Prof.FİKRET ÇANKAYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Muhasebe ve Finansman


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Accounting and Control

Metrics

Publication

93

Project

1

Thesis Advisory

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, İşletme, Turkey

1990 - 1993

1990 - 1993

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, İşletme, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Kalite Maliyetlerinin Maliyet Muhasebesi Açısından Değerlemesi ve Türkiye’deki Kalite Maliyet Uygulamaları

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

1993

1993

Postgraduate

Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi ve Finansal Analizi

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

KTÜSEM, Bilimsel Araştırma Proje Hazırlama Eğitim Semineri

Education Management and Planning

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2012

2012

Patent Eğitim Semineri

Education Management and Planning

Türk Patent Enstitüsü

2006

2006

Aplied Language School

Education Management and Planning

University of Misouri Kansas City

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Accounting

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2011 - 2011

2011 - 2011

Associate Professor

University of Texas at Dallas, School Of Management , Business

2001 - 2010

2001 - 2010

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1999 - 2001

1999 - 2001

Lecturer PhD

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1993 - 1999

1993 - 1999

Research Assistant

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

1992 - 1993

1992 - 1993

Research Assistant

Karadeniz Technical University, -, İşletme

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İibf, İşletme Bölümü

2006 - 2010

2006 - 2010

Vice Dean

Karadeniz Technical University, İletişim Fakültesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2014

2014

Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F., Dinç E., Çoban Y.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, no.23, pp.70-94, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development

2012

2012

İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F., Dinç E., Kara M.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, no.39, pp.46-67, 2012 (SSCI)

2008

2008

Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Muhasebe Standartlarının Uyumu

ÇANKAYA F., Aydoğan E.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.299-329, 2008 (SSCI)

2008

2008

Hizmet Sadakatinin Geliştirilmesinde Bir Fayda-Maliyet Yaklaşımı: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

ÇANKAYA F., Çilingir Z.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.25-46, 2008 (SCI-Expanded)

2007

2007

Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması

ÇANKAYA F.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.127-148, 2007 (SCI-Expanded)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizine İlişkin Bir Model Denemesi

ÇANKAYA F., Yakıcı Ayan T.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.40, no.473, pp.68-76, 2003 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA

Çankaya F., Dinç E., Kanca S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.207-242, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ: BIST ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA

Kanca S., Çankaya F., Dinç E.

uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi, no.32, pp.31-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: KAMU HASTANESİ GÖZ SAĞLIĞI BÖLÜMÜNDE BİR UYGULAMA

Kurt P., Saban M., Çankaya F.

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.20, no.62, pp.103-140, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİN BOYUTLARININ İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA

ÇANKAYA F., Karakaya A., Keleş N.

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, vol.8, no.16, pp.161-181, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Entegre Raporlama ile ilgili Yapılan Çalışmalar: Literatür Taraması

ÇANKAYA F., Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M., Çelebier M.

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.179-197, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Entegre Raporlama ile ilgili Yapılan Çalışmalar: Literatür Çalışması

ÇELEBİER M., ÇANKAYA F.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.179-196, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye Örneği

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, no.4, pp.117-131, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de GRI Rehberine Göre Hazırlanan SürdürülebilirlikRaporlarının İçerik Analizi

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.20, no.4, pp.860-879, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA GÖSTERGELERİNDE İŞLETMELER ARASI FARKLILIKLAR

Çelebier M., ÇANKAYA F., Karakaya A.

sbe/issue/41366/468393, vol.1, no.32, pp.114-142, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Bina Maliyet Oranı ve Bina Güçlendirme Maliyetini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki

YILMAZ Z., ÇANKAYA F., KARAKAYA A.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.51, pp.151-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ(Gelecek yayın)

Şahin Z., ÇANKAYA F., Karakaya A.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.20, pp.17-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

BİNA MALİYET ORANI VE BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yılmaz Z., ÇANKAYA F., Karakaya A.

http://dergipark.gov.tr/erciyesiibd, no.51, pp.151-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F., KARAKAYA A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.20, pp.17-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Yıkım ve Yeniden Yapım Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Bina Maliyet Oranı Açısından Önemi

Yılmaz Z., ÇANKAYA F., Karakaya A.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.395-412, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the İstanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z., yılmaz z., çankaya f.

World Academy of Science, Engineering and Techology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economics, Business and Industrial Engineering, vol.11, no.7, pp.1620-1623, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z., YILMAZ Z., ÇANKAYA F.

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Business and Industrial Engineering, vol.11, no.7, pp.1826-1829, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler Ve Kârlılık Üzerine Etkileri

ÇANKAYA F., Yılmaz Z.

”, KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, no.8, pp.211-228, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey: Auditor's Case

ÇANKAYA F., BULUT H. İ. , ÖRS H.

International Journal of Critical Accounting, vol.6, no.1, pp.124-146, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

ÇANKAYA F., Bulut H. İ. , Örs H.

International Journal of Critical Accounting, vol.6, no.2, pp.124-146, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Maliyetlerin Gerçeğe Uygun Bir Şekilde Hesaplanmasına Destek Ums 16 Üretim Miktarına Göre Amortisman Yönteminin Değişken Maliyetler Ve Kârlılık Üzerine Etkileri

ÇANKAYA F., YILMAZ Z.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.8, pp.221-241, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Karbon Sertifikalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

ÇANKAYA F., Şeker Y.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.4, no.15, pp.105-134, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Etik İlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odakli İç Denetimin Başarisina Etkisi

ÇANKAYA F., Dinç E., Kara M.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.239-264, 2012 (Scopus)

2012

2012

İç Denetim Başarısını Etkileyen Denetim Türleri:Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama

ÇANKAYA F., DİNÇ E., KARA M.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.39, pp.47-67, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma

ÇANKAYA F., Dinç E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.1, no.17, pp.81-102, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Türkiye’de Faaliyet Tabanlı Maliyetleme’nin Uygulanma Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

ÇANKAYA F.

Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, vol.2, no.1, pp.49-78, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Düşük Fiyatlandırma ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansına Etkisi: İMKB Örneği

ER B., BULUT H. İ. , Çankaya F.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (Scopus)

2009

2009

Yönetici Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi İMKB Örneği

ÇANKAYA F., BULUT H. İ. , ER B.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Denetim Firması İtibarı, Düşük Fiyatlandırma ve İlk Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı: İMKB Uygulaması

ER B., Çankaya F.

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.9, no.3, pp.51-74, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Kamu Hastanesi Uygulaması

ÇANKAYA F., Aygün D.

Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, vol.17, pp.93-119, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Yoksulluğun Giderilmesinde yeni Arayışlar: Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri”,

ÇANKAYA F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.1, pp.155-172, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

5024 Sayılı Kanun’la Getirilen Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Doğurduğu Sorunlar

ÇANKAYA F., Dinç E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.4, pp.369-384, 2004 (Scopus)

2003

2003

Türk Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği Analizi

YAKICI AYAN T., Çankaya F.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.473, pp.68-76, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Kalite Maliyetleri ve Sınıflandırılması

ÇANKAYA F., Ustasüleyman T.

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, vol.43-46, pp.58-87, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Değişim Mühendisliği

ÇANKAYA F., Ustasüleyman T.

Pak/Plast Teknik Dergisi, vol.1, no.2, pp.39-45, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

Franchising ve Muhasebe İşlemleri

ÇANKAYA F., Sürmen Y.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.15, no.98, pp.87-98, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTAL MUHASEBEYE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ

ÇANKAYA F., Çelebier M.

6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.216-234

2018

2018

The Determination of Utulization Levels of Industrial 4.0 Technologies: A Reviev on Garment Enterprises Operating in Trabzon

ÇANKAYA F., TİRYAKİ D.

III. International ScientificConference, Borovets, Bulgaria, 12 - 15 December 2018, pp.53-56

2018

2018

Sürdürülebilirlik Raporlarının İşletmeye Etkisi

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

2nd International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3, pp.636-640 Sustainable Development

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA YER ALAN AÇIKLAMALARIN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

ÇANKAYA F., ŞAHİN Z., KARAKAYA A.

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.200-212 Sustainable Development

2018

2018

Sürdürülebilirlik Raporlarında Yer Alan Açıklamaların İşletme Performansına Etkisi

ÇANKAYA F., Karakaya A., Şahin Z.

5.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.5, no.1, pp.200-212 Sustainable Development

2018

2018

Publication Preview Source FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION: ISTANBUL CASE

ÇANKAYA F.

VII. İnternational Congres on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.21, pp.13-31

2017

2017

Determination of Appropriate Sustainability Performance Indicators for SMEs

ŞAHİN Z., yılmaz z., çankaya f.

207th International Conference on Science, Social Science and Economics, Paris, France, 13 - 14 July 2017, pp.15-20

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the İstanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z., yılmaz z., çankaya f.

19th İnternational Conference on Sutainable Strategic Management, Prag, Czech Republic, 9 - 10 July 2017, pp.318-324 Sustainable Development

2017

2017

Sustainability Reporting and Performances of the Companies in the Istanbul Stock Exchange Sustainability Index

ŞAHİN Z., YILMAZ Z., ÇANKAYA F.

19th International Conference on Sutainable Strategic Management, PRAG, Czech Republic, 9 - 10 July 2017, pp.322-325 Sustainable Development

2016

2016

Content Analysis of Sustainability Reports A Practice in Turkey

ÇANKAYA F., ŞAHİN Z., YILMAZ Z.

Proceedings of 7th European Business Research Conference University of Roma Tre, Rome, Italy, Roma, Italy, 15 - 16 December 2016, pp.1-12

2014

2014

İşletme Okullarında İş Etiği Eğitimi Tartışmalarına İlişkin Bie Literatür Değerlendirme

ÇANKAYA F., Bulut H. İ.

5.Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı,Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.1

2014

2014

İşletme Okullarında İş Etiği Öğretilebilir Mi?

BULUT H. İ. , ÇANKAYA F.

5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.1

2010

2010

Social Resposibility Role of The Media in Business News Markets:Evidence From Turkey

ÇANKAYA F., Bulut H. İ.

9th International Conferance on Coporate Social Responsibility-CSR and Global Governance, Zagrep, Croatia, 16 - 18 June 2010, pp.1-18

2010

2010

Media Ethics, Popular Business Magazines Contents and Capital Markets: Evidence form Turkey

ÇANKAYA F., Bulut H. İ.

2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics&Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 09 June 2010 - 14 June 2014, pp.1

2010

2010

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

DİNÇ E., Kaya U., Çankaya F.

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

2010

2010

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

ÇANKAYA F., Kaya U., Dinç E.

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

2009

2009

The Impact of Time –Based Manufacturing Practices On Competitive Capabilities On Manufacturing Firms In Turkey

USTASÜLEYMAN T., ÇANKAYA F.

Advances In Global Business Research, Utara, Malaysia, 27 - 31 December 2009, pp.318-327

2009

2009

The Impact of Time Based Manufacturing Practices on Competitive Capabilities of Manufacturing Firms in Turkey

ÇANKAYA F., Ustasüleyman T.

Advences in Global Business Research, Alor Setar, Malaysia, 24 - 31 December 2009, vol.6, no.1, pp.317-327

2009

2009

Corporate Governance and Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

ÇANKAYA F., Bulut H. İ. , Örs H.

8th International Conferance on Coporate Social Responsibility, Cape Town, South Africa, 8 - 10 September 2009, pp.1-15

2009

2009

Türkiye Deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

DİNÇ E., ÇANKAYA F.

7.Ulaslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-Küreselleşme ve Türk Dünyası, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, pp.178-191

2009

2009

Türkiye’deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÇANKAYA F., Dinç E.

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 09 June 2009 - 11 September 2011, vol.1, pp.178-191

2009

2009

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

DİNÇ E., ÇANKAYA F., KAYA U.

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.201-229

2009

2009

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

ÇANKAYA F., Dinç E., Kaya U.

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, pp.201-231

2009

2009

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

Çankaya F., Dinç E., KAYA U.

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, no.28, pp.100-121

2009

2009

Türkiye de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

DİNÇ E., ÇANKAYA F., KAYA U.

XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2009

Books & Book Chapters

2019

2019

The İmportance of Sustainability and Sustainability Reporting

ÇANKAYA F., Şahin Z.

in: New Approaches to CSR Sustainability and Accountability Volume 1, Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Springer, London/Berlin , Gateway East, pp.45-59, 2019

2019

2019

The Importance of Sustainability and Sustainability Reporting

ŞAHİN Z., ÇANKAYA F.

in: New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability Volume I, Çalıyurt Kıymet Tunca, Editor, Springer, pp.45-59, 2019

2018

2018

Genel Muhasebe II (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği İle Uyumlu

ÇANKAYA F., Dinç E.

Celepler Matbaa Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2018

2018

2018

FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION:ISTANBUL CASE

YILMAZ Z., ÇANKAYA F., KARAKAYA A.

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies, Aslı Doğan, Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.13-30, 2018

2017

2017

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Uyumlu Genel Muhasebe I

DİNÇ E., ÇANKAYA F.

Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2017

2015

2015

TMS TFRS Uyumlu Finansal Muhasebe 1 Muhasebe Teorisi ve İlkeleri

ÇANKAYA F., DİNÇ E.

Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2015

2015

2015

TMS / TFRS Uyumlu FİNANSAL MUHASEBE II (Dönemsonu İşlemleri)

Çankaya F., Dinç E.

Celepler Matbaa, Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2015

2013

2013

Finansal Muhasebe I

ÇANKAYA F., Dinç E.

Celepler Matbaası, Trabzon, 2013

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2001 - Continues

2001 - Continues

MÖDAV

Member

Scientific Refereeing

October 2017

October 2017

Uluslararası İktisadi ve Bilimsel İncelemeler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2017

August 2017

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2007

January 2007

Uluslararası İktisadi İncelemeler Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

XXX.Muhasebe Eğitim Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

XXIX.Muhasebe Eğitim Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

Jury Memberships

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Dr. Fikret SÖZBİLİR'in Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Dr. Cangül ÖRNEK'in Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Dr. Rana Gürbüz'ün Yardımcı Doçent Ataması - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İİBF

June-2014

June 2014

Appointment Academic Staff

Dr. Müzeyyen Esra ATUKALP’in Yardımcı Doçent Ataması - Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü