Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of IFC file format for BIM based automated code compliance checking

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, cilt.3, sa.2, ss.113-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Big Room concept in project management and control

Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, cilt.2, sa.4, ss.204-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.714-733, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of water consumption and drinking water preferences in various areas of workers working in the construction sector of Trabzon

The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.2, sa.1, ss.52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Use of Mobile Technology in the Construction Industry

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1049-1055

Investigating the parameters that affect housing prices in Turkey

International Civil Engineering & Architecture Conference, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.13-22

6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde

3. Proje ve Yapım Yönetim Kongresi, 3.PYYK, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, ss.1201-1209

İnşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler

Yedinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, ss.1-6

Diğer Yayınlar