilimleri Araştırmaları I, Ahmet DOĞANAY Oğuz KUTLU, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.151-165, 2019

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Peyzaj Planlama Stüdyosu

Eğitim Bilimleri Araştırmaları I, AHMET DOĞANAY, OĞUZ KUTLU, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.151-164, 2019

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, KAYA, LATİF GÜRKAN, Editör, Gece Akademi, ss.449-465, 2019

Tourism and Tourist Types in Urban Tourism

Recent Advances in Social Sciences, EFE RECEP, KOLEVA IRINA, ÖZTÜRK MÜNİR, ARABACI RAMİZ, Editör, Cambridge Scholars Publishing, U. K., ss.177-193, 2018

Tourism and Tourist Type in Urban Tourism

Recent Advances in Social Sciences, ..., Editör, Cambridge Scholar Honor Publishing Company, Sofia, ss.177-193, 2018

"Interesting Walk"Approach In the Context of Walkability

Current Researches in Geography, Hasan ARSLAN, Mehmet Ali İÇBAY, Kosyo STOYCHEV, Editör, E-Bwn2017, Roma, ss.299-311, 2017

Bitkisel Elemanlarla Kent Silüetlerinin Oluşturulması Konya/Sille Örneği

Kent Mobilyasıyla Anlatılan tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editör, Detayyayıncılık, Ankara, ss.133-146, 2017

KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ

KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.147-199, 2017

Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarışmaları-Workshop-Sergi

Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.147-200, 2017

Interesting Walk”Approach In the Context of Walkability

Current Researches in Geography, Hasan ARSLAN, Mehmet Ali İÇBAY, Kosyo STOYCHEV,, Editör, E-BWN2017, ROMA, ss.299-311, 2017

Livability and Livable City Image

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofya, ss.728-734, 2016

The Techniques Improving the Creativity in Landscape Design Process

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofya, ss.453-466, 2016

The Role and Importance of Tourism Information System in Urban Tourism Planning

Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dinu M. S., Hacıoğlu, N., Efe R., Soykan A., Tetik N., , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.661-668, 2016

An Investigation on Creating University Landscape Materials Information System Model: Karadeniz Technical University Case Study

Environment and Ecology at the Beginning of 21. Century, Efe, R., Bizzarri, C., Cürebal, İ., Nyusupova, G.N., Editör, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofia, ss.456-471, 2015

Awareness Of Nature: A Sample Study In Trabzon, Turkey

The Science And Education At The Beginning Of The 21 st Century In Turkey Volume: 4, Mortan, K., Hristov, I, Strelova, O., Kostava, Z.,, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.79-92, 2014

Awareness of Nature: A Sample Study in Trabzon, Turkey

The Science and Education at The Beginning of the 21st Century in Turkey, , Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofya, ss.79-91, 2014