Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Human capital and export: Panel data causality analysis on provinces in Turkey

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.26, no.299, pp.91-105, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİNSEKTÖREL ANALİZİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.1, pp.173-188, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yapışkan Bilgi Modeli: Türkiye Için Bulgular

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.27, pp.33-56, 2014 (National Refreed University Journal)

Bölgesel Beşeri Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi: Piramit Model

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.25, pp.1-18, 2013 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Illerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010)

ERCİYES ÜNİV. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, no.39, pp.147-167, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2010

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.39, pp.147-167, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları: Literatür Incelemesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.84-110, 2011 (National Refreed University Journal)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.207-224, 2011 (International Refereed University Journal)

İthalata Dayalı Büyüme: 1989-2007 Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.165-180, 2011 (National Refreed University Journal)

Bölgeselleşme ve Ticaret Akımları Literatür İncelemesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Kalkınma, Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.x, no.35, pp.301-316, 2010 (National Refreed University Journal)

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-40, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye^de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.57-80, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye de Kadın İstihdamı Ülke ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.10, no.2, pp.1-16, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.10, no.2, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği

Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri, pp.1-15, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Çoklu Ko entegrasyon Analizi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.13-29, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye de Enflasyon Ekonomik Büyüme İlişkisi Teori Literatür ve Uygulama

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, pp.103-117, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’xxde Enflasyon - Ekonomik Büyüme İlişkisi:(Teori, Literatür ve Uygulama)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.18, pp.103-117, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2018)

IV. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 30 October - 03 November 2018, pp.899-906 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI (2018)

IV. INES International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.899-906 Creative Commons License Sustainable Development

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS INDICATORS

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, vol.1, pp.99

Foreign Trade and Economic Growth Relation: Cointegration and Causality Analyses on Turkey (1980-2015)

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, , Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.102 Sustainable Development

is Turkey a Potential Middle İncome Trap Candidate? An Evaluation in Terms of Various Indicators

II.International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.101 Sustainable Development

IS TURKEY A POTENTIAL MIDDLE INCOME TRAP CANDIDATE? AN EVALUATION IN TERMS OF VARIOUS

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.101

Socio Economic Ranking of Provinces in Turkey 2010

International Symposium of Regional Development, 7 - 09 October 2010, pp.693-705 Sustainable Development

Regional Characteristic of the Global Economic Crisis: Turkish Experience

International Symposium of Regional Development, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.557-574

Socio-Economic Development Ranking of Provinces in Turkey (2010)

International Symposium of Regional Development, Yozgat, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.686-693 Sustainable Development

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

Bilgi Yayılmaları ve Beşeri Sermaye İlişkisi: Türkiye’nin İlleri Üzerine Panel Nedensellik Analizlleri

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 07 October 2010 - 09 October 2009, pp.1-8

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.48-60 Sustainable Development

Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi

7. Bilgi Ekonomi ve ,Yönetim Uluslararası Kongresi, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.48-60 Sustainable Development

İthalata Dayalı Büyümenin Sürdürülebilirliği 1989 2007 Türkiye Örneği

10. İstatistik ve Ekonometri Kongresi, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.25, pp.53

İthalata Dayalı Büyüme: 1989-2007 Türkiye Örneği

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.165-180

İthalata Dayalı Büyüme: 1989-2007 Türkiye Örneği

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.165-180

TÜRKİYE’DE YURTİÇİ TASARRUF VE BELİRLEYİCİLERİ

İkinciUluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.229-242

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.129-144

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Uzun Dönem Analizi: Türkiye Örneği (1976-2005)

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı,, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.79-88 Sustainable Development

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 11 - 13 May 2007, pp.129-144

Uzaktan Bilgisayar Kontrollü RF Erişimli Sayısal Kontrol Sisteminin Gerçeklenmesi ve Başarım Analizi

Signal Processing and Communications Applications Conference, Denizli, Turkey, 12 - 14 June 2002, vol.10, pp.600-604

Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgesel Bazda Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma: 1975-1997

9.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 08 October 2000, pp.51-60

Books & Book Chapters

Lojistik Köyler Yerel Kalkınma İçin Bir Çözüm Mü?

in: İktisat Seçme Yazılar, Havvanur Feyza Erdem ve Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.99-117, 2019

Measurement of Regional Human Capital Adequacy with The Pyramid Model: 2011 and 2018 Comparison for Turkey

in: Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, Başar S.,Durmaz,A, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.24-43, 2019 Creative Commons License

Temporal Analysis of Socioeconomic Development of Regional Differences in Turkey

in: Selected Writings on Economics , Erdem,Havvanur Feyza Başoğlu,Aykut, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.119-132, 2018 Creative Commons License

Makro İktisat

Celepler Matbaacılık Basım Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2016

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Derya Kitabevi, Trabzon, 2015

İktisadi Gelişme Ekseninde Bölgesel Kalkınma Teorilerinin Tarihi Gelişimi

in: Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar, Berber M., Özyakışır D., Aydın H.İ., Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.1-30, 2014

Genel Ekonomi

Ekin Kitabevi, Bursa, 2013

Makro İktisada Giriş

Murathan Yayınevi, Trabzon, 2013

Makro İktisada Giriş

Murathan Yayınevi, Trabzon, 2013