Prof.Dr.

FİKRET ÇANKAYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Eğitim Bilgileri

1994 - 1999

1994 - 1999

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Kalite Maliyetlerinin Maliyet Muhasebesi Açısından Değerlemesi ve Türkiye’deki Kalite Maliyet Uygulamaları

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

1993

1993

Yüksek Lisans

Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi ve Finansal Analizi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

KTÜSEM, Bilimsel Araştırma Proje Hazırlama Eğitim Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2012

2012

Patent Eğitim Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Türk Patent Enstitüsü

2006

2006

Aplied Language School

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Misouri Kansas City

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2011 - 2011

2011 - 2011

Doç.Dr.

University of Texas at Dallas, School Of Management , Business

2001 - 2010

2001 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1999 - 2001

1999 - 2001

Öğretim Görevlisi Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1993 - 1999

1993 - 1999

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1992 - 1993

1992 - 1993

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme Bölümü

2006 - 2010

2006 - 2010

Dekan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING IN THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT OF STATE HOSPITAL: A CASE STUDY

Kurt P., Saban M., ÇANKAYA F. , Annac M. C.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.4, ss.2754-2770, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİN BOYUTLARININ İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA

ÇANKAYA F. , Karakaya A., Keleş N.

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.161-181, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Entegre Raporlama ile ilgili Yapılan Çalışmalar: Literatür Taraması

ÇANKAYA F. , Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M.

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.179-197, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Entegre Raporlama ile ilgili Yapılan Çalışmalar: Literatür Çalışması

ÇELEBİER M., ÇANKAYA F.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.179-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE DETERMINATION OF UTILIZATION LEVELS OF INDUSTRIAL 4.0 TECHNOLOGIES A REVIEW ON GARMENT ENTERPRISES OPERATING IN TRABZON

ÇANKAYA F. , Tiryaki D.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, cilt.1, sa.1, ss.53-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de GRI Rehberine Göre Hazırlanan SürdürülebilirlikRaporlarının İçerik Analizi

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.860-879, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA GÖSTERGELERİNDE İŞLETMELER ARASI FARKLILIKLAR

Çelebier M., ÇANKAYA F. , Karakaya A.

sbe/issue/41366/468393, cilt.1, sa.32, ss.114-142, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye Örneği

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, sa.4, ss.117-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bina Maliyet Oranı ve Bina Güçlendirme Maliyetini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki

YILMAZ Z., ÇANKAYA F. , KARAKAYA A.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.51, ss.151-174, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ(Gelecek yayın)

Şahin Z. , ÇANKAYA F. , Karakaya A.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, sa.20, ss.17-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

BİNA MALİYET ORANI VE BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yılmaz Z., ÇANKAYA F. , Karakaya A.

http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd, sa.51, ss.151-174, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F. , KARAKAYA A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.20, ss.17-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yıkım ve Yeniden Yapım Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Bina Maliyet Oranı Açısından Önemi

Yılmaz Z., ÇANKAYA F. , Karakaya A.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.395-412, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the İstanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z. , yılmaz z., çankaya f.

World Academy of Science, Engineering and Techology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economics, Business and Industrial Engineering, cilt.11, sa.7, ss.1620-1623, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z. , YILMAZ Z., ÇANKAYA F.

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering, cilt.11, sa.7, ss.1826-1829, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler Ve Kârlılık Üzerine Etkileri

ÇANKAYA F. , Yılmaz Z.

”, KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, sa.8, ss.211-228, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey: Auditor's Case

ÇANKAYA F. , BULUT H. İ. , ÖRS H.

International Journal of Critical Accounting, cilt.6, sa.1, ss.124-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F. , Dinç E. , Çoban Y.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, sa.23, ss.70-94, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Öğrenci, Akademisyen Ve Uygulayicilarin Tms/Tfrs Farkindaliklari Ve Görüşleri Üzerine Bir Çalişma

ÇANKAYA F. , Yılmaz Z., Şahin Z.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.16, sa.2, ss.109-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama

ÇANKAYA F. , Erol S. , Canca A.

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.2, sa.2, ss.111-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ. , Örs H.

International Journal of Critical Accounting, cilt.6, sa.2, ss.124-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Maliyetlerin Gerçeğe Uygun Bir Şekilde Hesaplanmasına Destek Ums 16 Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler Ve Kârlılık Üzerine Etkileri

ÇANKAYA F. , YILMAZ Z.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.221-241, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Karbon Sertifikalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

ÇANKAYA F. , Şeker Y.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.4, sa.15, ss.105-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Etik İlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odakli İç Denetimin Başarisina Etkisi

ÇANKAYA F. , Dinç E. , Kara M.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.239-264, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F. , Dinç E. , Kara M.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.39, ss.46-67, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

İç Denetim Başarısını Etkileyen Denetim Türleri:Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama

ÇANKAYA F. , DİNÇ E. , KARA M.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.39, ss.47-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F. , Dinç E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, sa.17, ss.81-102, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Türkiye’de Faaliyet Tabanlı Maliyetleme’nin Uygulanma Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

ÇANKAYA F.

Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.49-78, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi:İMKB Örneği,Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ. , Er B.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Auditing firm Reputation and the Post-Issue Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ. , Er B.

Investment Management and Financial Innovations, cilt.6, sa.3, ss.212-230, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Auditing Firm Reputation and the Post-IPO Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

ER B. , Çankaya F. , BULUT H. İ.

Investment Management and Financial Innovations, cilt.6, sa.3, ss.212-229, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Düşük Fiyatlandırma ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansına Etkisi: İMKB Örneği

ER B. , BULUT H. İ. , Çankaya F.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Hile Denetçiliği Mesleği ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları ve Ahlak Kuralları

ÇANKAYA F. , Gerekan B.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.9, sa.28, ss.93-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hile Denetçiliği Mesleği ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları ve Ahlâk Kuralları

ÇANKAYA F. , GEREKAN B.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.9, sa.28, ss.93-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Powerpoint ve Klasik Usulde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler Arasındaki Farklılıkların Tespiti: Karadeniz Teknik Üniversitesinde Bir Araştırma

ÇANKAYA F. , Dinç E.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.17, sa.1, ss.28-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Yönetici Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi İMKB Örneği

ÇANKAYA F. , BULUT H. İ. , ER B.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.101-120, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Denetim Firması İtibarı, Düşük Fiyatlandırma ve İlk Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı: İMKB Uygulaması

ER B. , Çankaya F.

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.51-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Muhasebe Standartlarının Uyumu

ÇANKAYA F. , Aydoğan E.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.299-329, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Hizmet Sadakatinin Geliştirilmesinde Bir Fayda-Maliyet Yaklaşımı: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

ÇANKAYA F. , Çilingir Z.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.25-46, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması

ÇANKAYA F.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.127-148, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Kamu Hastanesi Uygulaması

ÇANKAYA F. , Aygün D.

Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.17, ss.93-119, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Yoksulluğun Giderilmesinde yeni Arayışlar: Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri”,

ÇANKAYA F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.155-172, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

5024 Sayılı Kanun’la Getirilen Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Doğurduğu Sorunlar

ÇANKAYA F. , Dinç E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.369-384, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizi

YAKICI AYAN T. , Çankaya F.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.473, ss.68-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizine İlişkin Bir Model Denemesi

ÇANKAYA F. , Yakıcı Ayan T.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.40, sa.473, ss.68-76, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi

ÇANKAYA F. , Yakıcı Ayan T.

Bankacılar, cilt.43, ss.33-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

İşletmelerde Kalite Maliyetlerinin Hesaplanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Model

ÇANKAYA F. , Ustasüleyman T.

Verimlilik Dergisi, cilt.1, ss.75-98, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Kalite Maliyetleri ve Sınıflandırılması

ÇANKAYA F. , Ustasüleyman T.

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, cilt.43-46, ss.58-87, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Değişim Mühendisliği

ÇANKAYA F. , Ustasüleyman T.

Pak/Plast Teknik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.39-45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Franchising ve Muhasebe İşlemleri

ÇANKAYA F. , Sürmen Y.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, cilt.15, sa.98, ss.87-98, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTAL MUHASEBEYE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ

ÇANKAYA F. , Çelebier M.

6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, ss.216-234

2018

2018

The Determination of Utulization Levels of Industrial 4.0 Technologies: A Reviev on Garment Enterprises Operating in Trabzon

ÇANKAYA F. , TİRYAKİ D.

III. International ScientificConference, Borovets, Bulgaristan, 12 - 15 Aralık 2018, ss.53-56

2018

2018

Sürdürülebilirlik Raporlarının İşletmeye Etkisi

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

2nd International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.3, ss.636-640

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA YER ALAN AÇIKLAMALARIN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

ÇANKAYA F. , ŞAHİN Z., KARAKAYA A.

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.200-212

2018

2018

Sürdürülebilirlik Raporlarında Yer Alan Açıklamaların İşletme Performansına Etkisi

ÇANKAYA F. , Karakaya A., Şahin Z.

5.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.5, sa.1, ss.200-212

2018

2018

Publication Preview Source FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION: ISTANBUL CASE

ÇANKAYA F.

VII. İnternational Congres on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.21, ss.13-31

2017

2017

Determination of Appropriate Sustainability Performance Indicators for SMEs

ŞAHİN Z. , yılmaz z., çankaya f.

207th International Conference on Science, Social Science and Economics, Paris, Fransa, 13 - 14 Temmuz 2017, ss.15-20

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the İstanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z. , yılmaz z., çankaya f.

19th İnternational Conference on Sutainable Strategic Management, Prag, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Temmuz 2017, ss.318-324

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z. , YILMAZ Z., ÇANKAYA F.

19th International Conference on Sutainable Strategic Management, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Temmuz 2017, ss.322-325

2016

2016

Content Analysis of Sustainability Reports A Practice in Turkey

ÇANKAYA F. , ŞAHİN Z. , YILMAZ Z.

Proceedings of 7th European Business Research Conference University of Roma Tre, Rome, Italy, Roma, İtalya, 15 - 16 Aralık 2016, ss.1-12

2014

2014

İşletme Okullarında İş Etiği Eğitimi Tartışmalarına İlişkin Bie Literatür Değerlendirme

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ.

5.Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı,Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2014, ss.1

2014

2014

İşletme Okullarında İş Etiği Öğretilebilir Mi?

BULUT H. İ. , ÇANKAYA F.

5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2014, ss.1

2010

2010

Social Resposibility Role of The Media in Business News Markets:Evidence From Turkey

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ.

9th International Conferance on Coporate Social Responsibility-CSR and Global Governance, Zagrep, Hırvatistan, 16 - 18 Haziran 2010, ss.1-18

2010

2010

Media Ethics, Popular Business Magazines Contents and Capital Markets: Evidence form Turkey

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ.

2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics&Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2010 - 14 Haziran 2014, ss.1

2010

2010

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

DİNÇ E. , Kaya U. , Çankaya F.

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2010, ss.1-18

2010

2010

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

ÇANKAYA F. , Kaya U. , Dinç E.

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2010, ss.1-18

2009

2009

The Impact of Time –Based Manufacturing Practices On Competitive Capabilities On Manufacturing Firms In Turkey

USTASÜLEYMAN T. , ÇANKAYA F.

Advances In Global Business Research, Utara, Malezya, 27 - 31 Aralık 2009, ss.318-327

2009

2009

The Impact of Time Based Manufacturing Practices on Competitive Capabilities of Manufacturing Firms in Turkey

ÇANKAYA F. , Ustasüleyman T.

Advences in Global Business Research, Alor Setar, Malezya, 24 - 31 Aralık 2009, cilt.6, sa.1, ss.317-327

2009

2009

Corporate Governance and Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

ÇANKAYA F. , Bulut H. İ. , Örs H.

8th International Conferance on Coporate Social Responsibility, Cape Town, Güney Afrika, 8 - 10 Eylül 2009, ss.1-15

2009

2009

Türkiye Deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

DİNÇ E. , ÇANKAYA F.

7.Ulaslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-Küreselleşme ve Türk Dünyası, Celalabat, Kırgızistan, 9 - 11 Haziran 2009, ss.178-191

2009

2009

Türkiye’deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÇANKAYA F. , Dinç E.

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 09 Haziran 2009 - 11 Eylül 2011, cilt.1, ss.178-191

2009

2009

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

DİNÇ E. , ÇANKAYA F. , KAYA U.

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009, ss.201-229

2009

2009

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

ÇANKAYA F. , Dinç E. , Kaya U.

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2009, ss.201-231

2009

2009

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

Çankaya F. , Dinç E. , KAYA U.

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2009, sa.28, ss.100-121

2009

2009

Türkiye de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

DİNÇ E. , ÇANKAYA F. , KAYA U.

XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

The İmportance of Sustainability and Sustainability Reporting

ÇANKAYA F. , Şahin Z.

New Approaches to CSR Sustainability and Accountability Volume 1, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editör, Springer, London/Berlin , Gateway East, ss.45-59, 2019

2019

2019

The Importance of Sustainability and Sustainability Reporting

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability Volume I, Çalıyurt Kıymet Tunca, Editör, Springer, ss.45-59, 2019

2018

2018

Genel Muhasebe II (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği İle Uyumlu

ÇANKAYA F. , Dinç E.

Celepler Matbaa Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2018

2018

2018

FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION:ISTANBUL CASE

YILMAZ Z., ÇANKAYA F. , KARAKAYA A.

Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies, Aslı Doğan, Günay Gönüllü, Editör, IJOPEC Publication Limited, Londrina, ss.13-30, 2018

2017

2017

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Uyumlu Genel Muhasebe I

DİNÇ E. , ÇANKAYA F.

Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2017

2015

2015

TMS TFRS Uyumlu Finansal Muhasebe 1 Muhasebe Teorisi ve İlkeleri

ÇANKAYA F. , DİNÇ E.

Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2015

2015

2015

TMS / TFRS Uyumlu FİNANSAL MUHASEBE II (Dönemsonu İşlemleri)

Çankaya F. , Dinç E.

Celepler Matbaa, Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2015

2013

2013

Finansal Muhasebe I

ÇANKAYA F. , Dinç E.

Celepler Matbaası, Trabzon, 2013

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

MÖDAV

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası İktisadi ve Bilimsel İncelemeler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2007

Ocak 2007

Uluslararası İktisadi İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2011

2011

XXX.Muhasebe Eğitim Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

XXIX.Muhasebe Eğitim Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

Dr. Fikret SÖZBİLİR'in Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

Dr. Cangül ÖRNEK'in Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

Dr. Rana Gürbüz'ün Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

Haziran-2014

Haziran 2014

Akademik Kadroya Atama

Dr. Müzeyyen Esra ATUKALP’in Yardımcı Doçent Ataması - Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü